Ik heb geen kinderen, wie erft mijn eigendom?

Voor mensen die geen kinderen hebben en geen partner meer hebben, gaat hun vermogen na overlijden naar hun ouders, broers en zussen. De overige erfgenamen kunnen bij testament worden benoemd.

Na overlijden gaan bezittingen, bezittingen en schulden over op de erfgenamen. In het geval dat er een testament is opgemaakt, wordt eerst bepaald wie als erfgenaam is aangewezen. Het hoeven niet altijd natuurlijke personen te zijn, ook goede doelen en kerkelijke instellingen worden vaak genoemd in het testament. Als er geen testament is gemaakt, wordt de erfopvolging bij intestate in overweging genomen. Hier zijn de erfgenamen verdeeld in verschillende groepen. Het pand behoort tot de eerste groep. Deze groep omvat kinderen, mogelijk kleinkinderen en een echtgenoot (of geregistreerd partner). Als er één persoon zonder kinderen is, zit er niemand in deze groep. De tweede groep zijn ouders, broers en zussen.

Erfenis aan ouders, broers en zussen

In deze groep erven de ouders minimaal een kwart van de erfenis. De rest wordt gelijk verdeeld tussen de broers en zussen. Als een broer of zus sterft, erven zijn kinderen. Zit iemand in deze groep, dan is er geen vererving in de derde en vierde groep.

Legaten aan goede doelen

Het pand kan geheel of gedeeltelijk worden overgelaten aan goede doelen. Dit moet worden vastgelegd in het testament. Het pand zal nu ook volledig worden geschonken aan een goed doel. Ze zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Doneren terwijl je leeft

Het jaarlijkse bedrag kan worden gedoneerd aan het gezin, maar ook aan mensen buiten het gezin. Het is fiscaal voordelig als het geschonken bedrag toch lager is dan de vrijstelling. Voor kinderen kan bijvoorbeeld een jaarlijkse donatie van 5.000 euro worden gedaan. Voor andere begunstigden is deze vrijstelling 2.000 euro. Naast het fiscale voordeel is het voor de schenker ook fijner dat hij de ontvanger er nog blij mee kan zien. Op die manier kunt u uw nalatenschap ook een beetje beheren zonder het in nalatenschap te brengen. Zo kan een broer of zus die vaak komt iets extra’s krijgen. Het is niet prettig voor broers en zussen om in het testament te lezen dat iemand meer krijgt.

Investeer uw kapitaal

Veel mensen lijken zich zorgen te maken over wat er met hun geld gebeurt na hun dood. Als je een goede bestemming hebt, kun je die vastleggen in je testament, maar je kunt er natuurlijk ook zelf van genieten. Je weet niet hoe lang je het beschikbare geld moet verslaan tot je sterft, maar ervan genieten lijkt de beste optie. U kunt het overwaarde opnemen en zo lang mogelijk in de woning besteden. Door de hypotheek af te sluiten, krijgt u een deel van het eigen vermogen in uw woning zonder dat u de woning hoeft te verkopen. Dit kost je maandelijks extra, maar het kan de moeite waard zijn.€