Ik verkoop een huis met schulden

Historisch gezien zijn huizenprijzen met gemiddeld een paar procent per jaar gestegen, maar huizenprijzen kunnen ook dalen. In een dalende markt kan het zijn dat u uw woning met verlies moet verkopen. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op het Home Equity Trust Fund (WEW), dit geldt voor hypotheken met NHG. In andere gevallen blijft u met een schuld zitten.

Met een volatiele huizenmarkt in combinatie met een worstelende economie, zullen veel huiseigenaren elk jaar worstelen. Ze verliezen hun baan of door omstandigheden kunnen ze hun maandelijkse hypotheeklasten niet meer betalen. De bank zal het geld toch wel willen zien. In extreme gevallen zal de bank tot een gedwongen verkoop van de woning overgaan. Dit is zeer ongunstig voor de huiseigenaar en de bank. Een huiseigenaar kan een bedrag voor zijn huis ontvangen dat lager is dan de werkelijke waarde, waardoor er mogelijk schulden ontstaan. De bank loopt het risico dat de woning zo weinig oplevert dat de klant met een restschuld blijft zitten. Zij zullen er dan voor moeten zorgen dat ze het bedrag op hun klant kunnen verhalen.

Wanneer is de resterende schuld opeisbaar?

Restschuld ontstaat wanneer het gezinsinkomen niet voldoende is om de schuld en de resterende kosten te dekken. Met de opbrengst moeten ook de maandelijkse betalingsachterstanden worden betaald. De persoon die de hypotheek moet aflossen heeft een restschuld, waarvoor hij een afspraak moet maken met de schuldeiser (bank) zodat het bedrag wordt afbetaald.

Oorzaak van betalingsproblemen

Een van de belangrijkste redenen voor betalingsproblemen is werkloosheid. Door de nog steeds hoge huizenprijzen kunnen consumenten een woning alleen betalen als deze kan worden ondersteund door twee inkomens. In een tijd waarin de werkloosheid stijgt, kunnen deze tweeverdieners in de problemen komen wanneer een of zelfs beide hun baan verliezen. De mensen met de hoogste hypotheken zijn nu de verliezers. Een andere veelvoorkomende oorzaak van geldproblemen is echtscheiding.

Resterende hypotheekschuld aan NHG

In 2009 werden ongeveer 800 woningen geexecuteerd, waardoor de resterende schuld werd geïnd door het Woninggarantiefonds. Omdat deze mensen een hypotheek met NHG hebben afgesloten, worden de resterende schulden gedekt door het WEW-fonds. Bij het afsluiten van een hypotheek aan NHG worden kosten geïnd waaruit het fonds wordt opgebouwd. Resterende schulden worden gedekt uit dit fonds. De bijdragen van de consument worden hiervoor geïnd bij het afsluiten van de hypotheek (0,55%: cijfer 2010).

Resterende hypotheekschuld zonder NHG

Niet elke hypotheek wordt afgesloten op NHG-voorwaarden. Deze huiseigenaren hebben geen vangnet bij een gedwongen verkoop van een woning met openstaande schuld.

Voorkomen van verkoopbeperking

Huizen die in executies worden verkocht, halen tientallen procenten minder op dan reguliere huizenverkopen. Consumenten moeten al het mogelijke doen om gedwongen verkoop te voorkomen. Het is beter om de woning op de normale woningmarkt te verkopen. Ook als u na de verkoop met een restschuld blijft zitten. U kunt ervan uitgaan dat het verkoopbedrag te laag is als gevolg van de gedwongen verkoop.€