Inactieve accounts volgen als opvolger

Bent u erfgenaam maar heeft u geen goed idee van de rekeningen die de erflater in kwestie had, dan kunt u nu terecht bij het digitale loket van de Nederlandse Vereniging van Banken. Met verschillende documenten waarmee u de gegrondheid van uw verzoek kunt aantonen, krijgt u een overzicht van de banktegoeden van de erflater. Achttien Nederlandse banken steunen deze procedure, en in de toekomst zouden dat er meer kunnen zijn.

Zoek een inactief account

Een bankrekening volgen na overlijden

Als nabestaanden van een overledene kunt u soms banktegoeden tegenkomen waarvan u voorheen niet op de hoogte was. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat u een aangifte inkomstenbelasting ontvangt waarop deze aftrekposten vermeld staan. Voor anderen is nieuwsgierigheid de reden om op zoek te gaan naar wat een overleden familielid zonder testament heeft achtergelaten.

Als u nu erfgenaam bent van een overledene, heeft u vaak een notaris nodig om te achterhalen welke bankrekeningen die persoon had. Regelmatige betaalrekeningen, beleggingsrekeningen en spaarrekeningen waren gemakkelijk te herkennen, maar er zijn ook reguliere inactieve rekeningen of volledig “vergeten rekeningen” die nog steeds een goed saldo hebben. Een groep van achttien Nederlandse banken en buitenlandse banken met vestigingen in Nederland helpt nu erfgenamen door het makkelijker te maken hun respectievelijke banksaldi te traceren. Om van deze service te genieten vanaf
Inactieve leningen aftrekken
Om er gebruik van te kunnen maken, moet u erfgenaam zijn of verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de erfenis (uitvoerder).

Vergeten en slapende rekeningen

Vergeten of slapende rekeningen zijn acceptgiro’s waarvoor lange tijd geen contact is geweest tussen de bank en de klant. Dit kan zowel door het overlijden van de opdrachtgever gebeuren als ook doordat bijvoorbeeld de verhuizing niet is aangekondigd, de opdrachtgever nooit meer aan krediet heeft gedacht. Deze activa vervallen volgens de wet na 20 jaar en worden eigendom van de bank. De banken zijn echter overeengekomen dat zij deze rechten niet zullen aanvragen, zodat na het verstrijken van deze termijn ook de erfgenamen de eigendommen kunnen verwerven.

Bij welke banken kunnen banktegoeden worden gevolgd?

De volgende achttien banken werken mee aan het digitale loket (2020):

Staat de bank er niet bij?

Heeft u een vermoeden waar de erflater een rekening had (bijvoorbeeld omdat u een bankpasje in de inboedel heeft gevonden) maar staat de betreffende bank er niet bij? Gaat het om een ​​bestaande bank, dan kunt u daar ook zelf een verificatieverzoek indienen. Als het een bank is die niet meer bestaat, kunt u op internet vaak achterhalen welke andere bank deze heeft overgenomen. Dan kunt u hier uw aanvraag indienen.

Welke papieren heb je nodig?

Je kunt natuurlijk niet zomaar willekeurig verzoeken indienen. De bank moet kunnen verifiëren dat u toegangsrechten heeft. U moet dus meerdere documenten kunnen overleggen. Naast een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument) dienen kopieën van de volgende documenten met het aanvraagformulier te worden overlegd:

In bepaalde omstandigheden is een erfrechtverklaring niet vereist. Overleggen met
NVB nabestaandenregeling
.

Als u over andere informatie beschikt die relevant kan zijn voor het onderzoek naar de niet-contante activa van de erflater, zoals thuis gevonden documenten met betrekking tot bepaalde rekeningen, kunt u ook kopieën daarvan bijvoegen. Veel banken zullen u ook vragen om persoonlijk langs te komen in een van hun vestigingen.

Lees verder