Hypotheekrenteaftrek gebruiken voor aflossing

Huiseigenaren kunnen nog wel gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek, maar moeten mogelijk stappen ondernemen om hun grote hypotheekschuld af te bouwen.

De huidige hypotheekrenteaftrek zonder toekomstige limieten is onhoudbaar. De aftrek is te duur geworden omdat de regeling te ruim is. De meeste hypotheken worden nu uitgesteld naar de toekomst. Vroeger werd er naast hypotheekrente en verzekeringspremies ook maandelijks een bedrag betaald voor de aflossing van de hypotheek.

Lineaire hypotheken en annuïtaire hypotheken worden tegenwoordig zelden gesloten. Om de fiscale voordelen te maximaliseren, wordt gekozen voor hypotheekvormen waarbij de aflossing wordt overgedragen. Een oplossing zou gevonden kunnen worden met de aflossing die hoort bij de hypotheekrenteaftrek, die verplicht is voor het aflossen van de hypotheek.

Hoge hypotheekschuld

De totale hypotheekschuld in Nederland bedraagt ​​ruim 600 miljard. Dit bedrag groeit nog elk jaar. De hypotheekrente die we er samen over betalen is fiscaal aftrekbaar van ons inkomen. Daarom schaadt de stijgende hypotheekschuld de schatkist. Elk jaar wordt er gesproken over maatregelen daartegen, maar politici durven niet naar voren te rennen uit angst voor de gevolgen.

Maatregelen hypotheekrenteaftrek slecht voor woningmarkt

Tijdens de kredietcrisis was het noodzakelijk om manieren te vinden om de kosten te verlagen. Ook hier kwamen maatregelen op het gebied van hypotheekrente aan de orde. Vanwege de slechte toestand op de woningmarkt is besloten voorlopig geen maatregelen te nemen, uit angst voor een nog grotere daling van de huizenprijzen. Strenge aftrekbeperkingen zullen waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de waarde van woningen. Zelfs erover praten zorgt voor onrust.

Beperkt ingrijpen zonder de woningmarkt te schaden

Ten eerste kan men ook besluiten stappen te ondernemen die een beperkte impact hebben op de aftrek. U kunt bijvoorbeeld denken aan een tariefplafond. Zo mag de hypotheekrente maximaal in de bandbreedte van 42 procent worden afgetrokken. Huiseigenaren worden hierdoor benadeeld omdat ze geen hypotheekrente meer kunnen aftrekken van 52 procent. Een andere maatregel zou kunnen zijn om het aankoopbedrag waarvoor de hypotheekrenteaftrek kan worden gebruikt, te maximaliseren.

Hypotheekrente aftrekken voor schuldenregeling

De oplossing zou gevonden kunnen worden in de verplichte aflossing van de hypotheek. Dit kan door een kortere maximale hypotheekrenteaftrekperiode vast te stellen. Nu is de looptijd dertig jaar. Het kan er ook op wijzen dat de IRS-teruggave moet worden gebruikt om de hypotheek af te betalen. Het probleem is echter hoe het te beheersen.

Huiseigenaren die in gebreke blijven, worden nu gestraft

Het probleem met de huidige regeling is dat het inhouden van schulden nu wordt aangemoedigd. Mensen met de hoogste hypotheekschuld krijgen de meeste vergoeding, terwijl de vergoeding andersom zou moeten zijn. Huiseigenaren die terugbetalen moeten worden beloond. Het is echter praktisch onmogelijk om dergelijke wijzigingen in ons systeem door te voeren. Daarnaast zijn miljoenen gezinnen afhankelijk van de huidige hypotheekrenteaftrek. Aanpassing hieraan zal ernstige gevolgen hebben.€