Incassobureaus: incassokosten zijn alleen toegestaan ​​na aanmaning

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u uw rekening niet op tijd hebt betaald, met als gevolg een brief van een incassobureau. Dat in zo’n geval een incassobureau wordt ingeschakeld is natuurlijk volkomen terecht. Maar al te vaak wordt zo’n brief verkeerd verzonden omdat er nooit een claim op de overeenkomst (of contract) is geweest. Ook kan het zijn dat de incassokosten (veel) te hoog zijn. Men vraagt ​​zich vaak af wat incassobureaus wel en niet mogen doen.

Verkeerde incassobureaus

De meeste incassobureaus volgen de regels. Sommigen hebben echter zeer twijfelachtige praktijken. Er is vaak geen goede verificatie van de geldigheid van een claim (al dan niet gekocht). Regelmatig worden mensen geïntimideerd door talloze telefoontjes en e-mails, soms in de vorm van misleidende verklaringen.
concept dagvaarding
‘. Het is zeker geen kwestie van een geldige dagvaarding, die alleen door gerechtsdeurwaarders kan worden afgegeven. Ook
stuiptrekkingen
– waarmee soms wordt gedreigd door incassobureaus – kan alleen door deurwaarders worden geïnitieerd. Laat u dus niet misleiden en betaal niet te snel.

Als u dit soort praktijken tegenkomt, kunt u controleren of het incassobureau is aangesloten bij de NVI (Vereniging van Nederlandse Incasso Bedrijven) en dit melden. U kunt het ook melden bij ConsuWijzer, de voorlichtingsdienst voor consumenten van de overheid. Maar hoe zit het met aanmaningen en incassokosten?

Incassokosten zijn alleen toegestaan ​​na aanmaning

Houd er rekening mee dat als de claim ontstaat in de uitoefening van een bedrijf en beroep en niet als consument, de volgende percentages en bedragen kunnen worden kwijtgescholden. Dit dient echter wel te worden geregeld in bovenstaande (algemene) voorwaarden, anders geldt onverkort het volgende.

Wanneer kunnen buitengerechtelijke incassokosten worden geïncasseerd? Er moet een claim zijn
vereiste
, die het resultaat is van de overeenkomst. door een
een herinnering
moet in de gelegenheid worden gesteld het bedrag binnen twee weken te betalen. Dit gebeurt meestal per brief, maar het is niet noodzakelijk. Er moet een herinnering zijn
incassokosten
die bij de vordering zal worden gevoegd als betaling niet plaatsvindt.

Bedragen en rente

Na de termijn van twee weken heeft de eiser recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Er komt nog een brief, met een groter bedrag. Het bedrag aan incassokosten bestaat uit rente over de hoofdsom (zonder rente). Het minimumbedrag is 40 euro. De percentages zijn vastgesteld in 2012 en gelden tot op heden (2016). Ze luiden als volgt:

andere betalingen

Incassokosten kunnen worden verhoogd met het btw-percentage als de oorspronkelijke schuldeiser geen btw-betaler is. Dit geldt voor banken, verzekeraars, onderwijsinstellingen en de medische wereld. Bij de hoofdsom en incassokosten kunnen zogenaamde “fees”, de kosten van het opvragen van gegevens bij bijvoorbeeld een gemeente of KvK, worden opgeteld. Daarnaast kan het
nee
andere kostenposten worden ingeroepen: geen “kantoorkosten”, “aanvraagkosten”, “aanmaningskosten” of hoe het ook heet.

Niet eens met claim (ongeveer) of incassokosten

Wat als u de claim- en/of incassokosten te hoog vindt? Of je meent dat de claim ongegrond is omdat de overeenkomst gewoon niet tot stand komt. Het incassobureau en de schuldeiser moeten dit natuurlijk wel kunnen
bewijzen
dat de vordering een rechtsgrond heeft. Wat vraagt, bewijst.

Doe in ieder geval snel aangifte bij het incassobureau en de schuldeiser en vraag om uitleg en bewijs. Uiteraard kan dat per e-mail of telefoon, maar een aangetekende brief maakt meer indruk. Als je duidelijk gelijk hebt, zullen de problemen waarschijnlijk snel worden opgelost, hoewel dit helaas niet al te vaak het geval is. In het meest extreme (en vervelende) geval zal de rechter een definitief antwoord moeten geven.€