In aanmerking komen voor AOW in 2020 of 2021, AOW verschil kostendelende norm

Wanneer krijgt u uw eerste AOW als u in 2021 65 wordt of moet u wachten tot 2024 voor uw eerste AOW-uitkering? Dan kunt u ernstig tekort komen aan uw AOW. Dit extra AOW-verlies neemt de komende jaren toe en treft steeds meer mensen naarmate de AOW-leeftijd stijgt. Dit kost ouderen veel koopkracht. Gelukkig is de kostendelende norm voor de AOW uitgesteld. Wat is deze kostendelingsnorm in de AOW?

Heeft u recht op AOW in 2020 en 2021?

Wat is de kostendelingsnorm voor AOW 2020 en AOW 2021?

De kostendelingsnorm komt uit de Participatiewet 2015 waarin staat dat de uitkering lager is als er meer dan één persoon in hetzelfde huis (hoofdverblijf) woont. Voor veel uitkeringen is de nieuwe wet op 1 januari 2015 in werking getreden. Per 1 juli 2015 is de kostennorm voor alleenstaanden ingevoerd voor IOAW, IOAZ en Anw. Het is onwaarschijnlijk dat de AOW-kostenaandeelnorm wordt ingevoerd (ook uitgesteld en niet opgenomen in het regeerakkoord Rutte 3 ). Als de norm zou worden ingevoerd, geldt deze niet alleen voor huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen, maar ook als er een kind, broer, zus, vriend of vriendin bij u woont.

Bij een hogere AOW-leeftijd heeft u straks recht op AOW, het verschil in AOW is voelbaar

De wijziging van de AOW-leeftijd is in 2013 voor het eerst ingegaan. Medio 2012 is besloten dat de AOW-leeftijd in 2013 een maand later wordt en daarmee wordt verhoogd naar 65 jaar en een maand. Daarnaast was het de bedoeling dat de AOW-leeftijd elk jaar zou stijgen. In 2019 is in het kader van het pensioenakkoord besloten om de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen, maar de AOW-leeftijd gaat nog steeds omhoog. In de periode 2019 tot en met 2023 is de AOW-leeftijd dus als volgt:

Leeftijd AOW 2018, AOW 2019, AOW 2020 – AOW 2023 bij pensioenovereenkomst

jaar AOW-leeftijd
2020 jaar 66 jaar en 4 maanden
Het jaar 2021 66 jaar en 4 maanden
Het jaar 2022 66 jaar en 7 maanden
Het jaar 2023 66 jaar en 10 maanden

Je werd 65 in 2019

Wie in 2019 65 wordt, krijgt te maken met de nieuwe AOW-leeftijd. Dit betekent dat het moment dat u in aanmerking komt voor AOW vele maanden vertraging oploopt. Als u in december 2019 65 wordt, moet u in 2020 of zelfs 2021 minimaal veertien maanden wachten op uw eerste AOW-uitkering. Het exacte moment is afhankelijk van je verjaardag. Het wijzigen van de AOW-leeftijd is een historisch besluit met verstrekkende gevolgen voor de koopkracht van ouderen.

AOW-verschil

Het AOW-gat is het verschil; vanaf uw AOW-leeftijd tot 65 jaar. De eerste verhoging van de AOW-leeftijd vond plaats toen velen nog dachten dat ze op 65-jarige leeftijd hun eerste AOW zouden ontvangen. Niets is minder waar en deze mensen moeten kijken hoe ze dit financiële gat het beste kunnen overbruggen.

bruggen regelen

Voor mensen met een laag inkomen geldt een overgangsregime, waarbij een laag inkomen een inkomen betekent tot 150% van het wettelijk minimumloon. Deze overeenkomst omvat:

In het sociaal contract van werkgevers, werknemers en het kabinet is afgesproken dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 de overgangsregeling ook wordt uitgebreid naar deelnemers met een inkomen tot 200% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden en 300% voor koppels. Deze regeling loopt af in 2023.

AOW-hiaat en verzekering

In juli 2015 heeft het KIFID al een besluit genomen over de AOW-hiaatverzekering. De uitspraak is dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering het tekort aan AOW niet dekt. Iedereen die deze verzekering eerder heeft afgesloten en nu een uitkering van de verzekering krijgt, krijgt deze tot 65 jaar, niet een maand langer.

Een langere levensverwachting betekent een nog latere AOW

Naast de hierboven aangegeven verhoging van de AOW-leeftijd, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog als onze levensverwachting gemiddeld stijgt. Verdere verhogingen worden vijf jaar van tevoren aangekondigd. De AOW-leeftijd is vastgesteld op 2023. In latere jaren is verdere groei mogelijk.

Door zelf te sparen voor pensioen, dicht het AOW-gat

Wie deze ontwikkeling laat bezinken, weet ook dat hij maar beter voor zijn spaargeld en pensioen kan zorgen. De bezuinigingen lopen door in de volgende periode, u krijgt later uw AOW en uw pensioen wordt verlaagd. Als u geld opzij kunt zetten, kunt u beter zo vroeg mogelijk beginnen en zo extra pensioen opbouwen om uw AOW aan te vullen. Laat u er tijdig en goed over informeren.

Lees verder