Huurverlaging aanvragen wegens schimmel

Als er schimmel in het gehuurde huis zit, dient u als huurder dit direct schriftelijk aan de verhuurder te melden. U dient de eigenaar te vragen het defect te herstellen. Als de verhuurder het gebrek niet kan verhelpen, kan de huurder huurverlaging vragen. De voorwaarden voor de huurverlaging zijn dat de schimmelgroei niet te maken heeft met de eigen levensstijl van de huurder, maar met bijvoorbeeld bouw- of constructiefouten of achterstallig onderhoud. Ook is er vaak onenigheid over wie de mal moet verwijderen en wie de verwijderingskosten betaalt. Natuurlijk is ook de oorzaak van de schimmel belangrijk. En als u als huurder het niet eens kunt worden met de verhuurder over de oorzaak van de schimmel, neem dan contact op met de Huurcommissie. En houd hier allemaal rekening mee: schimmel kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Doe het dus als huurder snel en serieus.

Inhoud

Meld de schimmel schriftelijk aan de verhuurder

Als u schimmel in de huurwoning constateert, is het raadzaam om dit schriftelijk aan de verhuurder te melden. Je vraagt ​​hem de schimmel te verwijderen en biedt hem de mogelijkheid om dit voor een bepaalde tijd te doen. Ook geeft u aan dat u minder huur afdraagt ​​als hij de mal niet binnen de gestelde tijd verwijdert. En bij ernstige schimmel kan de huurder de huurovereenkomst ook opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn, want schimmel vormt ook altijd een gezondheidsrisico.

Wie moet de schimmel verwijderen?

Wie de schimmel precies moet verwijderen, hangt ook af van de oorzaak. Als er vocht in de woning komt als gevolg van constructie- of constructiefouten, is de eigenaar verantwoordelijk. In dat geval kan de huurder eisen dat het gebrek wordt verholpen. In bepaalde omstandigheden kan de reden ook onvoldoende ventilatie en verwarming van de huurder zijn. Althans, dat is wat verhuurders meestal beweren uit een huurverlaging te komen vanwege schimmel. Maar vaak is dit helemaal niet de reden.

Wie moet de opnamekosten betalen?

Indien dit het geval is, kan de verhuurder een vergoeding van de huurder eisen voor de verhuiskosten. Als er nieuwe isolerende ramen worden geplaatst en dit vereist wijzigingen in de werking van verwarming en ventilatie, moet de huurder ook de verhuurder op de hoogte stellen.

Schimmel door constructie of constructiefouten

In principe is de gastheer
Bewijslast
om te bewijzen dat het gehuurde geen gebreken vertoont:

Voorwaarden huurverlaging

Om huurkorting te krijgen in het geval dat er schimmel in de huurwoning ontstaat, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Wanneer kan er geen huurverlaging worden aangevraagd?

De huurder kan daarom geen huurverlaging vragen als de schimmel wordt veroorzaakt door zijn levensstijl. Zo is bijvoorbeeld huurverlaging uitgesloten:

Wanneer de Huurcommissie inschakelen?

Komt u er samen met de verhuurder niet uit, dan kunt u als huurder ook de Huurcommissie inschakelen. De huurcommissie is een objectieve instantie die kan ingrijpen in het conflict tussen huurders en verhuurders. In extreme gevallen kan een voor beide partijen bindende beslissing worden genomen. Meer informatie over het indienen van een claim bij de Huurcommissie vindt u op de website Onderhoud en Gebreken.

Bij sterke schimmelgroei is 30% huurverlaging mogelijk.

De Huurcommissie kent 3 categorieën toe in geval van huurgebreken. Ernstige schimmelvorming wordt geclassificeerd als B-categorie “ernstige gebreken”. In deze categorie kan een (tijdelijke) huurverlaging van maximaal 30% van de kale huurprijs worden toegepast. Als u als huurder ernstige schimmel in uw woning constateert, meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan uw verhuurder. U kunt ook een voorbeeldbrief in pdf-formaat downloaden van de website van de Huurcommissie.

Beëindiging van de huurovereenkomst

Schimmel is een gevaar voor de gezondheid. Voor sommige soorten schimmels zijn enkele sporen voldoende om allergieën en huidinfecties te veroorzaken. Het risico op het ontwikkelen van astma neemt met 50 procent toe wanneer schimmel zich in huis ophoopt. Om deze reden is het mogelijk om een ​​huurovereenkomst zonder opzegtermijn te verbreken als de mal niet kan worden verwijderd.

Lees verder