Hypotheek berekenen: hoeveel hypotheek u kunt krijgen

Als u wilt berekenen hoeveel hypotheek u kunt krijgen, moet u onder meer rekening houden met inkomen, gezinsgrootte, soort werk. Bij het berekenen van een hypotheek zijn deze factoren bepalend voor de maandlasten. Hoeveel hypotheek je kunt krijgen verschilt per uitzendovereenkomst en wanneer je zzp’er bent. Hoe hoog een hypotheek u kunt krijgen, hangt ook af van of u een hypotheek met of zonder hypotheekgarantie afsluit.

Hoeveel u een hypotheek kunt krijgen?

Berekenen hoeveel hypotheek u kunt krijgen, moet correct worden gedaan. U sluit een hypotheek af voor ongeveer 30 jaar. Dit betekent dat u ongeveer 30 jaar de maandlasten (hypotheekkosten) moet kunnen betalen. Voor het berekenen van een hypotheek heb je een toekomstvisie nodig.

Hoe hoog een hypotheek u kunt krijgen, hangt af van

De hypotheek die u kunt krijgen hangt af van:

Inkomen

Het spreekt voor zich dat uw inkomen van belang is bij het berekenen van uw hypotheek. Een hypotheekverstrekker kijkt naar uw bruto inkomen en hanteert een vast percentage van uw bruto inkomen bij het bepalen van uw hypotheek. Het spreekt voor zich dat hoe hoger uw bruto inkomen, hoe hoger uw hypotheeklast kan zijn. Voor een hypotheek met hypotheekgarantie (NHG) is de norm procentueel vastgesteld. Bij een ongedekte hypotheek wordt de hypotheek iets ruimer berekend. In ieder geval voor hogere inkomens. Hypotheekverstrekkers zijn over het algemeen voorzichtiger met lagere inkomens dan NHG-hypotheken. Je kunt dus stellen dat een hypotheek met hypotheekgarantie een veiligere manier is om een ​​hypotheek af te sluiten.

Inkomen van partner

Uiteraard kijkt de hypotheekverstrekker naar het inkomen van de partner, natuurlijk als u een hypotheek wilt afsluiten op basis van één inkomen. Als het inkomen van de partner meetelt in de berekening, gebruikt de hypotheekverstrekker de offerte die hoort bij het hoogste inkomen. Deze quote geldt voor beide inkomens samen. Ook de leeftijd van de partner speelt een rol: sommige hypotheekverstrekkers vinden 25 jaar jong, waardoor de hypotheek minder breed wordt berekend.

Soort dienstverband

Als je een tijdelijk dienstverband hebt en een hypotheek wilt afsluiten, mag deze tijdelijke tewerkstelling geen belemmering zijn. Bent u werknemer met een contract voor bepaalde tijd, dan wil de hypotheekverstrekker een verklaring van de werkgever waarin staat dat de werknemer na afloop van het tijdelijke contract een vast contract krijgt (opzegbrief). Als uitzendkracht ontvang je zo’n intentieverklaring niet. U kunt als uitzendkracht ook een hypotheek krijgen, zij het met hypotheekgarantie. Dit is mogelijk sinds 1 januari 2000. U moet de afgelopen drie jaar geen uitkering hebben gehad, maar wel inkomsten uit werk. De hypotheek die u kunt krijgen, wordt berekend op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Opgemerkt moet worden dat een derde van de hypotheekverstrekkers geen pandrecht neemt zonder een intentieverklaring zonder hypotheekgarantie.

Bij tijdelijk dienstverband is het voor de hypotheekverstrekker van belang of er een partner bij betrokken is, zodat ook het inkomen van de partner in aanmerking wordt genomen. Tijdelijk werk, maar hoger onderwijs vergroot de kans op een hypotheek.

Geen baan maar zelfstandig

Wil je een hypotheek met hypotheekgarantie en ben je zzp’er, dan is de berekening voor je hypotheek als volgt: als zzp’er moet je drie jaar aaneengesloten inkomen hebben. De hypotheekberekening omvat: de gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar.

Bij een ongedekte hypotheek hanteren hypotheekverstrekkers andere voorwaarden en houdt de hypotheekberekening rekening met:

Als u korter dan drie jaar zelfstandig ondernemer bent, heeft u veel werkkapitaal nodig.€