Ik ben het niet eens met uw BKR registratie

Het overkomt je, je vraagt ​​een lening of hypotheek aan, en uit de BKR toetsing blijkt dat je een negatieve BKR registratie hebt, de zogenaamde BKR codering, die voor jou onbekend is. Op dat moment is het afwachten of je de gevraagde lening krijgt. Het eerste wat je in ieder geval moet doen, is onderzoeken of het negatieve BKR klopt. Als u het niet eens bent met de negatieve BKR-registratie, moet u zelf handelen.

Onnauwkeurigheid van uw BKR-gegevens

Naast het feit dat er mogelijk sprake is van een negatieve BKR registratie waar u het niet mee eens bent, kan er ook sprake zijn van een kredietregistratie waar u niet van op de hoogte bent. Dit geldt niet voor een negatieve BKR registratie, maar deze registratie heeft invloed op de financiële ruimte die je volgens de kredietverstrekker hebt om een ​​andere lening af te sluiten. Denk aan de situatie dat een doorlopend krediet van € 50.000 ten onrechte op uw naam staat, waardoor u het door u gevraagde doorlopend krediet van € 15.000 niet kunt krijgen. Daarom kan de leningaanvraag ook op deze basis worden afgewezen. Ook in dit geval zult u actie moeten ondernemen met betrekking tot de onjuistheid van uw BKR-registratie, lees over deze situatie hieronder in de paragraaf “Wat te doen als uw BKR-registratie onjuist is”.

Wanneer en hoe lang heeft u BKR-codering

Een BKR toetsing door een geldverstrekker laat zien welke leningen etc op jouw naam staan ​​en of daar problemen mee zijn of in het verleden zijn geweest. Bij problemen kan men denken aan het te laat zijn van betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het krediet. Alle informatie over bij het BKR geregistreerde kredietovereenkomsten wordt tot vijf jaar na het einde van de overeenkomst bewaard. Dit betekent dat als u een 10-jarige lening had die vier jaar geleden is afgesloten, een wanbetalingscode die in het tweede jaar van die lening is opgetreden, nog steeds als een negatieve BKR-registratie zal verschijnen. De geschiedenis van 12 jaar geleden kan je nog steeds parten spelen. Veel kredietverstrekkers zullen u echter wel de gevraagde lening met een dergelijke BKR-codering willen geven, zolang u er maar een geloofwaardige verklaring voor kunt geven.

Lees meer over de relevante BKR-codering

Daarom is het na het registreren van een negatief BKR belangrijk om te controleren of deze juist of onjuist is. Een kredietverstrekker die een BKR-controle heeft uitgevoerd, zal doorgaans alle details van de kredietovereenkomst met de BKR-code willen verstrekken. Het enige wat ontbreekt is de naam van de instelling waarmee u een contract heeft of had. Aan de hand van de beschikbare gegevens kunt u zien om welke instelling het gaat, anders moet u zelf de BKR-toetsing aanvragen. Hoe u dit doet leest u in het artikel over inzage in uw BKR-gegevens. Als u zeker weet op welke lening de BKR-codering betrekking heeft, kunt u zelf uitvinden of deze negatieve BKR klopt of niet.

Wat te doen als uw BKR-registratie niet klopt

U heeft uw BKR-registratie nader onderzocht en geconcludeerd dat deze onjuist is. De betreffende kredietverstrekker dient dan gevraagd te worden om de gegevens te corrigeren. Dit kan door een correctieverzoek in te dienen. U heeft recht op correctie als de kredietverstrekker een fout heeft gemaakt of geen gegevens heeft verstrekt. Het is nu mogelijk voor een kredietverstrekker om te bevestigen dat ze een fout hebben gemaakt en toch de gecorrigeerde gegevens door te geven aan het BKR, dat de gegevens vervolgens namens die kredietverstrekker corrigeert. Het kan ook voorkomen dat de kredietverstrekker het weigert, bijvoorbeeld omdat hij zeker weet dat hij geen fouten heeft gemaakt. Neem dan contact op met de Geschillencommissie BKR.

Leg uw zaak voor aan de BKR geschillencommissie

Wanneer u uw vraag voorlegt aan de Geschillencommissie BKR, neemt deze een beslissing die bindend is voor iedereen, dus u, de kredietverstrekker en het BKR. In de geschillencommissie zitten ook onafhankelijke deskundigen. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen bij de Geschillencommissie, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: