Hypotheeklening: lenen op kosten van je baas

Het systeem van het lenen van groepsverzekeringen is in ons land weinig bekend. Stel bijvoorbeeld dat uw werkgever maandelijks premies betaalt voor groepsverzekeringen voor zijn personeel en dat uw groepsverzekeringsreserve nu is gestegen tot € 20.000. U kunt dan overwegen om een ​​voorschot op uw groepsverzekeringskapitaal aan te vragen, zodat dit bedrag nu al kan worden gebruikt voor reparaties. Dit bedrag krijgt u natuurlijk niet meer als u later met pensioen gaat.

Lenen voor groepsverzekering

Houd er rekening mee dat u voor dit systeem moet betalen voor dit voorschot
interesse
betaald worden. Je krijgt namelijk niet je marge van de verzekeraar, maar een lening voor een bedrag (maximaal) gelijk aan dit krediet. De belastingdienst staat het vroegtijdig ter beschikking stellen van het bedrag zelf niet toe. Over de lening die u heeft gekregen, moet u rente betalen. Anderzijds krijg je natuurlijk ook rente over je lening, die blijft bij de verzekeraar. Het verschil tussen beide is ongeveer 1,5 procent per jaar. Dit is de rente die u betaalt als u een voorschot claimt op uw groepsverzekering. Of om bij ons voorbeeld te blijven: als je 20.000 euro opneemt, moet je daar tot aan je pensioen ongeveer 1,5 procent of 300 euro voor betalen.

Voorbeeld

Is je reserve nog niet groot genoeg om
renovaties
U kunt ook een voorschot op nog op te bouwen vermogen aanvragen. Neem nu het volgende voorbeeld. Stel dat uw werkgever maandelijks premies betaalt voor groepsverzekeringen voor hun personeel. Van dit
groepsverzekering
kun je naar de jouwe komen?
pensioen
verwacht een gegarandeerd eindkapitaal van 125.000 euro. Op dit moment heb je echter nog maar 4.000 euro in je spaarpot staan. Deze bedragen leest u in het groepsverzekeringsoverzicht dat u jaarlijks ontvangt.

Hoewel uw reserve nog minimaal is, kunt u overwegen om nu het laatste toegezegde bedrag of een deel daarvan voor reparatie te claimen. Stel dat u bijvoorbeeld € 50.000 nodig heeft. Voor dat bedrag kunt u dan bij de verzekeraar een lening aanvragen. Ondertussen wordt het gegarandeerde eindkapitaal aangevuld met maandelijkse bonusbetalingen van uw werkgever zodat u deze kunt gebruiken om de lening terug te betalen bij pensionering. Dit betekent natuurlijk dat u op dat moment nog maar een fractie van uw pensioenkapitaal overhoudt. Aangezien er al 50.000 euro nodig is om het voorschot terug te betalen, kan er slechts 75.000 verwacht worden indien
pensioenkapitaal
.

Ook moet u rente betalen over geleend geld. Stel dat u bijvoorbeeld 7 procent rente moet betalen. Daarna moet u tot aan pensionering jaarlijks € 3.500 (7 procent van € 50.000) rente betalen. Kapitaalaflossingen tellen natuurlijk niet meer mee. Uiteindelijk wordt het vreemd vermogen gespaard in de maandpremies die uw werkgever betaalt.

Lange bedrijfstijd

Al met al is dit een aantrekkelijke formule: u betaalt alleen rente over het geleende bedrag en uw werkgever betaalt om het kapitaal terug te betalen. Deze formule heeft echter ook enkele nadelen. Als je nog heel jong bent, zit je nog lang vast aan de aflossing van de leningrente. Kapitaal kan immers pas worden afgelost bij pensionering. Als u bijvoorbeeld nog maar dertig jaar bent, moet u nog 35 jaar rente betalen over het vreemd vermogen. En het is meestal duurder dan wanneer u een conventionele lening zou afsluiten, waarbij zowel de hoofdsom als de rente in twintig jaar moet worden terugbetaald.

En soms zit de duivel in de staart. Omdat het kapitaal wordt gebruikt om het geleende kapitaal bij pensionering terug te betalen, krijgt u op dat moment niets of hoogstens een deel van het opgebouwde kapitaal. Eindbelasting voor
groepsverzekeringskapitaal
verdwijnt echter niet. Hierdoor moet u op dat moment belasting betalen over vermogen dat u niet meer ontvangt. In bepaalde gevallen kan deze belasting over een lange periode worden gespreid, zodat er slechts een klein deel per jaar verschuldigd is. Overweeg je de jouwe?
groepsverzekering
lenen, zoek in ieder geval van tevoren uit of een dergelijk fiscaal regime in uw geval mogelijk is.

Wijziging van werkgever

Houd er ten slotte ook rekening mee dat deze formule voor moeilijkheden kan zorgen als u na verloop van tijd de werkgever verlaat – al dan niet onvrijwillig. jij de
verzekeringspremies
dan moet je blijven betalen om de lening af te betalen. En het kan lastig zijn als je al het kapitaal hebt opgevraagd. Om moeilijkheden op dit gebied te voorkomen, verbieden verschillende werkgevers lenen
groepsverzekering
.

Over het algemeen zijn dergelijke leningen meestal alleen interessant als slechts een deel van de gedekte
pensioenkapitaal
wordt geleend. Van het resterende vermogen kan aan het einde van de reis belasting worden betaald, en na een tijdje moet je de premies zelf blijven betalen, omdat je van werkgever verandert, dan is het minder zwaar. Het is ook het beste om niet te beginnen als je jonger bent dan 40. U moet immers tot uw pensionering rente blijven betalen aan de verzekeraar. Daarom is lenen bij een groepsverzekering zelden interessant voor nieuwe bouwers. Maar voor reparaties die je later plant, kan je groepsverzekering een ramp zijn.€