Hypotheekrenteaftrek 2021

In 2021 daalt ook de hypotheekrenteaftrek. Het kabinet wordt geholpen door de stijging van de huizenprijzen, de verplichting om de hypotheek af te lossen en de vermindering van de aftrekposten voor hogere en gemiddelde inkomens. Fiscaal slim een ​​woning kopen Omdat de hypotheekrenteaftrek ver weg is, is uw hypotheekrenteaftrek in 2021 waarschijnlijk minder dan in 2020. U betaalt meer belasting over een eigen woning met een hypotheek.

Lagere hypotheekrenteaftrek in 2021

Uw woning kopen vanwege de hypotheekrenteaftrek

De tijd dat u uw huis kon kopen om de maximale hypotheekrenteaftrek te krijgen, is voorbij. De overheid heeft allerlei maatregelen genomen om dit eigen risico verder te beperken. Zo mag een nieuwe hypotheek met rente nog wel, maar is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Alleen als u uw maandlasten doet en alle regels volgt, heeft u recht op hypotheekrenteaftrek. Ook het aftrekken van hypotheekrente is steeds complexer geworden.

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u in 2021

Ook kan uw hypotheekrenteaftrek 2021 lager zijn dan uw aftrek in 2020. Belangrijke redenen hiervoor zijn:

Lage hypotheekrente

Als je een nieuwe hypotheek aangaat of je huidige hypotheekrente hebt overgezet, is de (verwachte) lage hypotheekrente van groot belang. Als u uw hypotheek oversluit of herfinanciert, heeft u het voordeel van een lage rente, maar dat verlaagt natuurlijk ook uw aftrek.

Huizen worden duurder

Daarnaast moet u de betaalde hypotheekrente over het eigenwoningforfait verlagen. Deze eenmalige uitkering in euro’s neemt toe met de stijging van de huizenprijzen. Het saldo van beide posten neemt af, waardoor het bedrag aan betaalde belasting dat u in 2021 van de Belastingdienst mag verwachten, afneemt. Het wordt ook gevoed door de Hillen Act-intrekkingstoeslag en kost je elk jaar meer.

Aflossen van de hypotheek

Veel hypotheken hebben een verplichting om maandelijks af te lossen. Deze aflossingen, en natuurlijk de extra aflossingen die u doet, betekenen een kleinere hypotheek en dus een kleinere hypotheekrenteaftrek. Een klein bedrag voor de schatkist, maar u heeft minder aftrekposten

Lagere inkomstenbelastingtarieven

In 2021 zijn de tarieven van de inkomstenbelasting iets lager, maar om deze verlaging te financieren is ook het percentage hypotheekrenteaftrek verlaagd. Voor hogere inkomens daalt namelijk het percentage dat mag worden afgetrokken van 46% in 2020 naar 43% in 2021. Al deze factoren wijzen op een verlaging van het eigen risico, maar er is meer aan de hand.

Rente over restschuld eigen woning in 2021 niet meer aftrekbaar

Iedereen die tussen 2012 en 2017 een woning met openstaande schuld heeft verkocht, kan de rente over de openstaande schuld maximaal 15 jaar aftrekken als hypotheekrente. Wie in 2021 zijn woning met restschuld verkoopt, heeft deze mogelijkheid niet meer. Voor nieuwe zaken is de afspraak over de resterende schuld komen te vervallen. Door het aflopen van de restschuldregeling is de rente over de restschuld niet meer aftrekbaar, waardoor de aftrekpost afneemt. Als u de resterende schuld moet financieren, wordt het in 2021 moeilijker om een ​​hypotheek te krijgen.

Is een hypotheek in kolom 1 nog voordelig?

Daarom is het in een aantal gevallen de vraag of de hypotheek in kolom 1 nog voldoende voordeel oplevert. Iedereen die nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, doet er goed aan om te kijken of de hypotheek in kolom 3 van de inkomstenbelasting als schuld kan worden meegeteld. De last in kolom 3 is relatief hoog, waardoor de schuld in kolom 3 deze pijn enigszins kan verlichten. Bespreek dit met uw adviseur.

Kortom, je loopt de hypotheekrenteaftrek mis in 2021

Het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek kan van geval tot geval verschillen, maar de gemeenschappelijke noemer is aanhoudende recessie. Als het inkomen, de hypotheekrente, het eigenwoningforfait en de hypotheek bekend zijn, kan de schadepost nauwkeurig worden berekend. Alleen dan is duidelijk hoeveel je mist. Een lagere hypotheekrenteaftrek betekent meer totaalinkomen en dus minder uitkeringen of in veel gevallen het stopzetten van de uitkering, zoals bij de zorgtoeslag. Houd daar dus rekening mee.

Lees verder