Industrie analyse

Om de branche te beoordelen, is het belangrijk om te weten in welke levensfase iemand zich bevindt. De eerste stap is vaak het bepalen van koers-winstverhoudingen (P/E) die geschikt zijn voor de onderliggende bedrijven.

Levenscyclus

Industrielevenscyclus met behulp van een 4-fasenmodel:

  1. Opstartfase: Groei gaat sneller dan de groei van de economie als geheel (internetsector).
  2. Uitbreidingsfase: Groei gaat nog steeds sneller (computerindustrie, weinig grote overleven).
  3. Volwassenheidsfase: gemiddelde groei, prijsconcurrentie, melkkoeien, fusies en overnames, hoge dividenden (auto-industrie in de VS en Europa).
  4. Dalingsfase: de groei is langzamer dan de economie of zelfs krimp (defensiesector).

Elke fase wordt gekenmerkt door veranderingen in de machtsverhoudingen tussen bedrijven:

Uitleg

Begin fase:

Horizontale integratie en achterwaartse verticale integratie. Na de eerste lancering zullen veel bedrijven binnenkort moeten fuseren, inkrimpen. Aanloopverliezen en winsten zijn beperkt. De uitbetaalde P/E’s zijn erg hoog als er al winst wordt gemaakt. Aanvankelijk veel eigen vermogen, maar naarmate de winstgevendheid groeit, komen er meer schulden bij.

Uitbreidingsfase:

Horizontale deconcentratie en verticale desintegratie. Groei trekt bedrijven aan door toenemende concurrentie Sterk groeiende winstmogelijkheden. Hoogbetaalde P/ES. Hoge kapitaaleis, vervuld door zowel vreemd vermogen als eigen vermogen als mengvorm (convertibles).

Rijpingsstadium:

Horizontale concentratie en voorwaartse verticale integratie. Door fusies en overnames neemt het aantal bedrijven af. Stabiele inkomstenstroom, maar weinig kans op winstgroei. Verlaagd betaald p/w. Voornamelijk intern gegenereerde kasstromen.

Opt-out fase:

Horizontale concentratie en verticale desintegratie. Het aantal bedrijven blijft slinken totdat er nog maar een paar over zijn. Naarmate de winst krimpt, verliezen steeds meer bedrijven geld. Laagbetaalde P/ES. Slechts een kleine stroombehoefte.

Levenscyclus verlengen

Levenscyclusverlenging: