Hypotheekvoorwaarden voor dummies

Bij het afsluiten van een hypotheek moet u precies weten wat voorwaarden en verplichtingen voor u betekenen. Het is daarom verstandig om het hypotheekaanbod goed door te lezen voordat u het ondertekent. In dit artikel zullen we een aantal belangrijke termen uitleggen in een taal die u begrijpt.

Bij het aangaan of oversluiten van een hypotheek hebben consumenten vaak de neiging om blindelings te vertrouwen op het advies van hun hypotheekadviseur. Wel is het verstandig om precies te begrijpen wat er daadwerkelijk wordt aangeboden. Je staat op het punt om een ​​maandelijkse verbintenis aan te gaan voor tientallen jaren. Hieronder lichten we de belangrijkste termen toe.

Wat is een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek?

Bij beide hypotheekvormen wordt maandelijks een deel van de hypotheekschuld afgelost. Aan het einde van de hypotheekperiode is de schuld volledig teniet gedaan. Een lineaire hypotheek is een zeer eenvoudige hypotheekvorm. De totale schuld wordt afbetaald door elke maand hetzelfde bedrag te betalen. Voorbeeld: hypotheekschuld van $ 270.000 en een hypotheek van 30 jaar (360 maanden). Maandelijkse betalingen worden gedaan: € 270.000 / 360 = € 750. De te betalen rente wordt maandelijks berekend over de openstaande schuld.

Bij een annuïteitenhypotheek wordt elke maand een vast bedrag afgelost. Alleen de samenstelling van het bedrag veranderde. Je betaalt elke maand meer en meer terug en de rentelast neemt langzaam af.

Betaal boeterente bij overboeking

Bij het oversluiten van uw hypotheek kan het zijn dat u boeterente moet betalen. Het is een vergoeding aan de bank voor het verbreken van het contract (rentevaste periode). U moet boeterente betalen als de contractbreuk slecht is voor de bank. Dit is weer afhankelijk van het rentepercentage en het maandelijkse hypotheekrentebedrag.

Hypotheek afsluiten volgens NHG voorwaarden

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een vangnet voor het geval u uw hypotheek niet meer kunt betalen door bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. In het geval van een gedwongen verkoop kunnen de resterende schulden onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald.

Vaste rente periode

U kunt met de bank afspreken dat u de hypotheekrente voor meerdere jaren vaststelt. U kunt de rente bijvoorbeeld voor tien jaar stellen op 4%. Dan betaalt u 4% over tien jaar. Ook als de rente stijgt naar een hoger percentage.

Wat is inbegrepen in het eigenwoningforfait?

Dit is de belastingaftrek die u als huiseigenaar krijgt. Dit vermindert de fiscale voordelen van hypotheekrenteaftrek. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning.

Betaalde hypotheekrente is aftrekbaar

U kunt de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw inkomen. Voor de meeste huiseigenaren kan dit een belastingvoordeel opleveren van 42%. Restitutie is niet aftrekbaar.

Het verschil tussen netto maandlasten en bruto maandlasten

Lopende hypotheken kunnen worden opgesplitst in twee delen, de hypotheekrenteaflossing en de aflossing. Samen zijn dit de bruto maandlasten. Betaalde hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Om uw netto uitgaven te berekenen, moet u het belastingvoordeel aftrekken van uw bruto uitgaven. Het eigenwoningforfait vermindert opnieuw het belastingvoordeel.€