Hypotheken: lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de schuld in de loop van de tijd wordt afgelost. Omdat er een teruggaaf plaatsvindt, komt de huiseigenaar die dit formulier invult in aanmerking voor teruggaaf van de betaalde hypotheekrenteaftrek. Wat zijn de kenmerken van deze hypotheekvorm en hoe verhoudt deze hypotheek zich tot een annuïteitenhypotheek?

lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een transparante leningvorm waarbij aflossing meestal direct vanaf het begin van de looptijd plaatsvindt. Omdat de lening direct wordt afgelost, neemt de renteverplichting elke maand af naarmate er rente wordt opgebouwd over de uitstaande hypotheekschuld. Deze uitstaande hypotheekschuld neemt elke periode af, waardoor de renteverplichting afneemt.

Bij een lineaire hypotheek staat het aflossingsbedrag vast en daardoor daalt de rente elke maand. Zo vervallen ook de totale bankschulden maandelijks. Dit is het grote verschil met een annuïteitenhypotheek, waarbij de hypotheek ook direct wordt afgelost, maar waarbij de rente en aflossing samen altijd een vaste maandelijkse bankverplichting opleveren. Bij een lineaire hypotheek is alleen de aflossing elke maand hetzelfde.

Een lineaire hypotheek wordt meestal gekozen door mensen die in eerste instantie genoeg geld hebben om de hoge kosten te dekken en die hun hypotheekschuld willen zien dalen.

Belastingteruggave op hypotheekrente

Het kabinet heeft per 1 januari 2013 besloten dat hypotheekrenteaftrek alleen wordt teruggevorderd als nieuwe hypotheken op tijd worden afgelost. Hierdoor zijn hypotheekvormen als spaarhypotheken minder populair geworden en worden annuïtaire hypotheken en lineaire hypotheken weer verkocht. De belastingteruggaaf vindt dus plaats over de hypotheekrente van de lineaire hypotheek. Naarmate de rente elke maand daalt, daalt ook het absolute deel dat maandelijks aan belasting wordt teruggevorderd.

Lineaire hypotheek versus annuïteitenhypotheek

Door de stijgende populariteit van de annuïteitenhypotheek wordt de lineaire hypotheek niet meer frequent verstrekt. Uit de vergelijking blijkt dat een annuïteitenhypotheek nog steeds niet winstgevender is dan een lineaire hypotheek.

annuïteitenhypotheek lineaire hypotheek
jaar Aflossing interesse In totaal Aflossing interesse In totaal
Jaar 1 20,751 9.622 30,373 25.000 9.458 34 458
2e jaar 21.597 8.777 30,373 25.000 8.458 33.458
3e jaar 22.474 7.897 30,373 25.000 7.458 32 458
4e jaar 23.392 6.981 30,373 25.000 6.458 31 458
5e jaar 24.345 6.028 30,373 25.000 5.458 30,458
jaar 6 25.337 5.036 30,373 25.000 4.458 29.458
Jaar 7 26.369 4.004 30,373 25.000 3.458 28.458
jaar 8 27.444 2930 30,373 25.000 2.458 27.458
9e jaar 28.562 1812 30,373 25.000 1.458 26.458
10e jaar 29.726 648 30,373 25.000 458 25.458
In totaal 250.000 53.730 303.730 250.000 49.580 299.580

Bij beide leningen is de lening na 10 jaar volledig afgelost. In totaal is 303.730 euro betaald voor de annuïteitenhypotheek en 299.580 euro voor de lineaire hypotheek. Bij een annuïteitenhypotheek wordt ruim 4.000 euro meer rente betaald. Zo krijgt een annuïteitenhypotheek ook een hogere belastingteruggave op hypotheekrente, terwijl een netto lineaire lening goedkoper is. Bovendien wordt bij een lineaire lening eerder kapitaal opgebouwd. Na 5 jaar is de helft van de hypotheek afgelost, terwijl bij de annuïteitenhypotheek 10.000 euro minder is afgelost.

De hypotheek is met name geschikt voor mensen met een hoog inkomen die snel kapitaal willen opbouwen en de hypotheek snel willen aflossen voordat hun inkomen daalt (bijvoorbeeld minder werk door de komst van kinderen). De reden dat er vaak voor een annuïteitenhypotheek wordt gekozen is omdat de totale kosten van een hypotheek in de beginjaren lager zijn dan bij een lineaire lening.

Schematisch

In de schematische weergave wordt duidelijk dat de terugverdientijd hetzelfde blijft. Door de aflossing neemt de rente elke periode af, waardoor de totale bankverplichting (rente en aflossing) elke maand wordt verlaagd.€