In ons land twee betalingssystemen, SEPA best duur

Per 1 januari 2008 hebben ons land in de EU en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Monaco en Zwitserland twee verschillende betalingssystemen. Wat betekent Single Euro Payments Area, SEPA, een nieuw rekeningnummer van 18 tekens en BIC-code voor u naast de IBAN-code? Vanaf 2014 krijgen we allemaal een nieuw bankrekeningnummer. Lighthouse heeft een online iban bic service om je nieuwe rekening voor 2014 en 2015 te checken.

Europese Betalingsraad

In 2002 hebben Europese banken de European Payments Council, EPC, opgericht. Het doel was ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende eurobetalingen in Europa mogelijk zijn met hetzelfde serviceniveau als de huidige binnenlandse betalingen. Met andere woorden, lokale kwaliteit als maatstaf voor de verwachte kwaliteit van grensoverschrijdend betalingsverkeer. In toekomstige EPC worden hiervoor contracten afgesloten. Het doel is dat banken vanaf 2008 pan-Europese betaaldiensten kunnen aanbieden. Dit moet uiteindelijk leiden tot SEPA, de Single Euro Payments Area.

Wat betekent SEPA voor ons als consument?

SEPA gaat op 1 januari 2008 van start in de eurozone, met kleine aanpassingen. Aanvankelijk was een overgangsperiode tot eind 2010 voorzien. Vanaf dat moment moeten nationale girale en elektronische betaalmiddelen worden vervangen door pan-Europese betaalmiddelen, die in heel Europa onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten moeten worden gebruikt. Denk aan de parallel met de invoering van de euro in ons land. Na een korte periode van girale verevening tussen het gebruik van de euro en de gulden na 1 januari 2002 stapte men snel over op de euro. Dubbele prijzen in de winkels van ons land bestonden nog maar even. Winkeliers vonden het te moeilijk en te duur.

Wisselkoers SEPA

Banken, Currence en de toezichthouder hebben inmiddels anders besloten. Er zal geen harde deadline meer zijn voor de implementatie van het pan-Europese systeem. De verschillen in contanten tussen de verschillende landen zijn nog steeds te groot om een ​​snelle universele acceptatie te garanderen. Dit betekent dat zowel bedrijven als particulieren in ons land voor langere tijd met twee verschillende betalingssystemen zullen moeten werken. De verwachting is dat het tweebetalingssysteem in ons land nog zeker zes jaar zal werken. De nieuwe pinpassen zullen er waarschijnlijk niet voor 2013 zijn, was het idee. De ingangsdatum is nu 1 januari 2014, zij het met een vertraging van enkele maanden totdat de definitieve implementatie verplicht en onomkeerbaar wordt.

Extra kosten

Enerzijds zorgt het gebruik van twee systemen ervoor dat winkels en vooral bedrijven nog niet genoodzaakt zijn om over te stappen op het Europese systeem. Ze krijgen wat rust. Daar staat tegenover dat het gebruik van twee betaalsystemen tegelijkertijd tot hogere kosten leidt. In ieder geval bij banken. En die hogere kosten zullen ze willen doorberekenen. In eerste instantie voor bedrijven, maar die geven de hete aardappel aan de consument. Over het algemeen voelt de consument zich niet goed. We moeten nog wel overstappen, maar nu tegen nog hogere kosten. Nee, leuker kunnen we het niet maken.

Nieuwe codes en 18 tekens

Voor betalingen in het SEPA-gebied gebruikt u:

De IBAN-code bestaat uit minimaal 18 tekens:

  1. De eerste 2 letters geven de landcode aan. Voor Nederland is dat NL.
  2. De volgende 2 cijfers vertegenwoordigen het controlecijfer.
  3. Dit wordt gevolgd door 4 letters die uw bank aangeven.
  4. De overige 10 karakters zijn 10 cijfers. Dit is uw oude rekeningnummer met 1 of meer nullen.

Nieuw bankrekeningnummer 2014

Met SEPA moet het in het hele eurogebied mogelijk zijn om op dezelfde manier te betalen, dus in 2014 krijgen we allemaal een nieuw bankrekeningnummer, IBAN-code: klopt het gebruikte bankrekeningnummer? Begin 2014 gaat dit ongetwijfeld voor allerlei problemen met incasso’s zorgen. U krijgt ook een nieuwe betaalpas en vergeet niet het rekeningnummer op de zakenkrant te wijzigen. Vanaf 2014 geldt het IBAN-rekeningnummer voor al uw betalingen.

Slot

Alle 28 landen van de Europese Unie zijn opgenomen in SEPA, evenals Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Monaco en Liechtenstein. U zult vooral het gebruik van de IBAN-code en de BIC-code opmerken. Het lijkt ook duurder te worden.€