Hypotheek: renteloos weg en marktwaarde bepaald

Per augustus 2011 zijn de regels voor het verstrekken van een hypotheek aangescherpt. Hierdoor is het krijgen van een hypotheek niet meer zo eenvoudig. In 2012 zullen bij de beoordeling van de hypotheekverstrekking andere zaken aan de orde komen dan tot nu toe het geval was.

Inkomensniveau niet meer aan hypotheek gebonden

Tot 2011 werd het inkomensniveau van een persoon beschouwd als een belangrijke factor om een ​​hypotheek te krijgen. Iemand met een hoog inkomen kan een aflossingsvrije hypotheek afsluiten en zo de hypotheekrenteaftrek maximaliseren.

Een hypotheek gekoppeld aan de waarde van de woning

Vanaf 2011 is het niet meer een bedrag aan inkomen, maar de waarde van de woning die gerelateerd is aan het wel of niet kunnen krijgen van een hypotheek. Banken mogen maximaal 110 procent van de marktwaarde van de woning financieren. Voor een huis dat 200.000 euro kost, kan de bank dus een hypotheek verstrekken van maximaal 220.000 euro. Deze 10 procent (in dit geval € 20.000) is bedoeld voor de kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een hypotheek en het kopen van een woning, inclusief overdrachtsbelasting en makelaars- en notariskosten.

Tot 50 procent rentevrij

Wat ook veranderd is, is dat er moet worden afgelost. Vanaf 2011 mag de woning alleen met maximaal 50 procent worden gefinancierd met alleen rente. Dit betekent dat u minimaal de helft van het bedrag voor het huis moet terugbetalen. In het voorbeeld van een woning van 200.000 euro betekent dit 220.000 euro (maximale hypotheek) minus de helft van de waarde van de woning (dus 100.000 euro). Het resterende bedrag, in dit geval 120.000 euro, moet dus worden terugbetaald.

De helft van het bedrag wordt aan het einde van de reis terugbetaald

Als alles goed gaat, betekent dat dat iemand aan het einde van de hypotheektermijn de helft van zijn huis heeft afbetaald. Dit geeft grote voordelen als de waarde van de woning daalt, want dan zijn er geen grote problemen.

Het meefinancieren van de verbouwing van de hypotheek is veel moeilijker: de taxateur bepaalt

Wie een te renoveren woning koopt, wil er ook geld voor vrijmaken als hij dat niet doet. Dit is echter een moeilijkere taak. De bank vraagt ​​dan een taxateur om de marktwaarde van de woning voor en na de verbouwing vast te stellen. Wie een extra bedrag van 40.000 euro nodig heeft in het voorbeeld van een huis van 200.000 euro kan moeilijk te krijgen zijn. Volgens de taxateur zou de marktwaarde van de woning al 240.000 euro moeten bedragen. Maar anno 2012 is dat vaak heel moeilijk te zeggen, omdat de huizenmarkt nog behoorlijk op de rand staat. Bij succes kan het bedrag van 240.000 euro met 110 procent worden verhoogd en levert het een hypotheek op van 264.000 euro.

Bestaande hypotheek verlengen: Alleen aflossen mag nog

Iedereen die een hypotheek heeft en deze wil verlengen, kan gewoon renteloos verder. De regels zijn hierop niet van toepassing. Het wordt anders als iemand de bestaande hypotheek wil verhogen. Dan treden de nieuwe regels in werking en kan de hypotheek niet meer alleen met rente worden afbetaald, maar moet ook minimaal de helft worden afgelost.€