Hypotheek en hypotheekakte

Behalve bij een hypotheek tekent u de hypotheekakte. In de hypotheekakte staat het rentebedrag en de looptijd van de vaste rente. De hypotheekakte bevat ook bepalingen om de hypotheekgever te beschermen als de huiseigenaar de maandelijkse hypotheeklasten niet kan betalen.

Hypotheeknemer en hypotheeknemer

De hypotheekhouder en de hypotheekgever worden vermeld in de hypotheekakte. De huizenkoper is de hypotheekgever (huiseigenaar). De hypotheekverstrekker (bank of andere) is de hypotheeknemer. De hypotheekhouder heeft de hypotheek uitgeleend met uw woning als onderpand.

Hypotheekrente

Bij een hypotheek betaal je hypotheekrente. Om je maandlasten laag en/of betaalbaar te houden, wil je natuurlijk de laagst mogelijke rentevoet kiezen. Let echter bij het afsluiten van een hypotheek niet alleen op de lage rente. De rente kan laag zijn en dus gunstig, de overige voorwaarden kunnen ongunstig zijn waardoor uw maandlasten hoog blijven. Wanneer de hypotheekverstrekker (een deel van) de hypotheekschuld wil laten aflossen, staat in de hypotheekakte het maximale bedrag dat de hypotheekverstrekker aan boetes, onbetaalde hypotheekrente en overige kosten kan vorderen.

Aflossen van de hypotheek

In de hypotheekakte staat ook wat de rente is en hoe lang de rentevaste periode is. In de hypotheekakte staat ook vermeld hoe de hypotheekschuld wordt afgelost. In de hypotheekakte staat niet altijd informatie over de looptijd van de vaste rente en de hoogte van de rente. Bij een hypothecaire lening staan ​​de looptijd van de vaste rente en de rentestand in een apart document aangegeven.

Het huis als onderpand

De hypotheekverstrekker heeft het recht om uw woning als onderpand te nemen. Bij wanbetaling op de hypotheekschuld geeft het de hypotheekverstrekker een garantie om niet aan boord te gaan. De hypotheekakte beschrijft ook het huis met alle inrichting (tuin, garage, adres). In de hypotheekakte staat ook wanneer de hypotheekgever eigenaar van de woning is geworden.

Bescherming van de hypotheekverstrekker

In de hypotheekakte staan ​​voorwaarden die de hypotheekgever moeten beschermen. Daarom kan de hypotheekverstrekker de woning verkopen of veilen als u de hypotheek niet volgens afspraak kunt aflossen. In de hypotheekakte staat ook dat de woning niet mag worden verhuurd zonder toestemming van de hypotheekgever. Het kan een beheers- en ontruimingsclausule en een niet-wijzigingsclausule bevatten. Met andere woorden: als de hypotheek niet wordt betaald, kan de woning worden beslagen.€