Incassokosten: kunnen incassokosten zo hoog zijn?

Mensen die een rekening niet betalen, krijgen vaak een brief van een incassobureau dat ze moeten betalen. Maar het gaat niet alleen om de betaling, er zijn ook de incassokosten. De hoogte van deze incassokosten liegen er echter niet om. Kunnen de incassokosten zo hoog zijn?

Wat zijn de incassokosten?

Incassokosten zijn extra kosten die iemand moet betalen als de rekening niet op tijd wordt betaald. De meeste incassobureaus hanteren een vast bedrag of nemen een percentage van de schuld op zich.

Kunt u ook bezwaar maken bij een incassobureau?

Personen die zich mishandeld voelen door een incassobureau of het niet eens zijn met het incassobedrag kunnen bezwaar aantekenen bij het incassobureau. In deze brief moet worden vermeld waarom het bedrag niet klopt of waarom de gehele incassoprocedure niet klopt. Natuurlijk is het belangrijk om een ​​kopie van de brief voor jezelf te bewaren. Bij voorkeur aangetekend verzenden, zodat het incassobureau voor ontvangst moet tekenen. Het is dus duidelijk dat de brief is aangekomen.

Incassokosten zijn niet overal hetzelfde

De hoogte van incassokosten is niet wettelijk geregeld. Als richtlijn wordt vaak een maximumbedrag van 15 procent van de hoofdsom (terugbetaald bedrag plus tot aan de dagvaarding verschuldigde rente) gehanteerd.

In arrondissementsrechtelijke procedures worden vaste tarieven gehanteerd. Ze variëren van € 37 voor een claim van € 250 tot € 600 voor een claim van €5.000.

Welke indelingsrechten worden gebruikt om incassokosten te dekken?

De rechtbank hanteert een vaste schaal. Hieronder staan ​​de bedragen vermeld:

Het eerste bedrag is de hoofdsom en rente, het tweede bedrag zijn de incassokosten exclusief btw

Dossierkosten/registratiekosten zijn niet toegestaan

Naast incassokosten en rente zijn er ook incassobureaus die dossierkosten/registratiekosten innen. Als een rechter uitspraak moet doen over een incasso, wijst hij vaak dat deel van de rekening af. Het in rekening brengen van dossierkosten/registratiekosten naast de staffel is niet toegestaan.

Waarom ben ik niet gewaarschuwd dat er incassokosten in rekening worden gebracht als ik niet betaal?

Dit is ook vreemd geregeld, maar het vooraf doorgeven van de kosten van de rit is wettelijk niet verplicht.€