IBAN, wat is het precies?

Iedereen in Nederland krijgt het, zijn IBAN (International Bank Account Number). Het zal worden gebruikt door zowel consumenten als bedrijven. Wat is een IBAN precies? En waar moeten wij als consumenten aan denken? Deze vragen worden in dit artikel beantwoord.

IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number. Vrij vertaald is het een internationaal rekeningnummer.

Het rekeningnummer is in elk land op dezelfde manier gestructureerd. Het IBAN bestaat uit de landcode, het chequenummer, de bankcode en vervolgens een of meer nullen. In ons land bestaat het IBAN uit 18 tekens, in andere landen van 15 tot maximaal 31 tekens.

Hoe ziet een IBAN eruit?

De afbeelding rechts toont een voorbeeld van een IBAN. Dit is een relatief lang rekeningnummer. Daarom zal het voor veel mensen moeilijk zijn om ze uit het hoofd te kennen. In die zin was het oude rekeningnummer beter, maar het IBAN is veiliger en dus veiliger voor de consument.

Waar moeten wij als consumenten rekening mee houden?

Waarom pas op 1 februari 2014?

Vanaf 1 februari 2014 hebben we er bewust voor gekozen om alle betalingen met IBAN te doen. De redenen hiervoor zijn:

Hopelijk heb ik meer duidelijkheid kunnen geven over IBAN aangezien het voor veel mensen helemaal nieuw is. Dit geldt voor alle Europeanen, dus het is belangrijk dat hierover geen verwarring bestaat.€