Hypotheekschulden! beroep doen op de NHG?

U kunt ervoor kiezen om een ​​hypotheek met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Gezien de voordelen van een garantieregeling is het onverstandig om NHG te negeren. NHG kan resterende schulden vereffenen, maar de eisen zijn streng.

NHG is een vangnet voor als u uw woonlasten niet meer kunt betalen. Door de hypotheek af te sluiten, heeft u de mogelijkheid om de hypotheek onder NHG-voorwaarden af ​​te sluiten tegen onkostenvergoeding. De kosten bedragen 0,7 procent (2012) van het hypotheekbedrag. Deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar. Het voordeel van NHG is dat in bepaalde situaties restschulden worden overgenomen. NHG heeft echter geen restschuldverzekering.

Wat is NHG?

NHG wordt uitgevoerd door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Sluit je een hypotheek af met NHG, dan betaal je een waarborgsom. Deze bijdrage komt ten goede aan de bank waaruit NHG gedeeltelijk wordt gefinancierd. De bank stimuleert NHG om hypotheken af ​​te sluiten omdat zij de bank aanvullende garanties biedt. Als gevolg van deze bepaling krijgt de klant een hypotheekrentekorting van maximaal 0,6 procent. Als u uw hypotheek niet meer kunt betalen, kan WEW u helpen.

Wat te doen bij betalingsproblemen?

U dient eerst contact op te nemen met de bank waar de hypotheek is afgesloten. Je moet dit vroeg doen, want als problemen eenmaal onoverkomelijk zijn, is er vaak geen weg meer terug. U kunt met de bank onderhandelen over schuldaflossing. In sommige situaties zijn de problemen zo groot dat betalingsachterstanden niet meer kunnen worden gecompenseerd. U denkt bijvoorbeeld aan werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. Komt u in een dergelijke situatie terecht, neem dan contact op met de gemeente. Zij kunnen u begeleiden en helpen om uw financiën op orde te krijgen.

Nog geen vooruitbetaling? Vraag erom!

De hypotheekrente die u betaalt om een ​​eigen woning te financieren, is fiscaal aftrekbaar. U kunt bij HMRC maandelijks een voorschot op uw teruggaaf vragen, dat u meestal pas ontvangt als de eindafrekening over het belastingjaar heeft plaatsgevonden. U kunt ook gedurende het kalenderjaar een aanvraag indienen.

Tijdelijke Transitie – Huurtoeslagfonds (WLF)

Mocht u tijdelijk niet in staat zijn om aan uw hypotheeklasten te voldoen, dan kunt u in aanmerking komen voor de optie Woonlasten. Dit kan bijvoorbeeld bij werkloosheid, echtscheiding en overlijden van een partner. Deze regeling biedt de mogelijkheid om de betalingsachterstand bij de hypotheekschuld op te tellen. Dit is een tijdelijke mogelijkheid om een ​​financieel moeilijke periode te doorstaan. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient u contact op te nemen met uw bank. Zodra uw financiële situatie weer op orde is, moet u het bedrag terugbetalen. Het woonlastenmechanisme kan maximaal 9 procent van het totale hypotheekbedrag dekken.

Schakel in geval van nood NHG . in

NHG’s worden vaak beschouwd als het overnemen van restschulden bij verkoop van de woning van de eigenaar. Dit is waar onder bepaalde omstandigheden, maar er is een lang proces voor de boeg. Ook zal WEW niet in alle gevallen de schulden overnemen. Bij betalingsproblemen is het belangrijk om direct te handelen. Het mag niet jouw schuld zijn.€