Hypotheken: Spaarhypotheek

Tot 2013 was de spaarhypotheek de populairste hypotheekvorm in Nederland. Door wijzigingen in de regels over de hypotheekrenteaftrek is de hypotheekvorm vanaf 1 januari 2013 niet meer zichtbaar. Wat is een spaarhypotheek en waarom is deze hypotheekvorm niet meer belastingvrij?

Artikelclassificatie

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een bekende hypotheekvorm die voornamelijk wordt gebruikt om uw hypotheekrenteaftrek optimaal te benutten. Een hypotheek bestaat uit twee delen: de hypotheek zelf en een aan de hypotheek gekoppelde spaarrekening.

Hypotheek

De hypotheek wordt zonder rente verstrekt. Dit betekent dat er gedurende de looptijd geen aflossing aan de bank plaatsvindt. Periodieke schulden aan de bank bestaan ​​uitsluitend uit de betaling van rente op de schuld. Omdat de hypotheekschuld niet daalt, wordt de hypotheekrenteaftrek gemaximaliseerd omdat de betaalde hypotheekrente maximaal blijft.

Spaarbeleid

Doordat de woning niet wordt afbetaald, blijft de hypotheekschuld op het oorspronkelijke niveau. Dit is geen wenselijke situatie, omdat er dan geen kapitaal wordt opgebouwd. Bij verkoop van een woning wordt geen eigen vermogen opgebouwd. Omdat de hypotheekschuld vaak groter is dan de aankoopprijs van de woning (door extra lenen in verband met overdrachtsbelasting, notariskosten, etc.), blijft de resterende schuld bij verkoop van de woning bestaan. Om dit te voorkomen is er een spaarpolis aan de hypotheek verbonden. Met deze spaarpolis wordt kapitaal opgebouwd waarmee de hypotheek kan worden afgelost nadat bijvoorbeeld de hypotheek afloopt. De rente die over dit bedrag wordt opgebouwd is gelijk aan de rente die wordt betaald over de hypotheekschuld. De spaarpolis is niet vrij opneembaar en wordt door de bank geblokkeerd. Het is immers een hypotheekgebonden spaarpolis. In overleg met de bank kunt u bepalen hoeveel er in de spaarpolis is opgebouwd. Dit kan het gehele bedrag van de hypotheek zijn zodat er op de eindvervaldag geen hypotheekschuld is (de hypotheekschuld wordt dan immers volledig afgelost met de waardebesparing in de polis) of het kan een kleiner deel zijn. Als de hypotheek samen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgesloten, moet minimaal de helft van de hypotheekschuld op de spaarpolis worden gestort.

Spaarbeleid vrijgeven

Een spaarpolis kan op enig moment worden uitbetaald om uw hypotheekschuld te verminderen. Over het algemeen gebeurt dit na afloop van de financieringsperiode. Het kan eerder zijn, maar het kan voorkomen dat er belasting verschuldigd is. Het in de spaarpolis opgebouwde kapitaal is immers belastingvrij (tot een bepaald bedrag en na een bepaalde periode). Als de polis eerder wordt afgegeven, is de belasting nog steeds verschuldigd. Als de besparing 15 tot 20 jaar is behaald, geldt een vrijstelling van 36.600 euro per persoon (in 2015). Als er meer dan 20 jaar gespaard is, geldt een vrijstelling van € 161.500 per persoon. De hypotheekschuld van 323.000 euro kan dus volledig worden afgelost met een spaarpolis zonder belasting te betalen (als twee mensen de hypotheek afsluiten). Als de spaarpolis minder dan 15 jaar van kracht is en wordt afgekocht (bijvoorbeeld om de resterende schuld af te lossen na een verkoop), is er belasting verschuldigd over de opgebouwde rente (dus alleen de rente, niet de inleg).

overlijdensrisicoverzekering

Een levensverzekering wordt meestal geassocieerd met een spaarpolis. Wanneer twee partners een woning kopen, wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering voor beide levens afgesloten. Als een van de partners tijdens de looptijd van de lening overlijdt, wordt een overlijdensrisicoverzekering uitgekeerd. Het afgeloste bedrag wordt terugbetaald op de hypotheek. Hierdoor wordt de resterende schuld kleiner, zodat de overgebleven partner in de woning kan blijven wonen.

interesse

De hypotheekrente over de lening en de opgebouwde spaarrente in de spaarpolis zijn gelijk. Omdat deze rentetarieven vaak hoger zijn dan de normale spaarrente, bouwt een spaarpolis sneller een hoog kapitaal op. Het nadeel is dat het verlagen van uw hypotheekrente vaak niet de voordelen heeft die u verwacht. Als de rente op de hypotheek 5% is, is de rente op de spaarpolis ook 5%. De rentevaste periode loopt af en er wordt een nieuwe rente van 3% afgesloten (vanwege de daling van de rente). Voor een hypotheek van 250.000 euro moet je jaarlijks 5.000 euro betalen (250.000 x (5%-3%). Maar ook de spaarrente daalt naar 3%. Om het afgesproken eindkapitaal te bereiken, wordt de maandelijkse inleg verhoogd. Uiteindelijk zal door de daling van de rente de in de polis opgebouwde rente lager zijn, waardoor het deposito zal moeten stijgen. Ook de voordelen van hypotheekrente worden grotendeels ontkend omdat een lagere hypotheekrente ook een lagere belastingteruggaaf betekent. Dit is vooral belangrijk als de hypotheek al lang loopt. Als de spaarpolis na 30 jaar 150.000 euro moet hebben en na 20 jaar 100.000 euro, dan wordt de polis jaarlijks met 5.000 euro verhoogd (tegen 5% rente). Als de rente zakt naar 3%, wordt er per jaar 2.000 euro minder gespaard, waardoor er bijstort moet worden gedaan. Verder hoeft spaarrente niet altijd gelijk te zijn aan hypotheekrente. Er zijn banken waar de rentetarieven van elkaar verschillen.

Spaarhypotheek na 2013

Het kabinet heeft besloten dat nieuwe hypotheken op tijd moeten worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Deze maatregel is op 1 januari 2013 in werking getreden. Omdat spaarhypotheken op de eindvervaldag geheel of gedeeltelijk worden afgelost, komt deze hypotheekvorm niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Hoewel de hypotheek voor 2013 de populairste hypotheekvorm was, wordt de hypotheek nu in veel kleinere volumes verkocht.

Schematisch

De hypotheekschuld (rode lijn) blijft gedurende de looptijd van de hypotheek (20 jaar) ongewijzigd. De blauwe lijn staat voor de vorming van het spaarbeleid. De lijn loopt geleidelijk op naarmate de rentecomponent elk jaar blijft stijgen. Deze spaarpolis heeft na 20 jaar een opgebouwde waarde van ruim € 160.000 waarmee de hypotheek kan worden afgelost. Zo kan het resterende deel (€ 90.000) gewoon doorbetaald worden zonder restitutie.€