Inflatie, desinflatie en deflatie uitgelegd

Renteverandering, inflatie, trend naar superinflatie in 2022 en 2023? Er is goede en slechte deflatie. We hoeven voorlopig niet meer bang te zijn voor forse inflatie, maar via deflatie ligt deflatie. Bedreigt het onze economie en uw koopkracht? De ECB streeft naar prijsstabiliteit, maar zou liever 2% inflatie op jaarbasis zien en zou niets vinden in een relatief lage inflatie. De vraag is echter of lage inflatie en incidentele deflatie echt zo erg is. De ECB denkt van wel. Inflatie betekent dat uw geld minder waard is.

Definitie van inflatie, desinflatie en deflatie. Wat is het?

Inflatie, deflatie en deflatie zijn gerelateerd aan prijsontwikkelingen:

Het is goed om te merken dat mensen praten over prijzen, maar dan werken ze met een prijsindex die niet echt alle goederen en diensten omvat. Ook de prijsindex is een momentopname. Iedereen die een supermarkt bezoekt, ziet dat bepaalde artikelen in bepaalde periodes duurder of goedkoper zijn. Vooruitgang in technologie en een sterke euro kunnen de inflatie onder controle houden, en de meesten van ons zijn best blij dat de prijzen niet te veel stijgen en zo nu en dan een beetje dalen. Een deal hier en daar gaat nooit verloren, maar structurele deflatie is een ander verhaal.

Goede en slechte deflatie

In de pers wordt bij dalende prijzen over deflatie gesproken zonder naar de oorzaak van deflatie te kijken. Als de economie hapert en de lonen zelfs dalen, is dat slechte deflatie, maar als de energie- en olieprijzen dalen, waarom zou dat dan de bevolking of de economie schaden? Dan kan er goedkoper geproduceerd worden, zonder dat de consument koopkracht verliest. Sterker nog, de koopkracht groeit dan en het koopgedrag hoeft helemaal niet te worden uitgesteld. Bij inflatie wordt energie meestal gewonnen, bij deflatie wordt het vaak ten onrechte vergeten.

Gevolgen van deflatie

Wanneer de prijzen door desinflatie minder stijgen en een moment van structurele deflatie gepaard gaat met dalende prijzen, ontstaat er een nieuwe situatie. We hebben nog geen algemene prijsdaling gezien in de EMU, en als het van de ECB afhangt, zal het niet gebeuren. Deflatie wordt gezien als een symptoom van een worstelende economie waarin geen economische groei meer plaatsvindt. Japan kende vele jaren aanhoudende deflatie totdat monetaire interventie werd ingevoerd. Het idee is ook dat u uw uitgaven uitstelt, wetende dat het morgen goedkoper zal zijn. Voor sommige dingen is dat misschien zo, maar u blijft uw dagelijkse goederen kopen, ook al zijn appels morgen wat goedkoper. Met andere woorden: wie alle aankopen uitstelt vanwege deflatie, zal snel verhongeren, en de rationele consument is natuurlijk niet zo gek.

Is deflatie slecht, een bedreiging voor ons welzijn?

Of deflatie zo erg is, valt nog te bezien. Iedereen die als consument rationeel handelt, handelt realistisch en trapt niet in de val van de illusie van geld of de illusie van geld. Deflatie in de media is echter altijd een reden om aandacht te vragen voor de gevaren van deflatie. Waarom eigenlijk? Als er sprake is van deflatie en uw inkomen daalt niet, dan stijgt automatisch uw koopkracht. Daarna kun je met hetzelfde inkomen meer kopen en stel je je aankopen zeker niet uit. U spaart ook niet omdat uw spaargeld minder spaarrente oplevert dan tijdens inflatie. En dus, zoals bij elke economische cyclus, kunnen dingen automatisch omkeren. De ECB neemt echter onconventionele maatregelen om te voorkomen dat de prijzen dalen. Een bank die haar geld bij de ECB deponeert, betaalt rente in plaats van rente te ontvangen. Een effect kan zijn dat de bank met geleend geld meer leningen gaat verstrekken om de economie te stimuleren, maar het kan ook zijn dat de ECB de spaarrente voor particulieren verder verlaagt.

Wat gebeurt er met de spaarrente (spaarrekening, spaardeposito)?

Bij deflatie is de kans groot dat de spaarrente zal dalen, althans in nominale termen, maar of de spaarrente ook in reële termen zal dalen, valt nog te bezien. Bij 4% inflatie moet je minimaal 4% spaarrente halen om niet te verliezen, maar bij 0% inflatie zou een heel lage spaarrente ook goed zijn. Zoals zo vaak is het probleem dat de overheid vermogen en uw spaargeld belast, en als het aan sommige politieke partijen ligt, zou die vermogensbelasting nog meer moeten stijgen. De overheid blijft doen alsof je tot 5,5% rendement haalt op je spaargeld. Het is niet inflatie, deflatie of deflatie die een belemmering vormt voor degenen die hun leven redden en een vermogensbelasting moeten betalen, maar deze belasting op eigendomsteruggave van de overheid.

Wat gebeurt er met de leningrente?

Als de ECB de rente zo laag houdt, wordt het goedkoper om geld te lenen en is de kans groot dat de debetrente voor een nieuwe lening nog verder daalt.

Wat gebeurt er met de hypotheekrente?

Hypotheekrente is ook leenrente, maar heeft een bijzonder karakter. Zo is de concurrentie op de hypotheekmarkt duidelijk toegenomen, wat de hypotheekrente drukt. De renteverlaging door de ECB zal deze rente naar verwachting verder verhogen. Dit is een voordeel voor wie een huis met hypotheek wil kopen of zijn hypotheekrente moet verlengen. Wie de rentevaste periode niet heeft doorlopen, krijgt echter geen rentekorting. Overstappen is vaak nog mogelijk, maar u betaalt wel de hoofdsom met boeterente. Als je inkomen gelijk blijft, gaat de rentedaling aan je voorbij, maar zonder extra gevoel in je portemonnee. Je hebt geen voordelen, maar ook geen nadelen.

Conclusie inflatie, desinflatie en deflatie in 2022 en 2023

Over de dreiging van deflatie is al vaker gesproken en ook de ECB heeft dit gevaar gezien, maar het is niet bewezen dat deflatie of lage inflatie slecht is voor ons land. Hoge inflatie (hyperinflatie) is slecht. Neemt u onconventionele stappen om de inflatie te stimuleren? Niemand weet waar dit zal leiden, misschien tot een nieuwe angst, hyperinflatie.

Lees verder