Hypotheek op basis van huur

Hoeveel hypotheek kunt u in 2022 krijgen op basis van uw maandhuur? Met andere woorden, als u nu € 800 per maand huur betaalt, hoeveel hypotheek kunt u dan nemen zonder uw maandlasten te verhogen? Dat zou fijn zijn om te weten, want dan kunt u uw huurwoning inruilen voor een koopwoning zonder uw maandelijkse woonlasten te verhogen. Kortom, hoe groot kunt u een hypotheek afsluiten en hoe duur mag uw eigenwoningbezit zijn als uw hypotheeklasten niet hoger zijn dan uw huur? Zie enkele berekeningen en voorbeelden.

Inhoud:

De hypotheeklast is gelijk aan de maandhuur

U vraagt ​​zich waarschijnlijk af, welke eigen woning kunt u kopen als uw woonlasten niet hoger zijn dan de huur die u nu betaalt? Hoeveel hypotheek kan worden genomen. Wat zijn de netto kosten van uw hypotheek? Voor het gemak houden wij geen rekening met eventuele aanvullende verzekeringen of aanvullende belastingen. Wanneer u huurt, betaalt u immers ook veel van deze kosten.

Aannames bij uw hypotheek

De volgende veronderstellingen worden gemaakt:

Hoe hoog is de maximale hypotheek?

Sluit u een nieuwe hypotheek af en wilt u de hypotheekrenteaftrek gebruiken om uw maandlasten te verlagen, dan bent u verplicht een maandhypotheek af te sluiten. U kunt kiezen uit verschillende termen. Uw keuze heeft invloed op de hypotheekrente en daarmee op de kosten van uw nieuwe woning. Over het algemeen zal de hypotheekrente voor een hypotheek voor pakweg 10 jaar hoger zijn dan voor een hypotheek met minder jaren rentevast. Bovendien is elke berekening een momentopname, want de hypotheekrente van vandaag kan morgen anders zijn. Stel nu dat u een annuïteitenhypotheek met een looptijd van vijf jaar afsluit en stel dat uw inkomen tussen $ 0 en $ 68.500 ligt. Dan is uw hypotheekrenteaftrek gelijk aan 40% (2022) en 37% in 2023, u kunt niet meer terugkrijgen dan u aan belasting betaalt).

Volgens de gemaakte aannames kan de volgende maximale hypotheek worden berekend voor huur van 800 euro tot 1500 euro:

maandelijkse huur maximale hypotheek behalve NHG netto hypotheeklasten 37% tarief aan het begin van de hypotheek lijfrente
800 euro 210.000 euro 740 euro 967 euro
900 euro 236.400 euro 830 euro 1090 euro
1000 euro 263.000 euro 930 euro 1210 euro
1100 euro 289.000 euro 1023 euro 1330 euro
1500 euro 394.000 euro 1410 euro 1813 euro

Wat is een lijfrente?

Bij een annuïteitenhypotheek zijn je bruto woonlasten elke maand gelijk. U maakt elke maand hetzelfde bedrag over naar de bank. Een lijfrente bestaat uit een deel aflossing en een deel hypotheekrente. Dit betekent dat bij maandbetalingen de samenstelling van het maandbedrag verandert: het deel van de aflossingen neemt toe, het deel van de hypotheekrente daalt. Dit betekent dat uw belastingteruggave als gevolg van de hypotheekrenteaftrek na verloop van tijd ook afneemt. Hierdoor gaan uw netto woonlasten en uw bruto woonlasten steeds meer van elkaar verschillen. Volgens de tabel zijn de netto woonlasten in het eerste jaar van een lijfrente van € 1.210,- € 936,-, maar nemen deze kosten elk jaar iets toe totdat uiteindelijk € 1.210 is bereikt.

Het verschil tussen bruto en netto hypotheeklasten

Bij een aflossingsvrije hypotheek van vóór 2013 is de netto hypotheekrente eenvoudig te berekenen, maar bij een annuïteitenhypotheek varieert de netto hypotheekrente van maand tot maand. Dit moet worden overwogen door iedereen die niet meer wil uitgeven aan het huren van een huurwoning. Laat u niet misleiden door de lage kosten in het eerste jaar. De meeste mensen durven dit risico echter te nemen, de huren gaan de komende jaren immers ook omhoog en dat zal waarschijnlijk ook voor uw inkomen gelden.

Bereken online uw maximale hypotheek 2022

Bij de meeste banken vind je de mogelijkheid om online je maximale hypotheek te berekenen. Neem je huidige huurpunt in plaats van je inkomen om te kijken wat je verzint. U kunt dan de looptijd en rente wijzigen. De concurrentie tussen banken en verzekeraars is hevig en een iets lagere rente kan het verschil maken. Gebruik het als u een hypotheek wilt afsluiten.

Langlopende huurhypotheek

Bij een verlengde huurhypotheek moet je kunnen aantonen dat je de hoge huur 36 maanden probleemloos hebt kunnen betalen.

Lees verder