Hypotheekaanvraag – waar let de bank op?

Banken nemen risico’s bij het verstrekken van hypotheken. Zij lenen het liefst geld uit met een zo laag mogelijk risico. Ze vereisen een stabiel inkomen en voldoende onderpand. In dit artikel leggen we uit waar banken vooral op letten bij het verstrekken van een hypothecaire lening.

Bij het verstrekken van leningen van honderdduizenden euro’s letten banken veel op aan wie en onder welke voorwaarden ze geld lenen. Banken worden vaak gebeten door de hond als het gaat om betalingsproblemen. Het is nog steeds moeilijk om achterstallige betalingen te innen. Huiseigenaren met een betalingsachterstand hebben vaak meer financiële zorgen. Om dergelijke situaties te voorkomen, zullen banken strenge eisen stellen.

Een constant en stabiel inkomen is een vereiste

Uw salaris bepaalt het maximale bedrag dat u kunt krijgen voor een hypotheek. Niet alleen is het voor banken belangrijk dat je nu voldoende inkomen hebt, ze willen ook zekerheid voor de toekomst. De werknemer moet bijvoorbeeld een vast contract hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn er nog mogelijkheden om een ​​hypotheek af te sluiten. Maar het is wel nodig om op de een of andere manier aan te tonen dat het inkomen in de toekomst niet snel zal dalen. Zelfstandigen moeten minimaal drie jaar gemiddeld inkomen met cijfers laten zien.

Wat is het inkomen na pensionering?

Als u tijdens de looptijd van uw hypotheek de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wil de bank ook weten wat uw inkomen na pensionering is. Het inkomen van de meeste mensen daalt sterk na pensionering. Er zijn echter nog steeds maandelijkse betalingen verschuldigd. De bank vraagt ​​om bewijsstukken van de hoogte van het inkomen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat gebeurt er als een van de huiseigenaren overlijdt?

Als een van de eigenaren van het huis overlijdt, kan de financiële situatie van de achterblijvers drastisch verslechteren. Bij een overlijdensrisicoverzekering kan de hypotheek bij overlijden geheel of gedeeltelijk vervallen. Bij het afsluiten van een hypotheek zal de bank vaak ook een overlijdensrisicoverzekering eisen.

Voldoende bestedingsruimte per maand

Inkomen is misschien voldoende om een ​​hypotheek te krijgen, maar zijn de kosten van huisvesting echt betaalbaar? De bank is ook geïnteresseerd in de maandelijkse toezegging, waardoor er minder te besteden is. U kunt bijvoorbeeld denken aan lopende leningen en alimentatieverplichtingen. Dit type aansprakelijkheid vermindert het bedrag dat u voor uw hypotheek kunt krijgen.

Is het onderpand van voldoende waarde?

In het verleden was het mogelijk om extra kosten bij het kopen van een woning volledig te financieren. Tegenwoordig kan dat niet meer en op termijn is het zelfs niet meer mogelijk om de kosten met een hypotheek te financieren. Rekening houdend met de normen van de bank moet de waarde van het onderpand voldoende zijn om de hypothecaire lening veilig te stellen.

Hypotheekoverdrachten zijn vaak niet mogelijk voor woningen die onder water staan

Als de waarde van het onderpand daalt, kan het oversluiten van de hypotheek onmogelijk worden. De nieuwe bank zal het bedrag dat nodig is om de oude hypotheek af te lossen niet willen financieren.€