Hypotheekschuld herfinancieren

Als de hypotheekschuld niet volledig wordt afgelost, blijft de hypotheekschuld na de hypotheektermijn op de woning staan. Is het mogelijk om het huis over te nemen?

U kunt uw maandlasten laag houden door uw hypotheekschuld zo laag mogelijk te houden en eigen vermogen op te bouwen op een verzekering of bankspaarrekening. Een andere manier om uw maandlasten te verlagen, is door een deel van uw hypotheekrente te behouden. Dit deel hoeft geen kapitaal op te bouwen om de hypotheek af te betalen.

Een belangrijk nadeel van deze hypotheekvorm is dat de woning na afloop van de hypotheekperiode met een schuld blijft zitten die de huiseigenaar op dat moment uit andere fondsen moet terugbetalen. Een andere optie is om het huis opnieuw te hypotheken. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Hypotheekrente maximaal dertig jaar aftrekbaar

Dankzij de hypotheekrenteaftrekregeling kan de betaalde hypotheekrente van het inkomen worden afgetrokken. U betaalt de bruto maandlast en ontvangt een deel van de kosten via uw jaarlijkse belastingaangifte (of tijdelijke teruggave). U heeft echter alleen recht op renteaftrek voor een periode van maximaal dertig jaar. Deze beperking is ingesteld vanaf 2001. De mogelijkheid tot aftrek van hypotheekrente geldt dus in ieder geval tot 2031. Met deze beperking moet rekening worden gehouden omdat het een forse lastenverzwaring is als de hypotheekrente niet meer gebruikt kan worden. moet worden gemeld.

De waarde van het huis moet voldoende zijn

Bij de herfinanciering van een woning zal de bank er rekening mee houden dat de waarde van de woning voldoende moet zijn om de financiering te verzekeren. Aangezien in de meeste gevallen slechts een deel rentevrij is, zal dit in de meeste gevallen geen probleem zijn.

Is het inkomen voldoende om de maandelijkse kosten te dekken?

Na het bereiken van de einddatum van de hypotheek moet een nieuwe hypotheek worden afgesloten om de bestaande hypotheek te herfinancieren. Het veiligstellen van deze hypotheek zal ook testen in hoeverre de huiseigenaren in staat zijn om de maandelijkse kosten te dekken. Ook wordt rekening gehouden met toekomstige inkomensdalingen, zoals het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het tijdelijk stopzetten van de pensioenaanvulling.

Ook de leeftijd van de huiseigenaar kan een rol spelen

Banken willen er zeker van zijn dat ze het geleende geld ook daadwerkelijk zullen ontvangen. Bij overlijden van een van de eigenaren van de woning loopt de bank het risico dat de overblijvende eigenaar van de woning of de erfgenamen van de overledene de last niet meer op zich kunnen nemen. Door de leeftijd is het niet meer altijd mogelijk om een ​​overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Banken stellen daarom vaak leeftijdseisen.

Uw hypotheekschuld afbetalen

Ook bij herfinanciering blijft de vraag hoe de hypotheekschuld wordt afgelost. De bank kan betaling verlangen op basis van de hoogte van de hypotheekschuld.€