Hypotheekwoordenboek handige hulp

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke beslissing. Daarom is het erg belangrijk om ervaren adviseurs te hebben om u te helpen. Veel hypotheekadviseurs claimen kennis en proberen de klant vertrouwen te geven. Maar bij de ingewikkelde materie van hypotheken en alles wat met het kopen van een huis te maken heeft, is door de bomen het vaak niet meer te zien.

Vaak abracadabra bij het kopen van een huis

Voor een huizenkoper beginnen problemen met het niet kennen van alle voorwaarden. Wat onder een hypotheek moet worden verstaan ​​is voor niemand een probleem, maar de kennis van verschillende soorten hypotheken en alles wat daarmee samenhangt en de gevolgen van het nemen ervan is voor velen een abracadabra.

Zware omstandigheden in de hypotheekwereld

Nationaal Hypotheek Huis biedt uitstekende hulp in alle betekenissen van het woord. Op de website van het bedrijf staat een handig woordenboek met betekenissen variërend van de overdrachtswaarde van A tot de wettelijke rente van W. Woorden als huis en huis zijn niet inbegrepen, maar verder complexe termen zoals eigendom, basisaftrek, conversiekosten, lage rentegarantie, zekerheidshypotheek, vaststellingscommissie, borgstellingsregeling, hoge lage constructie, terugnemingsrente, juridische titel, koopovereenkomst , levenslange hypotheek, gemiddelde rente, nominale rente, ruiloptie, pro-resto hoofdsom, rentevaste periode, spaarbeleggingshypotheek, premiepercentage, uitgestelde rente, aftrek vóór belastingen, waardepeildatum en nog veel meer.

Een duidelijke en soms uitgebreide uitleg

Het woordenboek bevat in totaal 164 termen, elk met een duidelijke uitleg. Verrassend genoeg, volgens de auteurs van het woordenboek, moet de term hypotheek met slechts een paar woorden worden weggegooid:
“Een geldlening waarbij onroerend goed als onderpand dient.”

Aan de andere kant worden er veel meer woorden gebruikt om de term uitgestelde rente uit te leggen:
“Een voorbeeld van een koop-/contractovereenkomst begrijpen. Als er een nieuwe woning wordt gebouwd, wordt deze in termijnen betaald. Eerst de grond en dan (tijdens de aanleg) de overige delen. Zolang de eigendomsoverdracht van de grond nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de koper het recht de grond- en bouwbetalingen uit te stellen. De bouwer zal over deze vertraging in de betaling rente in rekening brengen. De uitgestelde rente wordt berekend over: de kostprijs van de grond vanaf de “datum” tot de datum van eigendomsoverdracht (grondhuur); de voorwaarden van de contractprijs die reeds zijn verstreken vóór het sluiten van het contract vanaf de “datum” tot de dag van eigendomsoverdracht; andere voorwaarden van de contractprijs vanaf de “vervaldatum” tot de datum van eigendomsoverdracht. Uitgestelde rente over de voorwaarden van de contractprijs is fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor uitgestelde rente (inclusief btw) op grondkosten.”

Van procedurele zaken tot belangenregels

De woordenlijst behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals de procedurele kwesties die komen kijken bij het kopen van een nieuwe woning en de hypotheekovereenkomst, en geeft uitleg over verschillende termen die verband houden met het afsluiten. Uiteraard staan ​​alle hypotheekvormen op een rij met een beschrijving van de belangrijkste aspecten. Er worden rentegerelateerde zaken besproken en fiscale begrippen worden toegelicht. De verkrijging van eigendom door overdracht van een akte wordt ook beschreven door verschillende termen.

Hypotheekadviseurs als handige piloten

De hypotheekwoordenlijst bevat ook termen die van toepassing zijn op executies, zoals executies. Maar ook voorwaarden met betrekking tot garantieregelingen. Het afhandelen van veel zaken blijft echter een persoonlijke aangelegenheid die om advies en bovenal om de situatie van de koper vraagt. Een hypotheekadviseur blijft een onmisbare financiële dienstverlener met als eerste taak het bepalen van de situatie van de koper. Van daaruit leidt de adviseur de klant door de financiële jungle van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Lees verder