Hypotheek, OpMaat hypotheek van RaboBank

De OpMaat hypotheek van Rabo Bank is een verstelbare hypotheek. U kunt de verdeling tussen beleggen en sparen kiezen en kiezen voor een vaste of variabele rente. Maar volgens TROS Radar kan het ook betekenen dat het gespaarde of geïnvesteerde bedrag uiteindelijk erg laag kan zijn. Sindsdien is er een compensatieregeling van Opmaat waarmee u voordelig kunt overstappen op banksparen. U krijgt dan een vergoeding uit de Compensatieregeling OpMaat op een bankspaarrekening.

OpMaat hypotheek

Volgens de bank kun je bij de OpMaat hypotheek vooraf de mate van risico kiezen: je kunt kiezen tussen zekerheid, dus geen risico, of risico met een hoger rendement. In het eerste geval zonder risico is het doel om 100% te sparen voor de hypotheek. In het tweede geval bedoelen we 100% investering. Tussenvormen zijn echter ook mogelijk. Volgens de Rabobank bouw je bijvoorbeeld kapitaal op door te beleggen op een rentedragende rekening of door te beleggen in beleggingsfondsen, of een combinatie van beide, en kun je je hypotheekrenteaftrek maximaal benutten. Bovendien zou u de samenstelling in de loop van de tijd kunnen wijzigen.

Hypotheekverzekering

OpMaat sluit ook verzekeringen af ​​waarvoor u premie moet betalen, met als voordeel dat u een dekking opbouwt voor de aflossing van de lening. Het risico van overlijden wordt ook gedekt door de verzekering. Nabestaanden krijgen altijd 110% van de opgebouwde leenrente op de rekening en beleggingsfondsen.

Financiële informatie is vereist

Volgens de website van de Rabobank kunt u financiële informatie opvragen bij de bank. In de financiële informatiebrochure staan ​​verschillende risico’s en alle kosten van de operatie vermeld. Zo blijkt bij een hypotheek van 200.000 euro en een waardestijging van 4% door beleggingen het netto rendement na 1 jaar maar liefst -65,5% te zijn. En na 30 jaar nog steeds -1%. Berekend over de gehele periode houdt u onder deze voorwaarden nog maar € 65.500 over om de € 200.000 hypotheek af te lossen. En het is heel opmerkelijk.

Sparen zonder risico

Bovendien waren veel mensen van mening dat hun deel van het spaargeld volledig risicovrij was. Integendeel. Er zijn klachten dat negatieve rendementen op beleggingen in mindering zijn gebracht op het spaardeel. Dus mensen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld 50% te beleggen en 50% te sparen, verliezen niet alleen van het geïnvesteerde vermogen, maar ook van het deel van het sparen.

Tros-radar

Op internet zijn veel klachten te vinden. Veel mensen weten nog steeds niet wat ze moeten doen. Wat ging er mis en wat is het. Het wordt dus tijd om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Ook Tros Radar besteedt al enige tijd aandacht aan de OpMaat hypotheek. Vandaag, 16 november 2009, weer. Veel blijft echter onbeantwoord. Regelgevers zouden er ook niet verder naar moeten kijken. Hoeveel mensen worstelen er nu mee. De Rabobank staat bekend als goed en stabiel, maar vaak is het zo zorgelijk dat duidelijk wordt wat hier mis is gegaan. Zo creëert Nederland ook zijn eigen hypotheekcrisis, en dat wil niemand.

Rabobank vergoedt de slachtoffers

Financiële Ombudsman Wabeke maakte op vrijdag 4 december 2009 bekend dat de Rabobank naar zijn mening haar klanten onvoldoende had geïnformeerd over de activiteiten en risico’s van OpMaat Hypotheek. Als reactie hierop heeft de Rabobank besloten de getroffen klanten te compenseren. Hiervoor reserveert de bank een bedrag van 50 tot 75 miljoen euro.

Slot

Stichting Claim Woekerpolis wil nu dat Rabobank klanten die geld hebben verloren met de OpMaat hypotheek vergoedt. Bijna 7.000 mensen zouden zich hebben aangemeld bij Stichting Woekerpolis Claim. De ontwikkeling gaat dus snel. Het lijkt er overigens op dat RaboBank beter af kan zijn met een acceptabele oplossing in plaats van continue negatieve publiciteit, wat de bank flink zou kunnen ruïneren. Overigens kun je bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek niet meer kiezen voor een Opmaat hypotheek. Wilt u uw hypotheekrente aftrekken, kies dan voor een annuïteitenhypotheek.

Lees verder