Hypotheekrenteaftrekbeleid en annulering

De meeste mensen die een huis kopen, sluiten een hypotheek af om het geheel of gedeeltelijk te financieren. Hypotheken zijn anders, maar moeten altijd rente betalen. Bij het bepalen van de hoogte van de rentebetalingen spelen naast de hoogte van de hypotheek en de hypotheekvorm ook de hoogte van de rente en de belastingaftrek een belangrijke rol. Ook letten kredietverstrekkers goed op de netto maandlasten.

Hypotheekrenteaftrek in Nederland op een helling

In Nederland is het vraagstuk van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek meermaals aan de orde geweest, maar tot nu toe is het beleid beperkt gebleven tot submaatregelen op dit gebied. Deze deelmaatregelen hadden onder meer betrekking op de beperking van de termijn voor hypotheekrenteaftrek, het doel van de hypotheek en de bijleenregeling. Nu we zeer krachtige maatregelen moeten nemen om voldoende af te bouwen, staat het onderwerp hypotheekaftrek weer volop in de schijnwerpers in Den Haag. De mogelijkheid tot aftrek van hypotheekrente in Nederland lijkt voor veel huiseigenaren een verworven recht te zijn, van wie velen er liever geen afstand van doen. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een eigen woning en het wegvallen van dit belastingvoordeel heeft sowieso gevolgen voor het besteedbaar inkomen. Met de midterm-verkiezingen medio 2010 wordt de hypotheekrenteaftrek echter een belangrijk item op het verkiezingsprogramma.

De invloed van de Europese Unie

Nederland is nog steeds het enige land in de Europese Unie waar u uiteraard kunt genieten van de volledige hypotheekrenteaftrek volgens de huidige richtlijnen. In alle andere EU-landen, die ook de mogelijkheid hadden om belastingen op hypotheekrente af te trekken, is dit de afgelopen decennia afgeschaft. Ook de Europese Unie adviseert en zet misschien al enkele jaren Nederland onder druk om afscheid te nemen van de hypotheekrenteaftrek. De EU kan dit echter niet afdwingen en daarom kan Nederland hierover zelfstandig besluiten.

Meningen van politieke partijen over hypotheekrenteaftrek

Sterker nog, met name linkse en progressieve partijen suggereren al jaren dat de hypotheekrenteaftrek zoals wij die kennen wat hen betreft herzien zou kunnen worden. CDA, VVD en PVV hebben altijd aangegeven niet te vinden dat deze mogelijkheid moet worden afgeschaft of beperkt. Overigens stelt het CDA sinds eind 2009 regelmatig dat er in ieder geval moet worden gesproken over verlaging of opheffing van de rentekorting; De vraag blijft dus wat het CDA uiteindelijk gaat doen. In het voorjaar van 2010 is de situatie ook zodanig dat de SGP, SP, Groen Links, PvdA en D66 in hun verkiezingsprogramma meer informatie zullen geven over hun plannen met betrekking tot de hoogte en mate van hypotheekrenteaftrek. , evenals aanverwante maatregelen om het eigenwoningbezit betaalbaar te maken. De manieren waarop mensen de hypotheekrenteaftrek willen verminderen of afschaffen, verschilt per kant, waarbij de ene kant maximale aftrek wil en de andere kant weer kiest voor aftrekbeperkingen of helemaal afschaffen.

Politiek en de kiezer

Het is natuurlijk niet de bedoeling van de politieke partijen om een ​​gehele of gedeeltelijke verlaging van de renteaftrek te bepleiten dat mensen daardoor in financiële moeilijkheden komen. Dit omvat bijvoorbeeld uitfasering en overgangsmaatregelen. Overigens zijn niet alle huiseigenaren per definitie tegen het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, ook al raakt het hen persoonlijk op de beurs. Dat er bezuinigd moet worden is nu duidelijk, en welke bezuinigingen er ook volgen, zal altijd een grote groep mensen raken. Omdat de kiezer voor veel partijen heilig is, zeker in een verkiezingsjaar, zullen verschillende politieke partijen hiermee rekening houden bij het presenteren van hun verkiezingsprogramma, inclusief plannen voor hypotheekrenteaftrek.€