Hypotheekrenteaftrek voor maximaal 30 jaar

U heeft maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek en daarna niet meer. Uw hypotheekrente is maximaal dertig jaar fiscaal aftrekbaar. De bankhypotheek moet dan conform de Belastingdienst worden afgelost. Bekijk een voorbeeld van de berekening van de hypotheekrenteaftrek, zoals deze sinds 2003 van toepassing is. Daarom is het ook belangrijk om verstandig te sparen voor de aflossing. Het combineren van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek met vermogensopbouw op een geblokkeerde rekening is sinds 2013 niet meer mogelijk. In 2021 en 2022 moet u jaarlijks aflossen op nieuwe hypotheken.

De hypotheekrenteaftrek is belangrijk

De hypotheekrenteaftrek is van belang voor wie een lening wil afsluiten voor zijn woning, maar ook bij het kopen van een huis. Logisch, want door de hypotheekrenteaftrek wordt een woning voor veel meer mensen betaalbaar. Dit zou niet mogelijk zijn zonder fiscale aftrekposten. Zoveel als huurders vaak niet kunnen rondkomen zonder huurtoeslag of huurtoeslag.

Krijg 30 jaar maximale hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek kan worden gemaximaliseerd door de juiste hypotheek te kiezen. Veelvoorkomende voorbeelden van hypotheken met de maximale hypotheekrenteaftrek zijn hypotheken die vóór 2013 gangbaar waren, zoals:

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost, dus blijft de lening hetzelfde. Bij combinatiehypotheken, zoals een spaarhypotheek, wordt de hoofdsom niet afgelost, maar wordt de hoofdsom op een aparte rekening geaccumuleerd om later af te lossen. Dit kan door te sparen of te beleggen. Het grote voordeel van KEW is dat je na 15 of 20 jaar ook een groot belastingvoordeel krijgt van de Belastingdienst.

Is alles aftrekbaar?

Maar de hypotheekrenteaftrek geldt niet voor alle rente:

Sinds 2013 is er een voorwaarde aan toegevoegd dat er maandelijks correct betaald moet worden. Oudere hypotheken kunnen nog aflossingsvrij zijn.

Hoeveel belastingaftrek krijg ik?

De rente over de lening voor de aankoop of verbetering van uw woning kunt u bij de Belastingdienst aftrekken als hypotheekrente. Als u financiert met een andere lening dan een hypotheek, mag dit ook, mits u kunt aantonen dat het geld ook wordt gebruikt om de woning te kopen. Dit betekent dat de belastingaftrek gelijk is aan wat u bij de hypotheekrente optelt.

Is restschuldfinanciering aftrekbaar?

Stel dat u eerder uw woning met openstaande schuld heeft verkocht en de resterende schuld wilt meefinancieren of herfinancieren. Dan is de rente die u daarover betaalt maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel rente moet ik betalen over mijn hypotheek?

Hoeveel hypotheekrente u betaalt en hoeveel belastingaftrek u krijgt, hangt af van twee factoren:

Voorbeeld berekening hypotheekrenteaftrek

Stel dat u jaarlijks € 15.000 aan hypotheekrente betaalt, een eigen hypotheek van € 2.000 heeft en in de belastingschijf van 42% valt. Dan heeft u € 13.000 eigen risico eigen woning. Van dit bedrag krijg je 42 procent terug, oftewel bijna 5.460 euro. Dit betekent dat de netto hypotheeklast € 9.540 bedraagt.

Hypotheekrenteaftrek voor maximaal 30 jaar

Sinds de fiscale wijzigingen in 2001 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor een bestaande hypotheek na 30 jaar. Dan is de bruto hypotheekrente ook de netto hypotheekrente. Veel mensen denken dat 30 jaar nog ver weg is, maar daar hoef je nu niet over na te denken. U kunt wel of niet genoeg inkomen hebben omdat u met pensioen bent. Daarom is het ook bij het kiezen van een aflossingsvrije hypotheek goed om zo snel mogelijk geld opzij te zetten om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Voorbeeld 1 hypotheekrenteaftrek:

Laten we zeggen dat ik in 1990 een hypotheek heb afgesloten. Tot wanneer kan ik hypotheekrenteaftrek fiscaal aftrekken?

Antwoord: De periode van 30 jaar begon in 2001, dus je hebt tot 2031.

Voorbeeld 2 hypotheekrenteaftrek:

Laten we zeggen dat ik in december 2011 een hypotheek heb afgesloten. Tot wanneer kan ik hypotheekrente aftrekken van de inkomstenbelasting?

Antwoord: U kunt hypotheekrente aftrekken van de hypotheek tot en met 2041.

Aflossen van de hypotheek voor nu

Bij een aflossingsvrije hypotheek kunt u vaak 10% boetevrij aflossen. Wie er gedeeltelijk gebruik van maakt, zal in de toekomst veel minder moeten betalen. Nadeel is dat de hypotheekrenteaftrek minder wordt, maar het grote voordeel is dat je niet met enorme schulden komt te zitten.

Aflossingsvrije hypotheek afsluiten

Voor sommige mensen is een aflossingsvrije hypotheek de enige beschikbare hypotheek. U betaalt immers alleen rente, geen aflossing. Dit maakte deze hypotheek ook erg populair. Dit neemt niet weg dat het beter is om geld zo snel mogelijk opzij te zetten. Vanaf augustus 2011 kunt u een woning niet meer volledig financieren met een aflossingsvrije hypotheek, maar wel voor 50%. Dit kan ook in 2021 en 2022, maar dan zonder hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekrenteaftrek in 2021 en 2022

Voor hogere inkomens daalt de maximale hypotheekrenteaftrek van 46% in 2020 naar 43% in 2021 en 40% in 2022. Dit zal veel mensen pijn doen, ook als het percentage van het eigenwoningforfait wordt verlaagd. Stijgende huizenprijzen (hogere WOZ-waarde) kunnen dit effect tegengaan.

Slot

U heeft bij een aflossingsvrije hypotheek en woningverzekering bij KEW een maximale hypotheekrenteaftrek, maar dit kan alleen voor bestaande en nieuwe hypotheken tot 2013 en niet meer voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken in 2021 en 2022. na enkele jaren heeft u de reserves om de schuld geleidelijk af te bouwen in uw eigen tempo over de looptijd. De hypotheekrenteaftrek is maximaal 30 jaar. Als je over dertig jaar nog een hypotheek hebt, zijn de netto woonlasten hoger (als de hypotheekrente niet meer daalt).

Lees verder