Hypotheekrenteaftrek in 2022

De hypotheekrenteaftrek in 2022 wordt verder beperkt, verlaagd en aangescherpt voor hogere inkomens, bestaande hypotheken en nieuwe hypotheken. Als u een grote hypotheekrenteaftrek heeft op uw aangifte inkomstenbelasting, dan merkt u dat in uw portemonnee. Als gevolg hiervan nemen de fiscale voordelen die verbonden zijn aan het bezitten van een eigen woning steeds verder af.

Ook in 2022 lagere hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrekbeperking in 2022 voor hogere inkomens

Het kabinet is al jaren van mening dat het eigenwoningbezit in ons land moet worden bevorderd. Het basisidee is dat het goed is voor iemand om zijn kapitaal op te bouwen en ervoor te sparen. Bovendien is de kans groter dat de woning beter wordt onderhouden door de eigenaar. Om de hypotheekrente en het kopen van een woning betaalbaar te maken, is de hypotheekrenteaftrek ingevoerd als een soort fiscale tegemoetkoming. Na verloop van tijd wordt de rente op hypotheken door alle maatregelen beperkt, omdat de staatskas stelselmatig geld tekort komt. Veel van deze bezuinigingen hebben een grote impact op uw portemonnee, vooral na meerdere jaren. Sommige van deze effecten ga je geleidelijk aan steeds meer merken. Vooral na een aantal jaren beginnen deze bezuinigingen uw portemonnee steeds meer pijn te doen.

Lagere hypotheekrenteaftrek in 2022, doorsparen, u komt in aanmerking voor lagere aflossingen

Bij nieuwe hypotheken is de hypotheekrente alleen een aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting als u de hypotheek maandelijks aflost op een annuïtaire of lineaire lening. Beide financieringsvormen zorgen ervoor dat het bedrag dat u jaarlijks invult op uw belastingaangifte steeds kleiner wordt. Logisch, want naarmate je maandelijks een deel aflost, wordt de uitstaande lening steeds kleiner en betaal je dus elke maand minder hypotheekrente. Als je een annuïteitenhypotheek hebt, blijft het maandbedrag, dat bestaat uit hypotheekrente en aflossing, hetzelfde, maar verandert de samenstelling ervan: aflossingen stijgen en hypotheekrentes dalen.

Bruto woonlasten zijn gelijk en netto woonlasten stijgen

Bij een lijfrente blijven de bruto woonlasten van de hypotheek gelijk, maar stijgen de netto woonlasten. U betaalt immers steeds minder hypotheekrente, u kunt minder aftrekken en krijgt dus minder belasting terug. Je merkt het in eerste instantie niet omdat je de eerste jaren vooral rente betaalt, maar na een aantal jaren is het aflossingsdeel van de lijfrente groter dan het rentedeel van de hypotheek. De hypotheekrenteaftrek daalt, uw bruto maandlasten blijven gelijk en uw maandlasten stijgen netto (na aftrek van belastingteruggave). Als u tegen die tijd een hoger inkomen heeft, hoeft dit geen probleem te zijn, omdat u de extra kosten wellicht kunt dekken. Maar als je minder gaat verdienen of werkloos wordt, kunnen de netto hogere woonlasten echt een last worden.

Hypotheekrenteaftrek in 2022, tegen welk percentage?

Mensen met een hoger inkomen en inkomen in een hogere belastingschijf kunnen meer hypotheekrente terugkrijgen van de Belastingdienst. Maar dit voordeel wordt steeds kleiner. De aflossing kan oplopen tot 52% van de betaalde hypotheekrente, in 2022 is dat nog maar 40%:

Lagere hypotheekrenteaftrek hoger inkomen, hoeveel erger vergeleken met 52%:

jaar hoeveel is aftrekbaar? hoe lager de hypotheekrenteaftrek
2017 jaar 50% -2%
2018 49,5% -2,5%
2019 jaar 49% -3,0%
2020 jaar 46% -6%
Het jaar 2021 43% -9%
Het jaar 2022 40% -12%
Het jaar 2023 36,9% -15,1%

Vanaf 2023 krijgen niet alleen hogere inkomens een fors lagere hypotheekrenteaftrek, maar ook middeninkomens minder aftrekposten. Voor lagere inkomens (groep 1) is de aftrek meer dan 37%. Daarom naderen de aftrekpercentages elkaar snel.

Een lager eigenwoningforfait in 2022 verlaagt de inkomstenbelasting licht

Het eigenwoningforfait op uw aangifte inkomstenbelasting is een aftrekpost voor uw inkomen. Dit betekent dat niet uw hypotheekrenteaftrek daadwerkelijk aftrekbaar is, maar het saldo van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. De regeling verlaagt het eigenwoningforfait aan rente iets om uw verlies in de hypotheekrenteaftrek te compenseren. Het is de vraag of deze verlaging voldoende zal zijn, want naarmate de waarde van de WOZ stijgt, zal waarschijnlijk ook het bedrag van het eigenwoningforfait stijgen. Voor lagere inkomens is de vermindering van het eigenwoningforfait een nettowinst, ze hebben niet verloren met hun inhoudingen en kunnen zelfs een beetje winnen.

Conclusie hypotheekrenteaftrek 2022

Het fiscale voordeel van een huiseigenaar die gebruikmaakt van de hypotheekrenteaftrek neemt geleidelijk af. Politici hebben ervoor gekozen om de kleine stappen van reductie te versnellen. U koopt geen huis voor een jaar, u koopt een huis voor vele jaren. Bereken daarom bij het afsluiten van een hypotheek altijd een aantal jaren vooruit je maandlasten, niet alleen de bruto woonlasten, maar ook de netto woonlasten, om te zien of de aankoop de komende jaren echt loont.

Lees verder