Hypotheek en echtscheiding

U heeft een gezamenlijke hypotheek maar gaat scheiden. Jaarlijks vinden er in Nederland zo’n 70.000 echtscheidingen plaats. Als u een gezamenlijke hypotheek heeft en u gaat scheiden, kunt u uw partner uitkopen of de woning verkopen. Een scheiding heeft financiële consequenties, waarvan de mate afhankelijk is van de eigendomsverhouding: wie is eigenaar van welk deel van de woning. Maar ook de hypotheekvorm is belangrijk.

Het is niet verstandig om een ​​huis voor twee personen te houden terwijl er nog maar één in woont. Het is duur, de renteaftrek vervalt gedeeltelijk. Rente is aftrekbaar zolang deze door de eigenaar wordt betaald en alleen voor het deel van de woning dat hij bezit. Voor een persoon die de woning heeft verlaten, wordt de rente ingehouden tot ongeveer twee jaar na het verlaten van de woning. Daarom kunt u het huis het beste verkopen of een ander kopen. Bovendien is een echtscheiding al emotioneel, en aangezien beide mensen eigenaar blijven, kan het moeilijk zijn voor elkaar.

Inwisselen bij een partner

Als de ene ex de andere afkoopt door de hypotheek te verhogen, is de rente over dat extra leningdeel aftrekbaar. Is de hypotheek eenmaal op twee inkomens afgesloten, dan is een afkoop financieel niet meer mogelijk en zal de woning verkocht moeten worden. Het kan echter ook zijn dat een uitkoop niet mogelijk is omdat de waarde van uw woning flink is gestegen. Bij verkoop van de woning wordt de overwaarde verdeeld, die vrijkomt. Als er sprake is van een tijdelijke woning met twee eigenaren, wordt de eigenwoningschuld aangepast door de overwaarde in de nieuwe woning vrij te maken. Wanneer een enkele eigenaar een woning overneemt, kan hij ook zijn eigen geld of vermogen inbrengen of de hypotheek verhogen. De hypotheekverstrekker beoordeelt of het mogelijk is met het inkomen van de eigenaar. Wanneer er alimentatie verschuldigd is, is het echtscheidingsconvenant van belang voor de hypotheekverstrekker. De partneralimentatie heeft invloed op het maximaal te lenen bedrag. De kinderalimentatie heeft hier geen invloed op. Bij het uitkopen van een partner is een nieuwe eigendomsakte via een notaris vereist. Een nieuwe hypotheekakte is meestal niet nodig.


echtscheidingsovereenkomst
: gesloten overeenkomsten over alimentatie, verdeling van eigendom, schulden, pensioen, volmachten. Opgemaakt door een notaris of advocaat.


het huis verkopen

Beide partijen moeten overeenkomen om het huis te verkopen als het huis op beide namen staat. Zo niet, dan wordt de verkoop of splitsing bij wet bepaald. De woning wordt dan meestal door de rechtbank toegekend aan de partner bij wie de kinderen blijven wonen. Het huis kan op een openbare veiling worden verkocht, helaas is de opbrengst lager dan wanneer het huis gewoon wordt verkocht. Aan een openbare veiling zijn ook kosten verbonden.

Echtscheiding en levensverzekering

Het opgebouwde vermogen van de levensverzekering moet worden verrekend als u beiden eigenaar bent geweest van een woning met een hypotheek met levensverzekering. Het is verstandig om een ​​afkoopwaarde op te vragen bij uw verzekeraar. Over het algemeen kan een levensverzekering boetevrij worden gesplitst zoals deze van toepassing is op echtscheiding.

Praktische stappen bij echtscheiding