Hypotheekrenteaftrek en overstappen

Als u een huis koopt, moet u een lening afsluiten. Deze lening wordt in 99 van de 100 gevallen gedekt door een hypotheek. Om leningrente te kunnen aftrekken, moet de lening worden aangegaan voor het kopen, verbeteren of onderhouden van een woning. De wet kent een aantal bijzondere situaties waarin rente op twee woningen tijdelijk kan worden ingehouden. Deze regels worden in dit artikel besproken.

Hypotheekrenteaftrek en overstappen

Als u een huis koopt, moet u een lening afsluiten. Deze lening wordt in 99 van de 100 gevallen gedekt door een hypotheek. Om leningrente te kunnen aftrekken, moet de lening worden aangegaan voor het kopen, verbeteren of onderhouden van een woning. De wet kent een aantal bijzondere situaties waarin u
kan tijdelijk rente inhouden op twee huizen
. Deze regels worden in dit artikel besproken.

Overbrugging van de aan- en verkoopperiode van uw woning

Zoals u weet, kan rente slechts voor één woning tegelijk worden afgetrokken. In bepaalde situaties kan het tijdelijk voorkomen dat u de rente van de (hypotheek)lening voor twee woningen mag aftrekken.

1e situatie

De
het oude huis is nog niet verkocht,
maar je woont al in het nieuwe huis.

2. situatie

Jij hebt
heb al een nieuw huis gekocht
maar je woont nog in het oude huis.

In beide gevallen geldt als hoofdregel dat alleen de woning waarin u daadwerkelijk woont voor de inkomstenbelasting als uw eigen woning kwalificeert. De rente over een leegstaande woonlening is in principe niet aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Uitzondering één

De wet geeft je
twee jaar extra aftrek
rente als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U moet aan alle drie de voorwaarden voldoen. Voldoet u aan deze eis, dan kunt u de rente over de leegstaande, oude woning maximaal drie jaar aftrekken.

uitzondering twee

De wet geeft u twee jaar extra renteaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U moet aan beide voorwaarden voldoen. Voldoet u aan deze eis, dan mag u maximaal drie jaar rente over een nieuwe woning aftrekken.

Een paar jaar

Zo kunt u, afhankelijk van het moment van aankoop, zelf bepalen hoeveel jaren u twee keer rente mag aftrekken. Koop je in december een nieuwe woning, dan kan dat:
tot 25 maanden
rente wordt twee keer afgetrokken. Koopt u uw nieuwe woning in januari, dan kunt u rente betalen
tot 36 maanden
dubbele aftrekking. Groot verschil met weinig tijd!

crisismaatregel

In verband met de crisis heeft de wetgever een termijn van drie jaar gegeven voor woningen in 2011 en 2012 (plus het kalenderjaar van de aankoop van de nieuwe woningen). Als je binnen bent
2008 of 2009 dubbele woonlasten
u kunt drie jaar dubbele rente aftrekken.

Als u in 2010 dubbele woonlasten kreeg, heeft u alleen het jaar van aankoop van de nieuwe woning en twee jaar daarna.

Vanaf 1 januari 2013 geldt de normale termijn van twee jaar (zoals die nu is). Alleen als de overheid op Prinsjesdag tot nieuwe inzichten komt en de maatregel verlengt, mag u mogelijk langer dan later jaren dubbele rente aftrekken.€