Hypotheek en classificatie van hypotheken

Het regelen van hypotheken, het regelen van hypotheken en vooral preferente schuldeisers zijn belangrijk. Eerste hypotheek, tweede hypotheek, persoonlijke lening of hypotheek. Maar wat betekent deze rangschikking en volgorde van hypotheken bij een executie? Wat betekent het voor een leningvordering als er beslag op het huis moet worden gelegd, maar sommige schuldeisers prevaleren. Wat is een tweede hypotheek? Welke hypotheek heeft voorrang vanwege de rating en wat betekent dit voor de kosten en de hoogte van de hypotheekrente die je betaalt? Ook voor een tweede hypotheek kan hypotheekrenteaftrek worden afgetrokken. Zolang u een hypotheek op uw woning heeft, is de hypotheekrenteaftrek aftrekbaar. Daarna moet er maandelijks worden afgelost op een nieuwe hypotheek.

Hypotheek en preferente crediteuren

Tweede hypotheek afsluiten is duurder

Een tweede hypotheek is een aanvullende woonlening als u al een hypotheek op uw woning heeft. Voor het verbouwen van een woning wordt vaak een tweede hypotheek afgesloten. Aangezien het risico voor de bank bij een tweede hypotheek hoger is dan bij een eerste hypotheek, moet de woning over voldoende eigen vermogen beschikken. Deze premie is gebaseerd op een recent taxatierapport van de woning. Ook is de rente hoger dan bij de eerste hypotheek. Het is niet nodig om de tweede hypotheek af te sluiten bij de bank waar u ook de eerste hypotheek heeft afgesloten. Het voordeel van een tweede hypotheek ten opzichte van een persoonlijke lening of doorlopend krediet is dat de hypotheekrente aftrekbaar is als je het geld ook daadwerkelijk gebruikt voor verbouwingen. Een krediethypotheek wordt vaak gebruikt als tweede hypotheek, maar de hypotheekrente is meestal niet fiscaal aftrekbaar.

Hypotheek afsluiten

Bij een krediethypotheek kan geld worden opgenomen tot een bepaalde limiet, dus tot het maximale bedrag. U betaalt rente over het bedrag dat daadwerkelijk als tweede hypotheek wordt afgesloten, niet over de kredietruimte die u nog niet heeft gebruikt. Tot slot kunt u een tweede hypotheek afsluiten om andere leningen af ​​te lossen, maar dan is de hypotheekrente over dat deel niet fiscaal aftrekbaar.

Indeling, volgorde en prioriteit van hypotheken

Door de hypotheek op het onroerend goed te verwijderen, wordt de huiseigenaar de hypotheekgever en dus de schuldenaar. De wet bepaalt dat bepaalde schuldeisers voorrang hebben op andere schuldeisers in geval van onoverkomelijke schulden en faillissement. Deze voorrangspositie geldt ook voor een hypotheek waarbij een pand of woning als onderpand dient. Het is ook niet verwonderlijk dat hypotheken en pandrechten op deze manier zijn geregeld, aangezien het meestal om aanzienlijke bedragen gaat, dus de hypotheekbank wil niet achter in de rij staan.

Extra risico 2e hypotheek, preferente crediteuren

Bij de tweede hypotheek neemt de bank extra risico. Soms moet een woning in executieverkoop worden verkocht en heeft de 1e hypotheekverstrekker bij de executieverkoop de voorkeur. De schuld aan de 1e hypotheekverstrekker moet eerst worden afbetaald zodat de 2e bank haar rechten kan doen gelden. De tweede bank moet dan aansluiten op de achterkant. Er kunnen andere preferente schuldeisers zijn.

Hypotheek rating

Als je een hypotheek afsluit als je een huis koopt, is dat meestal een eerste hypotheek. Na verloop van tijd kunnen er extra bedragen nodig zijn voor verlenging of andere doeleinden. Als de woning voldoende overwaarde heeft en het inkomen het toelaat, wordt meestal een tweede hypotheek afgesloten en dan misschien een derde. Waar hypotheken voor woningrenovaties zijn, geldt de hypotheekrenteaftrek ook voor aanvullende hypotheken. U moet elke maand extra aflossen op de hypotheek, waardoor uw aftrek wordt beperkt.

Woningverkoop met afscherming

De eerste bepalende factor voor de classificatie van hypotheken is de datum en het exacte tijdstip waarop de hypotheken zijn geregistreerd. Maar wie krijgt zijn geld als eerste terug bij een executieverkoop? Ten eerste is het de beurt aan de eerste hypotheekhouder om zijn vordering inclusief rente en kosten te doen, en dan pas de anderen.

Afwijking van rating hypotheken

Maar een notariële akte kan ook een andere rang overeenkomen die rechtsgeldig is. Dan moet uit de akte blijken dat de andere hypotheekgevers ermee instemmen. Dus als er drie hypotheekverstrekkers zijn en de derde wil eerst komen, hebben ze goedkeuring nodig voor nummer één en twee. Niet voor niets rekenen hypotheekbanken een hogere rente voor tweede en derde hypotheken dan voor de eerste hypotheek. Wellicht heeft u interesse om bij één hypotheekbank verschillende hypotheken af ​​te sluiten, omdat de kosten dan lager zijn. Het is ook interessanter voor de bank, omdat het de kans op uit de boot vallen aanzienlijk verkleint.

Hogere rente op een tweede hypotheek

Tot slot is het niet onbelangrijk dat de hypotheekrente op een subprime hypotheek doorgaans hoger is. Logisch, want het risico is hoger en daarmee de prijs van de hypotheek. Zolang de hypotheek wordt gebruikt om de aankoop of verbetering van uw woning te financieren, is deze fiscaal aftrekbaar. Ook als het geen eerste hypotheek is. Als u bovenstaande krediethypotheek als hypotheek afsluit, heeft u het voordeel dat u niet meer hypotheek hoeft af te sluiten dan u nodig heeft, terwijl u wel wat kredietruimte overhoudt om later geld op te nemen.

Classificatie van crediteuren

De rangorde van schuldeisers is als volgt:

  1. Bank en hypotheekhouder;
  2. Kredietbureau waar zekerheden kunnen worden gesteld;
  3. belastingdienst en andere preferente schuldeisers;
  4. Andere crediteuren en persoonlijke leningen waarbij werknemers privileges kunnen hebben bij het bedrijf met betrekking tot de betaling van hun loon. In de meeste gevallen zal het een kantoorgebouw zijn.

In geval van faillissement wordt een curator aangesteld om schulden te verrekenen met crediteuren.

Conclusie over de tweede hypotheek in de hypotheekbeoordeling

Hypotheken worden gerangschikt. De eerste hypotheek is het veiligst voor de bank, dan komt de 2e hypotheek, de 3e hypotheek enzovoort. Een tweede hypotheek kan heel handig zijn om een ​​verbouwing te financieren, een hypotheek als verbouwingshypotheek. De keerzijde is vaak een iets hogere rente, maar dat hoeft geen probleem te zijn als het niet om een ​​groot bedrag gaat.

Lees verder