Incassokosten zijn vaak te hoog: WIK Incassokostenrecht

Hoeveel incassokosten zijn wettelijk toegestaan ​​in 2021 en 2022? Incassobureau aanmaningen en incassokosten zijn hoog en soms dubbel. Iedereen vergeet echter wel eens de rekening te betalen. Soms is er een standaard. De vraag is dus welke kosten bij automatische incasso zijn toegestaan. Denk aan een krediet- of huurachterstand. De incassokosten zijn vaak te hoog. Incassokosten kennen een speciale staffel. De Wet Incassokosten WIK regelt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten in 2021 en 2022 precies. Daarna moet je minimaal 40 euro excl. btw betalen. Na het verstrijken van de betalingstermijn heeft u als consument na een schriftelijke herinnering minimaal 14 dagen de tijd om de rekening zonder extra kosten te betalen.

Hoeveel incassokosten moet u betalen?

Incassokosten zijn vaak te hoog

Als u uw water- of energierekening vergeet te betalen, riskeert u hoge extra incassokosten. Inclusief aanmaningskosten kan een waterrekening van drie dozijn al snel oplopen tot 95 euro en dan is er niet eens sprake van een moedwillig verzuim. Kom je er samen met het incassobureau niet uit, dan moet het incassobureau een deurwaarder of advocaat inschakelen om verdere stappen te ondernemen. Een incassobureau kan zelf geen beslag leggen op uw eigendom. Handel snel, gemotiveerd en schriftelijk en verdedig jezelf. Dus beargumenteer de zaak als je het met motivatie kunt doen. Als het voor de rechter komt, moet uw verweer in de dagvaarding worden opgenomen.

Rechter wijst sommige incassokosten af

Soms zie je incassokosten die ten onrechte worden geïnd of incassokosten die door de rechter worden afgewezen. Een paar voorbeelden:

WIK incassorecht, beschikking vergoeding buitengerechtelijke incassokosten in 2021 en 2022.

De essentie van de huidige incassowet is dat incassobureaus niet meer willekeurig kosten mogen incasseren en het minimumbedrag is 40 euro. Voor vorderingen op consumenten gelden de volgende percentages (exclusief btw):

Deze kosten kunnen vanaf twee weken na ontvangst van de aanmaning worden geïncasseerd. Die twee weken zijn verzwarend, want zonder deze wet zou je eerst een laatste aanmaning kunnen krijgen en moet het incassobureau incassowerkzaamheden hebben laten doen. Maar als u toch binnen twee weken betaalt, kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht. De incassokosten kunnen uiteindelijk oplopen tot 6.775 euro. Deze voorwaarden zijn van toepassing op claims die ontstaan ​​na juli 2012.

rekenvoorbeeld incassokosten

Bij een vordering van € 5.000,- bedragen de incassokosten 15% van € 2.500 plus nog eens 10% of € 625.

Overige incassokosten

Indien de schuldeiser de incasso van de rekening overdraagt ​​aan een incassobureau, mag dit bureau naast de administratiekosten geen buitengerechtelijke kosten incasseren. Andere kosten die u mogelijk maakt zijn:

  1. Administratie kosten. Dit zijn de kosten die de schuldeiser in rekening brengt voor de aanmaning. Daarom is de combinatie van administratiekosten en buitengerechtelijke kosten niet toegestaan.
  2. vergoedingen. Deze kosten kunnen ontstaan ​​als het incassobureau informatie opvraagt ​​bij een andere partij, zoals een gemeentelijke database of KvK. De deurwaarder kan deze kosten incasseren als hij voornemens is u te dagvaarden.
  3. Regelingskosten berekend op het moment van betalingsregeling.
  4. Kantoor- en dossierkosten voor het opzetten van het dossier, zoals porto- en kopieerkosten.

Slot

Laat het niet in de collectie belanden, want de kosten kunnen hoog zijn. Gaat u echter niet akkoord met incasso, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met het incassobureau. Je kop in het zand steken helpt ook niet. Begeleiding of afwikkeling vaak wel. Bovendien is het veel goedkoper.€