Hypotheek aflossen: hoeveel heeft u na zoveel jaar afbetaald?

Je sluit een langlopende hypotheek af, waardoor je 30 jaar aan de schuld vastzit. Schulden aangaan is een belangrijke beslissing omdat het om een ​​groot bedrag gaat. Vaak stemmen we er snel mee in, zonder na te denken over de gevolgen van de hypotheek. Omdat de renteaftrek voor belastingen is aangepast, moet u nadenken over hoe u met nieuwe hypotheken kunt terugbetalen. Om hiervan gebruik te maken, heeft u twee terugbetalingsopties, namelijk de lineaire methode en de annuïteitenmethode. Hoe bereken je je hypotheeklasten en hoeveel heb je na zoveel jaar afgelost?

hypotheek aflossing

Keuze hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek heeft u de keuze tussen aflossingsvormen tijdens en na de looptijd. Omdat de hypotheekrenteaftrek is hervormd, zal de belangrijkste keuze zijn tussen lineaire en annuïtaire aflossing. De renteaftrek is namelijk nog steeds mogelijk. De vraag is hoeveel je met deze methoden daadwerkelijk werkt om terug te betalen. We weten namelijk dat de lineaire aflossingsmethode conservatief is en in het voordeel van aflossing werkt. Wel kan een annuïteitenhypotheek de voorkeur hebben omdat de kosten altijd gelijk zijn. Hoe verschilt het aflossingspercentage tussen een annuïteit en de lineaire methode om na 30 jaar 100% aflossing te krijgen?

Hoe werkt de lineaire methode?

Bij lineaire aflossing wordt, ongeacht de rentestand, per maand hetzelfde bedrag afgelost. Meestal is de looptijd 30 jaar, dus elk jaar moeten we 1/30e van de aflossing betalen. Aflossing vindt dus lineair plaats, met als voordeel dat de hoogte van de rentebetaling in de loop van de jaren ook lineair afneemt. Het verkrijgen van deze hypotheekvorm vereist het eerste jaar voldoende financiële draagkracht, omdat dan de kosten relatief hoog zijn.

Hoe werkt de lijfrentemethode?

Met deze methode gaat elk jaar hetzelfde bedrag aan uitgaven verloren, maar het rente- en aflossingsgedeelte varieert binnen dat bedrag. Hiervoor kunnen de volgende ratio’s worden opgegeven, er wordt bijvoorbeeld 4% rente gehanteerd:

Het handigst is om deze met behulp van Excel te bepalen, zodat je snel en eenvoudig het percentage rente en aflossing per jaar kunt bepalen. Controleer altijd of de totale aflossing 100% van de hypotheekschuld is. Zo heeft u snel een idee hoeveel u in de loop van de tijd kunt terugbetalen met de lijfrentemethode.

Hoe groot is de aflossing van de hypotheek?

Het is duidelijk dat als je net een paar jaar bent begonnen met afbetalen, je ongeveer 0% afschrijving hebt. Meestal moet u over 30 jaar terugbetalen, waarbij elke methode eindigt in 100% terugbetaling op de vervaldag. Maar hoe vaak komt het voor dat we de hypotheek tussentijds moeten opzeggen. Dan is het zeker interessant om te weten hoeveel u met uw tussentijdse aflossing daadwerkelijk heeft terugbetaald. Hieronder vindt u een tabel waarin de rentepercentages van 3%, 4% en 5% op een annuïteitenhypotheek worden vergeleken met een lineaire hypotheek. Houd er rekening mee dat het restitutiebedrag ook wordt uitgedrukt als een percentage voor een duidelijke vergelijking om uiteindelijk 100% terug te betalen.

JaarMethode per jaar.3% per jaar.4% per jaar.5% Lineair
5 jaar 11% 10% 8% 17%
10 jaar 24% 21% 19% 33%
15 jaar 39% 36% 32% 50%
20 jaar 56% drieënvijftig% 50% 67%
25 jaar 77% 74% 72% 83%

Wat kunnen we hiermee?

Zodra de rente bekend is, weten we hoeveel rente er daadwerkelijk wordt terugbetaald met de annuïteitenmethode. Hoe lager de rente, hoe sneller de aflossing relatief versneld verloopt. Met andere woorden, wanneer de rente hoog is, is de relatieve terugverdientijd langzamer. Zoals de cijfers laten zien, is de snelste oplossing om de lineaire methode te gebruiken. Dit komt doordat deze hypotheekvorm niet gekoppeld is aan een aflossingsrente. Wilt u de zekerheid van versneld aflossen of versneld eigen vermogen opbouwen, kies dan voor een lineaire hypotheek. Wil je echter zoveel mogelijk lenen binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden, dan zal er gekozen worden voor een annuïteitenhypotheek. De kosten zijn gespreid over jaren, maar zijn constant. Dit is een goed uitgangspunt voor het financieren van een hypotheek, maar het aflossingspercentage blijft in de eerste jaren flink achter bij de lineaire methode. Als de helft van de schuld na 15 jaar wordt afgelost met de lineaire methode, wordt dit pas na 20 jaar bereikt met de annuïtaire methode.

Lees verder