huwelijkse voorwaarden

Ga je trouwen? Overweeg de impact van het huwelijk op uw financiën. Door simpelweg te trouwen ontstaat er gemeenschap van goederen. Dit betekent dat je alles deelt met je nieuwe partner. Ook de financiën en al uw bezittingen. Wil je dit niet? Dan moet je handelen…

Bruiloft

Als u trouwt, trouwt u meestal in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat je alles deelt met je nieuwe partner, ook wat je al had voor het huwelijk. In voor-en tegenspoed. Dit heet een gemeenschap van goederen systeem. Moto is echt samen vanuit huis samen.

Heeft iemand van jullie een bedrijf? Of heeft een van jullie een groot privé fortuin? Dan is het verwerven van gemeenschapsgoederen wellicht niet wenselijk. Daarna krijgt uw partner gratis de helft van het vermogen. Om het beter te kunnen regelen, moet u in actie komen en naar een notaris gaan.

huwelijkse voorwaarden

Als u geen gemeenschap van goederen wilt, moet u een huwelijkse voorwaarden opstellen. De notaris maakt het voor u klaar. Veel notarissen adviseren u hier echter niet over (behalve de goede) en u krijgt meestal standaardwerk. Bereid je dus voor en lees deze vraag of raadpleeg een ervaren belastingadviseur.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden regelen de afspraken die u en uw nieuwe levenspartner maken over de verdeling van inkomen en vermogen. Je hebt er meerdere smaken in. Het meest extreme zijn huwelijkse voorwaarden met de zogenaamde “koude uitsluiting”. Hiermee stem je ermee in dat je iets tussen jullie niet wilt regelen of opgeven. Bij echtscheiding of overlijden krijgt iedereen alleen wat hij of zij bezit.

Je kunt deze variant verder afzwakken. Hoe meer je de huwelijkse voorwaarden afzwakt, hoe meer je elkaar als gemeenschappelijk gaat zien. In de praktijk komt het vaak voor dat de notaris met zogenaamde vaststellingsclausules komt.

Schikkingsclausules

In een verrekenbeding staat hoe u wilt dat de inkomsten en/of bezittingen worden afgewikkeld. Deze verrekening kan plaatsvinden tijdens het huwelijk (jaarlijks) of bij het einde van een echtscheiding of overlijden. Het zogenaamde Amsterdamse vaststellingsbeding is een voorbeeld van een vaststellingsbeding in een huwelijkse voorwaarden.

In de Amsterdamse Schikkingsclausule staat dat u onbetwiste (ongebruikte) inkomsten en vermogenswinsten wilt bijschrijven. In de praktijk zou dit jaarlijks moeten gebeuren. Alleen in de praktijk komt het bijna nooit voor. De meeste mensen hebben niet altijd een grootboek bij zich om al hun uitgaven bij te houden. Dit heeft de afgelopen jaren voor veel problemen gezorgd als partners wilden scheiden.

Praktische schikkingsclausule

Gaat u akkoord met een verrekeningsclausule die u jaarlijks moet toepassen? Dan wordt het een hele kunst om het belastbare inkomen en het belastbare vermogensgroeigedeelte te beschrijven. In de praktijk leidt dit tot zeer ingewikkelde en complexe tekstpassages die na een tijdje niemand meer begrijpt.

Het niet naleven van de schikkingsclausule

Als de partners zich niet houden aan het overeengekomen verrekeningsbeding, is de jurisprudentie vrij streng. Dan moet u ook de gevolgen aanvaarden en zal de rechter uw vermogen als gezamenlijk beschouwen. Hoewel u dacht dat u het vermogen van uw partner goed had gescheiden, komt u bedrogen uit.

Kortom, neem zo’n jaarlijkse factureringsclausule gewoon niet op. Het scheelt u een hoop moeite en boekhouding. Heeft u huwelijkse voorwaarden waarin zo’n beding is opgenomen? Raadpleeg uw belastingadviseur om te zien of deze kan worden vervangen door een alternatieve formulering.

Definitieve schikkingsclausule

In de praktijk komt het vaak voor dat partners na goed advies geen jaarafrekening meer willen, maar pas voor een eindafrekening gaan, bijvoorbeeld bij overlijden. U stemt er dan mee in dat bij het beëindigen van het huwelijk door het overlijden van een van u de goederen worden verdeeld als ware het gemeenschap van goederen.

Ook als u wilt scheiden kunt u een dergelijke eindafrekening afspreken. Zorg ervoor dat u toch de helft van het vermogen overdraagt ​​aan uw partner of andersom. De vraag is of het wenselijk is. Huwelijkse voorwaarden zijn bedoeld om een ​​te grote vermogensoverdracht aan een partner in deze situatie te voorkomen. Denk maar aan het familiekapitaal dat dan in handen kan vallen van de “koude kant”.

Belastinggevolgen van de definitieve schikkingsclausule

Het opnemen van een eindafrekeningsclausule heeft ook fiscale gevolgen. Als u een eindafrekeningsbeding afspreekt, kan dit zeer voordelig zijn bij overlijden. Wat is het geval?

Eerst stelt u het totale vermogen van u beiden vast. Dat kapitaal deel je door twee. Slechts de helft van het vermogen gaat naar uw overleden partner. Als u geen eindafrekeningsbeding had opgenomen en uw partner was vermogend geweest, dan was er veel meer vermogen geërfd. Hierdoor is er meer erfbelasting verschuldigd dan bij een eindafrekeningsbeding.

Daarom is het eindafrekeningsbeding ook fiscaal verplicht.

Let op:
u kunt het er niet mee eens zijn dat het eindafrekeningsbeding alleen van toepassing is op het overlijden van de welvarende partner. Dit zou een zogenaamde calamiteitenovereenkomst moeten zijn. Je moet zowel de goede kans als de slechte kans accepteren.€