In 2020 of 2021 uw hypotheek aflossen met ontslagvergoeding?

Iedereen die in 2020 of 2021 boventallig wordt en een ontslagvergoeding of transitievergoeding ontvangt, kan direct zijn hypotheekschuld afbouwen. Waarom een ​​hypotheek met ontslagvergoeding betalen in 2020 of 2021? In 2020 en 2021 verdwijnt het recht op de procedure van de rechtbank en voor velen wordt de transitievergoeding in 2021 verlaagd.

Wat doe je met een ontslagvergoeding?

Hoeveel ontslagvergoeding in 2020 en 2021?

Als de maximale transitievergoeding in 2020 in 2021 niet meer dan 83.000 euro was, is dat maximaal 84.000 euro. Bij ontslag in 2019 ontving u nog een transitievergoeding van een half maandsalaris voor elk jaar werk dat langer is dan tien jaar, in 2020 en 2021 is deze beperkt tot 1/3 van het maandsalaris per jaar. de dienst werkte. Vijftigplussers hebben recht op een hogere overbruggingsuitkering, die ook per 1 januari 2020 afloopt. Er is geen overgangsmodus.

In 2020 of 2021 je hypotheek aflossen met ontslagvergoeding

Wat ga je met dit geld doen? Het netto bedrag dat je in 2020 of 2021 krijgt als je ontslagen wordt, kan behoorlijk tegenvallen, terwijl de woonlasten gewoon doorgaan. Als u eigenaar bent van een huis van een verhuurder, kan het heel logisch zijn om een ​​deel van uw ontslagvergoeding te gebruiken om uw hypotheek af te lossen. Het deel waar je zonder al te veel moeite langs kunt komen, dat wel. Soms is het verstandig om in termijnen te betalen zodat de bank geen boeterente in rekening brengt. De bank brengt boeterente in rekening als u in een jaar meer aflost dan is toegestaan ​​en de huidige hypotheekrente lager is dan de hypotheekrente die u nu betaalt. In veel gevallen is 10% boetevrij aflossen zonder problemen en boetevrij in een kalenderjaar mogelijk.

Voordelen van aflossen hypotheekschuld

Vervroegd aflossen van uw hypotheek heeft verschillende voordelen. Het eerste voordeel noemde ik al: je woonlasten gaan direct omlaag. Hierdoor houdt u meer geld over om te besteden en creëert u dus een extra reserve om de komende jaren af ​​te betalen. Maar er zijn meer voordelen te geven.

Betaal minder vermogenswinstbelasting

Iedereen met een klein fortuin betaalt vermogenswinstbelasting. Als u uw ontslagvergoeding op uw spaarrekening laat staan, behandelt HMRC deze als een vermogen en moet u dus successierechten betalen over uw netto ontslagvergoeding. Als u een deel van het ontvangen geld gebruikt om de hypotheek af te lossen, is de kans op deze onroerende voorheffing al veel kleiner en betaalt u elke maand minder hypotheekrente.

Extra belastingaftrek

De aftrek voor weinig of geen eigen vermogen geldt zodra u minder hypotheekrente betaalt dan het eigenwoningforfait. Als u voldoende terugbetaalt en dus in aanmerking komt voor deze bijtellingsaftrek, dan heeft u ook recht op dit bijtellingsvoordeel. Deze regeling blijft in ieder geval in 2020 en 2021 bestaan.

De kans op resterende schuld wordt verkleind

Nogal wat huishoudens kampen met een restschuld bij de verkoop van hun woning. Extra aflossen op uw hypotheek verkleint de kans op restschuld. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om de resterende schuld te financieren en vaak gedwongen met een hoge rente. Met een extra terugbetaling bent u deze situatie voor.

Onderhandelen over lagere hypotheekrentes met de bank

Banken rekenen vaak rente over hypotheekrente. Dit gebeurt in principe als een soort risicopremie voor huishoudens met een hoger risico. In de praktijk betalen we bijna allemaal rente, en als we bezwaar maken, zullen we die kwijtraken. Als u een kleinere hypotheekaflossing heeft, neemt ook het risico van de bank af en kan de renteopslag eindigen. U moet het claimen en het kan u een rentevoordeel opleveren tot 0,5% afhankelijk van de bank waarmee u bankiert: beperk de renteopslag. Beperk zo uw risicopremie op de hypotheekrente.

Conclusie ontslagvergoeding 2020 en 2021 voor aflossing hypotheek

Afhankelijk van de hoogte van uw ontslagvergoeding (niet elke ontslagvergoeding is letterlijk een gouden handdruk), kunt u er wellicht goed aan doen uw woonlasten te verlagen met extra hypotheeklasten. Zo krijg je toch meteen allerlei voordelen, waaronder belastingen. Vraag eventueel advies om de juiste keuze te maken.

Lees verder