Hypotheken vergelijken na aflossen

Een hypotheek is een lening met een looptijd van doorgaans 30 jaar met een huis als onderpand. Hypotheken verschillen over het algemeen van elkaar in de manier waarop mensen de lening terugbetalen. Wat zijn de terugbetalingsopties en wat zijn de voor- en nadelen van verschillende terugbetalingsopties?

Onderhouden

De maandelijkse hypotheeklasten bestaan ​​uit rente over de lening en een storting op een geblokkeerde spaarrekening waarvan de rente gelijk is aan de hypotheekrente. Met de introductie van het fenomeen Banksparen in 2008 is het mogelijk om op zo’n geblokkeerde rekening fiscaal bevoordeeld vermogen op te bouwen om de hypothecaire lening na 30 jaar af te lossen. Omdat de lening niet wordt afgelost en u rente blijft betalen over de oorspronkelijke hoofdsom, profiteert u het meeste van de fiscale renteaftrek. Overigens worden bankspaarproducten, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet alleen door banken, maar ook door verzekeraars op de markt gebracht.

investeren

De maandelijkse lasten van deze hypotheek bestaan ​​uit de rente over de lening en de inleg op de beleggingsrekening. Aandelen of obligaties worden gekocht op de beurs. Het bedrag dat u na 30 jaar heeft gespaard om uw schuld af te lossen, hangt af van de omvang van uw beleggingen en beurskoersen.

Beleggingshypotheken bieden uiteraard kansen voor een hoog rendement, maar wie zijn geld belegt, neemt financiële risico’s. Met deze hypotheekvorm riskeer je ook je beleggingen. De inkomsten uit beleggingen zijn mogelijk niet voldoende om de lening op de eindvervaldag af te betalen. Het rendement is immers niet gegarandeerd en er kan dus sprake zijn van een restschuld. Daarna moet het uit andere fondsen worden betaald.

Voorzien in

De maandelijkse hypotheeklasten bestaan ​​dan uit de leningrente en de verzekeringspremie, zodat u na 30 jaar uw schuld uit deze verzekering geheel of gedeeltelijk kunt aflossen. Nogmaals, u profiteert optimaal van uw belastingaftrek.

Het risico bestaat echter dat de verzekeringsuitkering aan het einde van de looptijd onvoldoende is om de lening volledig af te lossen. De resterende schuld moet dan op een andere manier worden afgelost. Voortijdige beëindiging van het verzekeringscontract aan het begin van de looptijd kan ook een negatieve impact hebben. Mede hierdoor is het product de laatste jaren uit de gratie geraakt. De kans bestond dat mensen in de beginfase beduidend minder zouden ontvangen dan wat was ingebracht.

Directe maandelijkse aflossing

Een maandelijkse betaling bestaande uit rente en hoofdsom wordt gedaan. In het begin is het veel rente en weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert, neemt het rentedeel af naarmate de schuld elke maand afneemt. Aan het einde van de looptijd wordt de gehele hypothecaire lening afgelost.

Aflossingsvrije hypotheek

Ook wordt bij deze hypotheekvorm alleen hypotheekrente betaald, maar wordt de schuld niet afgelost. Hierdoor heeft u lage maandlasten en profiteert u optimaal van de fiscale renteaftrek. Na 30 jaar zorgt u ervoor dat u het bedrag in één keer kunt terugbetalen, bijvoorbeeld door uw huis te verkopen.

Zoals bij elke niet-aflossende hypotheekoptie, bestaat er bij een aflossingsvrije hypotheek het risico op een restschuld. Waar de woningmarkt de afgelopen decennia gekenmerkt werd door constant hogere prijzen, zien we momenteel een forse daling en zelfs een daling van de verkoopprijzen.

Er is dan ook geen risico denkbaar dat het rendement op de woning bij verkoop lager zal zijn dan de hypotheek. Een eventuele resterende schuld zal dan met andere fondsen moeten worden voldaan.€