Hypotheek – Koop een spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek bouwt u in de loop der jaren een spaarbank op om uw hypotheek af te lossen. U kunt in de tussentijd ook een spaarhypotheek terugkopen en het opgebouwde vermogen dan eerder ter beschikking stellen. Maar de vraag of het verstandig is om tussentijds een spaarhypotheek te kopen of vervroegd af te lossen blijft een open vraag. Je moet allerlei kosten dragen, ook belastingen. Daarentegen zijn de vrijstellingen voor een dergelijke accumulatieverzekering hoog. Het oversluiten van een spaarhypotheek wordt hier uitgelegd. Koop op het juiste moment. Interessant is dat er enkele gevallen zijn waarin vroege overgave is toegestaan. Zo kan het afsluiten van een levensverzekering en eventueel een accumulatieverzekering fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt bij een scheiding of schuldhulpverlening. Dus boetevrij betalen maakt het nog makkelijker.

Wat is een spaarhypotheek?

Het principe van een spaarhypotheek is dat je een hypotheek hebt en je er ook voor hebt gekozen om fiscaal te sparen via een spaarrekening. Dit spaargeld doe je op een geblokkeerde rekening, waarbij het belegde geld elk jaar met rente groeit. Deze rente is gelijk aan uw hypotheekrente. Dit heeft als grote voordeel dat als de hypotheekrente stijgt, u daadwerkelijk meer rente betaalt over de hypotheek, maar tegelijkertijd meer rente krijgt over het opgebouwde vermogen. Bij een spaarhypotheek heeft u minder last van een stijgende hypotheekrente, die bovendien fiscaal aftrekbaar is, dan bij een gemiddelde hypotheek. Bijkomend is dat u een levensverzekering afsluit waarvoor u premie betaalt.

Ophopen met een spaarhypotheek

Het gespaarde bedrag met een spaarhypotheek kan flink oplopen en het kan de vraag oproepen hoe je dat spaargeld wat sneller kunt krijgen. Het is tenslotte een geblokkeerde rekening. De vraag is dus of het überhaupt mogelijk is. Ook is het belangrijk om te weten wat de Belastingdienst ervan vindt.

Hypotheekbank

U moet bij uw hypotheekverstrekker navragen hoe zij u willen betalen. De meesten zijn bereid om je vroeg te betalen, maar daar brengen ze natuurlijk ook kosten voor in rekening. Met andere woorden, vraag het gewoon aan de hypotheekverstrekker en kijk welk bedrag ze willen vrijgeven.

Belasting

Zodra de polis is geopend, beoordeelt de Belastingdienst de periode waarin de polis van kracht is en de daarbij behorende fiscale voordelen. U heeft immers recht op een belastingvrijstelling tot 168.500 euro per persoon. Maximaal omdat de IRS-vrijstelling nooit meer is dan de eigenwoningschuld op uw woning, en ook niet meer dan de aflossingen van de overwaarde. Overigens kunt u wat u van deze vrijstelling niet gebruikt, tijdens uw leven meenemen naar een andere spaarhypotheek als u dat wilt. De vrijstelling kan echter niet aan een ander worden overgedragen. Spaarverzekeringen die vóór 14 september 1999 zijn afgesloten, worden fiscaal gunstiger behandeld met een extra vrijstelling in kolom 3, tot uiterlijk 14 september 2029.

Looptijd spaarhypotheek speelt geen rol meer

De bepaling dat u de hypotheek minimaal 15 jaar moet hebben om van het boetevrije spaargeld gebruik te kunnen maken, is een tijdslimiet. Deze tijdval eindigde in 2017 als u uw spaartegoed gebruikt om uw bestaande hypotheek af te lossen bij verhuizing. Ten slotte is voor polissen van vóór 1992 de uitkering volledig vrijgesteld als de polis langer dan 12 jaar bestaat en aan de voorwaarden voor het gespreid betalen van premies is voldaan.

Aflossing spaarhypotheek in kolom 1 inkomstenbelasting

Dit alles betekent niet noodzakelijk dat het vervroegde stortingsbedrag volledig belastingvrij is. De rente die u boven de vrijstelling ontvangt, is belastbaar. Hetzelfde geldt als de spaarbank nu groter is dan de hypotheekschuld. Niet in kolom 3 voor sparen en vermogen, maar in kolom 1. Het heeft ook een bekende formule:

R= ((UB)/U)*S

Hier is:

Dus als R positief is, moet u deze in kolom 1 bij uw inkomen optellen. Het maximale belastingtarief is 52%. Het belastingtarief is afhankelijk van uw inkomensniveau.

rekenvoorbeeld

Stel, de uitkering is 36.000 euro en je hebt 22.600 euro premie betaald. Laten we zeggen belastingvrijstelling = 30.000 euro, dit betekent dat:

Hieruit volgt dat R= (6000/36000)* 13400= 2233 euro.

Er is een resterende schuld

Nieuw is dat als er een restschuld is, die restschuld belastingvrij kan worden gefinancierd uit het spaardeel. De rest kan naar het huis van de volgende eigenaar worden gebracht (voortzetting belastingen) of worden afgelost. De overdracht wordt dan opnieuw belast als deze hoger is dan de betaalde premies. U kunt ook de gehele hypotheek meenemen en de resterende schuld op een andere manier financieren.

Soms is ontspanning overgave

De termijn vervalt ook indien:

Slot

Als u uw spaarhypotheek vervroegd wilt openen, is het raadzaam om bovenstaand bedrag te maken en eventueel aanvullend hypotheekadvies in te winnen. Het is niet onmogelijk om een ​​spaarhypotheek te openen, maar het is ook niet altijd rendabel genoeg.€