In de gemeenschap van goederen, geld en schulden

De meeste huwelijken worden samen gesloten. Wanneer een huwelijk stukloopt, moeten bezittingen en schulden worden verdeeld tussen de twee ex-partners. Voor samenwonenden is de situatie over het algemeen anders.

Geld en zorgen voor geld is een belangrijk thema in een relatie. Geld is vaak het struikelblok dat heeft geleid tot het stuklopen van veel relaties. De ene partner is overdreven genereus met geld, terwijl de andere zuinig is. Voor sommige partners liggen hun ideeën over geld zo ver uit elkaar dat het moeilijk is om een ​​relatie te onderhouden. Dit zal vooral het geval zijn wanneer geldproblemen voortkomen uit een van de twee bestedingspatronen. Wanneer een in gemeenschap van goederen gesloten huwelijk wordt ontbonden, krijgt ieder de helft van het vermogen, maar ook van de schulden.

Wie moet schulden betalen na echtscheiding?

Bij een echtelijk huwelijk (of geregistreerd partnerschap), ongeacht door wie de schuld is ontstaan, krijgt iedereen een helft op eigen naam. In andere situaties moeten in ieder geval de gezamenlijke schulden ook gedekt worden door beide contractpartijen. In de praktijk blijkt echter vaak dat de schuldeiser geld stort op de rekening van de aannemer, waar de kans bestaat dat hij het geld terugkrijgt. Een van de twee beroepen is toegestaan ​​voor het volledige bedrag. Hierdoor kan het voorkomen dat de ene partner schulden heeft en de andere voor de betaling moet zorgen.

Verschillen in uitgavenpatronen van partners

Een zuinig persoon kan geen toekomst opbouwen met iemand met een gat in zijn arm. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat de verkwistende partner al het geld uitgeeft en de spaarzame partner ook zonder geld komt te zitten. Maandelijkse betalingen zijn verschuldigd. In de praktijk blijkt vaak dat de zuinige partner moet meebetalen aan de vaste lasten. Anders heeft wanbetaling gevolgen die ook de zuinige partner raken.

Hoe voorkom je dat schulden zich opstapelen?

Dit kan door goed naar uw inkomsten en uitgaven te kijken. Schulden ontstaan ​​vaak niet van de ene op de andere dag, maar geleidelijk. Het begint met het uitstellen van het betalen van een bepaalde rekening, en uiteindelijk zullen de vaste kosten een steeds grotere last gaan vormen op het beschikbare budget. Door elke maand alles te betalen wat u verschuldigd bent, blijft u op het goede spoor. Daarnaast is een buffer nodig waaruit storingen kunnen worden betaald. Vroeg of laat ontstaan ​​er kosten die u niet met uw maandinkomen kunt dekken.

Voldoende inkomen, maar schulden

Een goed gezinsinkomen is geen garantie dat er geen schulden ontstaan. Steeds meer gezinnen met royale inkomens hebben nog steeds geldzorgen. In 2009 bleek dat een kwart van de huishoudens die betrokken zijn bij schuldsanering een inkomen heeft dat hoger ligt dan het gemiddelde inkomen. Dit zijn dus gezinnen met een inkomen boven de 30.000 euro.€