Hypotheek- en spaarverzekering voor huiseigenaren

Naast de hypotheek zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. Een van de zaken is hoe u uw hypotheekaflossing regelt. Met de nieuwe regels voor hypotheken vraagt ​​dit meer aandacht. Een manier om af te lossen is door een opstalverzekering af te sluiten. Er zijn echter een aantal belangrijke fiscale gevolgen. Dit artikel behandelt de basisprincipes van een kapitaalverzekering en waar u op moet letten.

Hypotheek- en spaarverzekering voor huiseigenaren

Naast de hypotheek zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. Een van de dingen is hoe je
hypotheek aflossing
gedaan. Met de nieuwe regels voor hypotheken vraagt ​​dit meer aandacht. Een manier om het in te wisselen is:
opmaken van een spaarverzekering eigen woning
. Er zijn echter een aantal belangrijke fiscale gevolgen. Dit artikel behandelt de basisprincipes van een kapitaalverzekering en waar u op moet letten.

Eigendomsverzekering voor huiseigenaren

Een kapitaalverzekering is een verzekering die:
verwant
aan uw woning is bevestigd. U sluit een verzekering af als u een lening aangaat om uw woning te kopen, te onderhouden of te verbeteren.

kapitaalverzekering

Een geaccumuleerde verzekering is een vorm van levensverzekering. Sinds de introductie van het banksparen kunt u onder dezelfde voorwaarden ook via de bank kapitaal opbouwen. De basis is echter hetzelfde.

Verbind je huis

Als de overwaardeverzekering betrekking heeft op een eigen woning,
voordelen van een belastbare verzekering
in kolom I van de inkomstenbelasting. De link moet in de polisdocumenten staan. Daarin moet staan ​​dat de betaling dient ter aflossing van de eigenwoningschuld.

Accumulerende uitkeringen verzekering

Het voordeel van een cumulatieve verzekering omvat het rentegedeelte van de uitkering. Het kan heel eenvoudig worden berekend door de uitkering af te trekken van de premies voor de oplopende verzekering.

Als het bedrag positief is, wordt de uitkering over het algemeen belast in kolom I.

Verzekering met premie

In de kapitaalverzekeringspremie zit de afkoopsom opgenomen die u jaarlijks heeft betaald. Daarnaast moet u zich meestal tegen overlijden verzekeren. U kunt deze bonus ook aftrekken van uw toeslag.

Vermijd belasting

Als de kapitaalverzekering aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u onbelast genieten van het rentevoordeel:

  1. de betaling dient ter aflossing van de eigenwoningschuld (schuld waarvan u rente mocht aftrekken als hypotheekrente);
  2. voor verzekeringen geldt dat de jaarpremie tenminste 15 jaar of 20 jaar is betaald;
  3. de hoogste premie is maximaal 10 keer de laagste premie;
  4. de verzekering geeft bij beëindiging recht op een afkoopsom;
  5. de verzekering is afgesloten bij een professionele verzekeraar of een bankspaarproduct;
  6. de maximale looptijd van de cumulatieve verzekering is 30 jaar.

Bij
Bij premiebetaling van 15 jaar tot en met 19 jaar is de vrijstelling 34.300 euro
(2011). Bij
20 jaar en meer premie betalen, vrijstelling is 151.000 euro
(2011). De vrijstelling geldt voor één persoon. U en uw partner kunnen aanspraak maken op een dubbele vrijstelling.

Vroege dood

Als u op jongere leeftijd overlijdt, heeft u recht op vrijstelling. Ook als de volledige looptijd van 20 jaar nog niet is verstreken. Het is zeker verstandig om het in eerste instantie te combineren met een overlijdensrisicoverzekering in box III.

Stel dat u twee weken na het afsluiten van de oplopende verzekering overlijdt. Dan wordt de volledige opgebouwde verzekering in één keer uitbetaald. Heeft u een kapitaalverzekering van € 450.000, dan wordt € 450.000 minus € 302.000 (dubbele vrijstelling) in kolom I direct belast tegen € 148.000. Het percentage is nu optimaal omdat u nog geen premie heeft betaald.

Belasting moet ergens vandaan betaald worden. Een overlijdensrisicoverzekering kan ervoor zorgen dat u de over deze uitkering verschuldigde belasting kunt betalen. En aangezien kolom III de overlijdensrisicoverzekering bevat, is de uitkering van de risicoverzekering niet belastbaar.

Lees verder