Hypotheekaflossing: Eigen Vermogensverzekering of KEW

Bij een kapitalisatieverzekering wordt op de einddatum het eindkapitaal uitgekeerd, dat over een periode wordt geïnd door kapitalisatie of belegging met de gestorte premie. De bonus wordt gebruikt om het gewenste kapitaal op te bouwen. Met een overwaardeverzekering eigen woning gebruikt u dat laatste eigen vermogen om uw hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Wat is een overwaardeverzekering, wat zijn de mogelijkheden en waarom kiezen voor KEW?

Waarom kiezen voor Eigen Vermogensverzekering (KEW)?

Bij het kopen van een huis wordt er vaak voor gekozen om een ​​aandelenverzekering te gebruiken als onderdeel van de hypotheek. Dit heet een
Aandelenverzekering voor uw woning of KEW
. Bij een zogenaamde levenslange hypotheek of gecombineerde hypotheek wordt deze cumulatieve verzekering gebruikt om (een deel van) de schuld aan het einde van de looptijd af te lossen. In principe is het
eindkapitaal niet belast
en dit is natuurlijk een zeer interessante manier om het eindkapitaal te redden. Zeker als het gaat om het aflossen van de hypotheek.

Door voor deze accumulatieverzekering te kiezen, moet u het uiteindelijke eigen vermogen gebruiken om de schuld op uw woning af te lossen. U kunt het geld niet zomaar voor andere doeleinden gebruiken. Ook moet de premie minimaal 15 jaar zijn betaald en mag de cumulatieve looptijd van de verzekering in totaal niet langer zijn dan 30 jaar. Een overwaardeverzekering voor aflossing van hypotheken is daarom zeer geschikt als u kiest voor een hypotheek met een relatief lange looptijd, bijvoorbeeld 20 of 25 jaar.

De uitkering van de spaarverzekering is alleen belastingvrij als aan deze voorwaarden is voldaan. Ook is de toeslag maximaal belastingvrij tot de door de overheid vastgestelde maximale vrijstelling per persoon. In 2011 was de hoogte van deze vrijstelling als volgt:

Premie betaald tijdens: Het voordeel is belastingvrij tot:
15 jaar 33.500 EUR
20 jaar 147.500 euro

Wat is een kapitaalverzekering precies?

Kapitaalverzekeringen zijn in feite een levensverzekering: u betaalt premie en bij leven aan het einde van de looptijd keert de verzekeraar het eindbedrag uit. Om het meteen nog ingewikkelder te maken: Het is ook mogelijk om een ​​kapitaalverzekering af te sluiten die ook uitkeert bij overlijden (hybride verzekering). Het belangrijkste is dat het een verzekering is, dus je spaart niet elke maand, maar betaalt premie: de verzekeraar gebruikt die premie om te sparen of te beleggen.

Meestal is het eindkapitaal a
spaarverzekering
gegarandeerd en u krijgt gedurende de looptijd een vaste rente. bij een
beleggingsverzekering
meestal is dat niet het geval: Beleggingen en beleggingsfondsen fluctueren op de beurs, en hoewel het rendement gemiddeld (zeker over een langere periode) vaak hoger is dan bij sparen, is het eindkapitaal daardoor niet gegarandeerd.

Hoe kiezen tussen een spaarverzekering of een beleggingsverzekering?

Zo is met een spaarverzekering het eindkapitaal gegarandeerd; bij een beleggingsverzekering kan de uitkering variëren afhankelijk van hoe bepaalde beleggingsfondsen tijdens de looptijd van de spaarverzekering hebben gepresteerd op de beleggingsmarkt.

De investeringsoptie is meer geschikt voor mensen die risico’s durven nemen en voor wie de exacte hoogte van het eindkapitaal niet zo belangrijk is. Er is een kans dat je 5 of 10% rendement haalt op de accumulatieve verzekering, maar het kan zijn dat het niet zo goed gaat, en dan kan het zijn dat je minder geld overhoudt dan wat eerder als eindbedrag was berekend.

Met de spaaroptie kiest u voor een rendement dat dichter bij 3 of 4% zal liggen. Deze optie is meer geschikt voor mensen die zeker willen weten wat ze krijgen als de verzekering aan het einde van de looptijd afloopt. Meer voorzichtige mensen zullen ook de voorkeur geven aan deze optie. U weet wat u krijgt, maar het rendement is gemiddeld minder dan bij een beleggingsverzekering.

Bij een beleggingsverzekering is het ook mogelijk dat de hoofdsom of een deel van het rendement gegarandeerd is. Het is eigenlijk een soort tussenvorm waarbij je het beste van twee werelden krijgt: je streefkapitaal kan niet lager en je weet zeker dat je al een (kleine) winst maakt, maar die winst is ook groter door de investering. die het goed doen op de aandelenmarkt.kan uitvallen.

Aandelenverzekering voor uw woning: wel of niet doen?

Kies voor een accumulatieverzekering als u de hypotheek geheel of gedeeltelijk wilt aflossen zonder deze met het eindkapitaal te belasten. Kies er echter alleen voor als je een hypotheek wilt met een langere looptijd, liefst 20 of 25 jaar. Kies een spaarverzekering of een beleggingsverzekering afhankelijk van uw risicoprofiel.€