Hypotheekwijzigingen 2017: nieuwe regels en rente

Voor 2017 zijn er weer een aantal belangrijke wijzigingen in de hypotheekverzekering doorgevoerd en gelden er nieuwe regels voor opzegbare hypotheken. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe regeling Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de verlenging van de schenkingstermijn voor koopwoningen.

Meer lenen met hetzelfde inkomen

Het Nibud (Nationaal Begrotings Informatie Instituut) stelt jaarlijks de financieringsnormen vast. Dit is het maximale percentage van het inkomen dat een huishouden kan besteden aan een hypotheek. Uitgangspunt is dat huishoudens de hypotheeklasten nu en in de toekomst moeten kunnen dragen, rekening houdend met overige kosten van levensonderhoud. Bij het bepalen van de financieringsnorm wordt rekening gehouden met de gemiddelde gezinslasten (auto, belasting, kinderen, zorg, etc.). Dit kan natuurlijk voor elk gezin anders zijn. Een gezin met een zeer dure hobby, of een gezin dat vier keer per jaar op vakantie wil, houdt minder geld over voor hypotheeklasten. Over het algemeen kunt u in 2017 meer lenen dan in 2016. Vooral koppels met twee inkomens kunnen meer lenen, omdat het lagere inkomen in een groter deel (60%) kan worden meegerekend dan vorig jaar (50%). Daarom wordt het toetsinkomen (waarmee de bank bepaalt hoeveel hypotheek kan worden afgesloten) met 10% verhoogd (vanaf het laagste inkomen). Consumenten die bewust kiezen voor een zeer lage rente lenen mogelijk iets minder dan in 2016. Dit voorkomt dat consumenten in betalingsproblemen komen als de rente stijgt.

Maximale hypotheek tot 101%

Enerzijds wordt het bepaald door het maximaal te lenen inkomen, anderzijds wordt het bepaald door de waarde van de woning. Het kabinet heeft besloten dat als gevolg van de ervaring met de kredietcrisis de hypotheeklening-to-value ratio moet worden verlaagd. Voor 2012 was het nog mogelijk om 125% of 130% van de executiewaarde (de waarde van de woning bij executieverkoop) te financieren. Omdat de executiewaarde vaak werd overschat, werden te dure hypotheken afgeschermd. Toen door de kredietcrisis veel woningen moesten worden verkocht, was de hypotheek vaak veel hoger dan de waarde van de woning, waardoor veel verkopers met een enorme restschuld achterbleven. Om dit te voorkomen is LTV (Loan to Value) in het leven geroepen. Dit is het percentage van de waarde van de woning dat kan worden geleend. In 2012 was dat nog 106% (je kon dus 318.000 euro lenen voor een huis van 300.000 euro), maar wordt elk jaar met 1% verlaagd. In 2017 is dit percentage slechts 101%. Er kan slechts € 3.000 voor dezelfde woning worden geleend, waardoor u naast de kosten (bankadvieskosten, notariskosten, taxatiekosten etc.) meer eigen geld moet investeren.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

In 2017 is het hypotheekrenteaftrekpercentage verlaagd van 50,5% naar 50%. Dit geldt alleen voor huiseigenaren in de hoogste belastingschijf. In plaats van 50,5% krijgen ze maar 50% van de hypotheekrente terug van de belasting.

Correctie van de nationale hypotheekgarantiegrens

Vanaf 1 januari 2017 is de grens voor de nationale hypotheekgarantie gebaseerd op de gemiddelde koopprijs in Nederland. De gemiddelde aankoopprijs voor 2017 is vastgesteld op 245.000 euro. Aangezien de leenwaarde 101% is, is de maximale hypotheek waarvoor de staatshypotheekgarantie mogelijk is 247.450 euro. Dit overschrijdt het maximumbedrag in 2016, dat 231.132 euro bedroeg.

Eigendomsverzekering voor huiseigenaren

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om het opgebouwde kapitaal op een spaarrekening te gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, een spaarverzekering voor een eigen woning of om een ​​eigen woning te betalen in een belegging account. belastingvrije hypotheekschuld. Dit mocht normaal gesproken alleen als de premie minimaal 15 of 20 jaar (afhankelijk van de vorm) was betaald, maar deze eis is komen te vervallen. De vrijstelling geldt alleen als een nieuwe woning wordt gekocht voordat de bestaande woning wordt verkocht of als de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt.

Schenking van uw huis

In 2017 is het mogelijk om eenmalig 100.000 euro te doneren. De schenking moet worden gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen of een huis te kopen. De ontvanger moet ouder zijn dan 18 jaar, maar niet ouder dan 40 jaar. Waar vroeger de eis was dat de donatie van de ouders moest komen, is deze eis nu komen te vervallen. Daarnaast kan de schenking gespreid worden over drie jaar (2017, 2018 en 2019).

Startlening

Per 1 januari 2017 is aflossingsvrij krediet niet meer toegestaan. Een starterslening wordt door meerdere gemeenten verstrekt, waardoor kopers de mogelijkheid hebben om een ​​woning te kopen, terwijl de bank onvoldoende leenmogelijkheden heeft. In de eerste drie jaar (2017, 2018, 2019) kan de starterslening samen met een gecombineerde lening worden verstrekt. Verplichte aflossing van de gecombineerde lening, zodat de kosten voor kopers niet stijgen.€