Hypotheekreferentie van uw werkgever nodig?

Om een ​​hypotheek te krijgen, heeft u altijd een opzegbrief van uw werkgever nodig. Als je nog geen vast contract hebt, is een intentieverklaring verplicht. Vandaag kan de werkgever op de werkgeversverklaring aangeven dat hij voornemens is de uitzendverhouding in de toekomst voort te zetten. De intentieverklaring is bindend voor de werkgever. Ook heeft u een mededeling van uw werkgever nodig over de hypotheek aan NHG.

Attest van de werkgever over de hypotheek

Als u een hypotheek nodig heeft om een ​​woning te kopen, heeft de geldverstrekker een brief van uw werkgever nodig om een ​​hypotheek te kunnen verstrekken. U kunt bij uw werkgever een werkgeversverklaring opvragen en vragen deze in te vullen. Op uw werkgeversverklaring staat het inkomen dat u van uw baas ontvangt. Voor het aanvragen van een hypotheek met NHG heeft u ook een verklaring van uw werkgever nodig. Dit is niet anders dan een hypotheek boven de NHG-grens.

Een voorbeeld van een werkgeversverklaring

Om een ​​goed beeld te krijgen van de werkgeversmelding kunt u als voorbeeld de NHG-sjabloon werkgeversmelding gebruiken. Dit is een vrij standaard model dat de nodige informatie bevat. Veel kredietverstrekkers accepteren alleen dit model, maar er zijn uitzonderingen. Er zijn bepaalde voorwaarden bij het invullen van de aanvraag, die er, indien gevolgd, voor zorgen dat de hypotheekaanvraag geen vertraging oploopt. Deze voorwaarden zijn:

Als alles correct is ingevuld, moet het certificaat door het bedrijf worden ondertekend en afgestempeld.

Intentieverklaring voor een hypotheek

Als je geen vast contract hebt, heb je een intentieverklaring nodig om in aanmerking te komen voor een nieuwe hypotheek. Omdat je nog geen vast contract hebt, is je toekomstige inkomenssituatie onzeker. De geldverstrekker wil er zeker van zijn dat u de hypotheek ook in de toekomst kunt blijven betalen. De oplossing is een intentieverklaring voor een hypotheekaanvraag.

In de intentieverklaring geeft de werkgever aan dat de uitzendverhouding in de toekomst zal voortduren. De intentieverklaring is bindend voor de werkgever. Daarom kun je op basis daarvan alsnog een hypotheek krijgen bij een geldverstrekker. Als u geen Letter of Intent kunt krijgen, telt uw inkomen niet mee in de hypotheekberekening. Dan kunt u een hypotheek krijgen met geen of minder.

Voorbeeld intentieverklaring

De meeste intentieverklaringen hebben de vorm van een werkgeversbrief. In de brief staat dat de werkgever van plan is de arbeidsovereenkomst in de toekomst te verlengen. Wel is het mogelijk om in de werkgeversverklaring aan te geven dat het dienstverband wordt voortgezet. Hiervoor is de rubriek “Aankondiging voortzetting van het dienstverband” opgenomen. Dan is een aparte brief niet meer nodig om het voornemen tot voortzetting van het dienstverband uit te spreken.

Heeft u een aanmaning nodig van uw werkgever?

Ja, bij het aanvragen van een hypotheek is altijd een werkgeversverklaring nodig. Als je (nog) geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt, moet je werkgever bereid zijn het voornemen uit te spreken dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Een werkgeversverklaring kunt u meestal opvragen bij de afdeling personeelszaken van de organisatie waarvoor u werkt. Degene die de aangifte invult is meestal een HR-adviseur. Ook als u meer wilt weten over de opzegging of intentieverklaring van de werkgever kunt u deze werknemer vragen stellen.€