Hypotheekrente berekenen

Iedereen die besluit een hypotheek over te sluiten of om te zetten voordat de vaste rente is verstreken, moet boeterente betalen. Wat is boeterente? Wat is de hoogte van de boeterente en hoe wordt de boeterente berekend? Is boeterente aftrekbaar en kunt u de boeterente meefinancieren in de nieuwe hypotheek?

Terugbetaling zonder boete!

Een boetevrije aflossing is het bedrag dat u jaarlijks kunt aflossen op uw hypotheek zonder boeterente te betalen. Dit bedrag staat in uw hypotheekakte. Er is een grens aan het terug te betalen bedrag, want een hogere aflossing betekent voor de bank onverdiende rentebaten. De boetevrije aflossing bedraagt ​​doorgaans 10 tot 20% van het totale geleende bedrag per jaar.

Wat is boeterente?

Boeterente is de boeterente die in rekening wordt gebracht als de hypotheek vervroegd wordt beëindigd, oftewel vervroegd aflossen door het oversluiten of omzetten van de hypotheekvorm. Het resterende hypotheekbedrag wordt in één keer afgelost en u betaalt boeterente ter compensatie van de gederfde rente-inkomsten.

Is boeterente aftrekbaar?

Boeterente is fiscaal aftrekbaar in kolom 1 als de hypotheek waarover de boeterente wordt berekend ook een aftrekbare lening is. Als het bedrag een consumptief krediet is, vervalt dit belastingvoordeel.

Meefinancieren van de boeterente op een nieuwe hypotheek

Als u uw hypotheek overdraagt ​​en de boeterente wilt meefinancieren, is de hypotheekrente over dat deel niet aftrekbaar.

Bedrag boeterente

De hoogte van de boeterente wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de hoogte van de hypotheek die u vervroegd aflost, de hoogte van de boetevrije aflossing, het eventueel openstaande saldo en de hypotheekrente op de hypotheekakte. Daarnaast is de resterende rentevaste periode van groot belang: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de boeterente.

Hypotheekrente berekenen

Boeterente is eigenlijk het verschil tussen de rente die u betaalt en de rente die de hypotheekverstrekker zou hebben gekregen als de hypotheek niet vervroegd was beëindigd. (niet-geïnde rente-inkomsten). De meeste hypotheekverstrekkers gebruiken de netto contante waarde bij het berekenen van de boeterente. Rekenmachines zijn beschikbaar op verschillende websites waar u hypotheekgerelateerde gegevens invoert. De boeterente wordt als volgt berekend:

Op internet gevonden berekeningen geven alleen boetepercentages weer.

Voor een nauwkeurige boeterenteberekening wordt u doorverwezen naar een hypotheekverstrekker. Op internet gevonden berekeningen geven alleen boetepercentages weer.€