Hypotheekrente aftrekken verhoogt huizenprijzen

De hypotheekrenteaftrek is gekoppeld aan hoge huizenprijzen in Nederland. Dit leidt tot prijsstijgingen en stagnatie van de woningmarkt. Jaarlijks gaat er meer dan 10 miljard naar huiseigenaren. En wie het meeste verdient, profiteert het meest. Hoe de hypotheekrenteaftrek zorgt voor hogere huizenprijzen. Het eind 2017 gevormde kabinet Rutte 3 heeft aangekondigd de afbouw van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen.

Waarom verhoogt de hypotheekrenteaftrek de huizenprijzen?

Want door hypotheekrente af te trekken stimuleer je de vraag:

Daarom zijn velen van mening dat de belastingaftrek voor hypotheekrente inefficiënt en oneerlijk is.

De hypotheekrenteaftrek geldt ook voor wonen in het buitenland

Sinds 2001 kunt u ook gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek, ook als u in het buitenland woont. En sindsdien zijn zo’n 100.000 Nederlanders de grens overgestoken en naar België of Duitsland verhuisd, omdat de prijzen in die regio ook 1/3 lager zijn dan hier.

Overdrachtsbelasting is ook een rem op de woningmarkt

De kern van de problemen op de woningmarkt is dat het aanbod helemaal niet inspeelt op de vraag. Dus alles wat je als overheid subsidieert, wordt bijna volledig in de prijzen gesijpeld. Overigens kennen we in Nederland ook de zogenaamde overdrachtsbelasting,
mensen maken
ook al
beweeg minder snel
. Dit alles zorgt ervoor dat de woningmarkt als geheel het slecht doet.

Gelukkig besloot het kabinet van Rutte op het laatste moment, vlak voor de zomervakantie
overdrachtsbelasting
moet met onmiddellijke ingang worden verlaagd van 6% naar 2%. Dit zou een flinke stimulans moeten zijn voor de verkoop van woningen.

Aanbod speelt onvoldoende in op veranderende vraag

De woningmarkt is eigenlijk geen echte markt meer. Want in een typische woningmarkt leidt een fluctuerende vraag tot een aanbodrespons. Op dit moment zie je dat dit heel vaak niet gebeurt. Als de woningmarkt al een complexe markt is, kan het onder de omstandigheden die in Nederland gelden nauwelijks een normale markt zijn.

Problemen met koopwoningen hebben invloed op de huurwoningmarkt

Uiteraard komen de problemen op de koopwoningmarkt steeds meer tot uiting in de huurwoningmarkt. Je merkt dat steeds meer mensen een huis zoeken, maar steeds minder mensen willen verhuizen. Iedereen blijft waar hij is en beweegt niet. Dit geldt met name voor starters op de woningmarkt.

Huisvestingskosten blijven een punt van zorg

Feit is dat mensen met een inkomen tot de oude zorgverzekeringsgrens nu 44% van hun inkomen uit huur en extra kosten zijn kwijtgeraakt. En er is een opmerkelijke groep Nederlanders geassocieerd met deze ongekend hoge quote.

Huurders en starters betalen de prijs

In zekere zin bevordert het een tweedeling in de samenleving. Mensen die in de afgelopen 10 of 15 jaar in de eigendomssector zijn gekomen, hebben een aanzienlijke verbetering gezien in hun sociale status in economisch opzicht, terwijl huurders en starters hun vruchten afwerpen.

Over het algemeen hebben mensen die een eigen woning hebben al overwaarde opgebouwd en kunnen ze dus gemakkelijk verhuizen. Er kunnen hoge prijzen worden betaald. En politici, hoe goedbedoeld ook, hebben in het verleden altijd gereageerd met extra leningen om startups te ondersteunen. Maar op de lange termijn hebben ze de prijzen weer verhoogd.€