Hypotheek afsluiten: de betrokken partijen

Het kopen van een huis is een ingrijpende gebeurtenis. Het is waarschijnlijk de duurste aankoop in iemands leven en vereist meestal een hypothecaire lening. Allereerst is het aan te raden om advies in te winnen van verschillende experts over de waarde van de woning, over de te nemen hypotheek en de financiële implicaties. Het moet op verschillende partijen gebeuren, maar wat zijn dat en wat doen ze eigenlijk?

Hypotheekadviseur

Voor informatie over hypotheken en de gevolgen voor u kunt u contact opnemen met een hypotheekadviseur. Als deze adviseurs duidelijk voldoende kennis en ervaring hebben, kunnen ze:
“Erkend Hypotheekadviseur”
worden. Dit betekent dat zij door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs zijn erkend als deskundig hypotheekadviseur. Dit fonds is door hypotheekverstrekkers gezamenlijk in het leven geroepen en fungeert als een soort keurmerk om consumenten te laten weten dat ze kwaliteitsadvies kunnen verwachten. Hypotheekadviseurs die werkzaam zijn bij diverse hypotheekverstrekkers zoals banken, maar ook assurantietussenpersonen, tussenpersonen, tussenpersonen en zelfstandige tussenpersonen komen in aanmerking voor de erkenningsregeling. Voorwaarde hiervoor is dat de persoon in kwestie alle benodigde diploma’s heeft behaald, aan alle praktische voorwaarden voldoet en tevens voldoet aan de gedragscode. Wat betekent dat de adviseur
Beroepscode Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
heeft ondertekend. De titel ‘Erkend Hypotheekadviseur’ is persoonsgebonden, wat inhoudt dat organisaties het keurmerk niet kunnen behalen en medewerkers niet onterecht ‘erkend Hypotheekadviseur’ kunnen worden genoemd.

Taxateur

Een taxateur bepaalt de waarde van een woning door te kijken naar de grootte en ligging van de woning. Daarnaast wordt de algehele staat van de woning geanalyseerd en mogen de bouwkundige aspecten niet worden vergeten. De rol van beoordelaar wordt meestal vervuld door een
onafhankelijke makelaar
, waarbij niet is uitgesloten dat deze makelaar betrokken is (geweest) bij het aan- en verkoopproces. Daarom wordt het bij twijfel altijd aanbevolen om meerdere evaluaties door verschillende makelaars te doen. Een koper dient altijd een onafhankelijke makelaar bestaande gebouwen te laten beoordelen alvorens een hypotheek aan te vragen.

Notaris

Formeel is een notaris geen contractpartij, omdat deze ambtenaar alleen de contracten vastlegt. De keuze van de notaris is aan de koper van de woning (aangezien de tarieven van verschillende notarissen sterk kunnen verschillen, is het aan te raden goed over deze keuze na te denken). Notarissen zijn als ambtenaar door de overheid gemachtigd om officiële documenten zoals contracten, testamenten etc. op te stellen. Dit geldt ook voor hypotheken, elke hypotheek die in Nederland wordt verstrekt, wordt verstrekt via een notaris.

Belastingdienst

Ook de Belastingdienst is formeel geen contractpartij, maar het kopen van een woning en het afsluiten van een hypotheek hebben invloed op de hoogte van de te betalen belasting. De
hypotheekrente
is aftrekbaar, wat inhoudt dat het bedrag van het inkomen kan worden afgetrokken, waardoor er minder inkomstenbelasting wordt betaald. Door het invullen van het belastingaangifteformulier kan eenmaal per jaar belastingvermindering door de Belastingdienst worden uitgekeerd. Dit is ook mogelijk op maandelijkse basis, maar vereist een speciaal verzoek. Sinds
Hypotheekleningen
er zijn altijd aanzienlijke bedragen, het voordeel kan behoorlijk groot zijn, dus het is zeker de moeite waard om goed geïnformeerd te zijn en er het maximale uit te halen.€