Huurverhoging Vrije Sector 2020 en 2021: Huurovereenkomst

Stel dat u een woning huurt in de vrije sector, dan is de kans groot dat u in 2020, 2021 en 2022 te maken krijgt met forse jaarlijkse huurverhogingen. Veel mensen denken dat een verhuurder in de vrije en huurvrije sector de huur kan verhogen. zoveel als hij wil.wil. Weliswaar geldt in de vrije sector, net als in de sociale huursector, geen maximale huurverhoging. Toch is het verstandig om nog eens goed naar je leasecontract te kijken. Bevat de huurovereenkomst een indexatiebeding, premietarief of markthuurbepaling? Niet elke huurverhoging is immers op dezelfde manier toegestaan. Deze cheque kan u veel geld besparen.

Huur vrije sector

Huishuur particuliere sector

Iedereen die een huis huurt, weet vrijwel zeker dat de huur elk jaar omhoog gaat. Er zijn allerlei strenge regels in de sociale huursector, de overheid stelt zelfs je maximale huurverhoging vast voor 2020 en 2021. Huur je een eigen woning, dan gelden er andere regels en kan (soms) de verhuurder een huurverhoging volledig opleggen. Maar ook voor huurverhogingen in de vrije sector gelden bepaalde regels. Let op: u huurt in de vrije sector als de kale maandhuur de liberaliseringsgrens overschrijdt (€ 750 in 2021 en € 763,47 in 2022). Gas en elektriciteit zijn niet inbegrepen.

Welk beding staat er in uw huurovereenkomst?

In uw huurovereenkomst kan staan ​​hoe de jaarlijkse huurverhoging van uw huurwoning in de toekomst wordt bepaald. Dit kan op basis van:

Wat betekent dit voor u financieel?

Indexclausule in de vrije sector

Stel, u heeft een indexatiebeding in uw huurcontract. Dit houdt in dat de huur jaarlijks wordt verhoogd met een percentage dat is af te leiden uit de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw huur stijgt met de ontwikkeling van de gemiddelde prijzen in ons land. In lage inflatieomstandigheden zoals 2020, 2021 en, zoals verwacht, 2022 is dit een goede afdekking tegen te hoge huurstijgingen. Als de inflatie stijgt, kan uw huur ook omhoogschieten. Controleer welk inflatiepercentage er in uw huurovereenkomst staat, er zijn namelijk meerdere schattingen in omloop. Als de verhuurder de huur meer verhoogt dan wat volgens de huurovereenkomst is toegestaan, kun je natuurlijk naar de verhuurder gaan en bezwaar maken. Uiteindelijk kunt u naar de rechtbank.

Premierente als clausule

Maar er kunnen andere bepalingen in de huurovereenkomst staan. Zo kan bijvoorbeeld ook vermeld worden dat de huur stijgt met de consumentenprijsindex plus een opslag van 4% of 5%. Het is niet goed voor de huurder, maar de verhuurder kan het doen zodra u het huurcontract hebt ondertekend. Het opslagpercentage is vaak beperkt tot een maximum. Voor een beetje inflatie komt er meestal een premierente bij.

De huurmarkt definiëren

In de huurovereenkomst kan ook een huurmarktvoorwaarde worden opgenomen. Huurmarktbepaling maakt forse huurverhogingen na enkele jaren mogelijk om de huren in lijn te brengen met de markthuren voor vergelijkbare woningen. Deze huursprong kan voor u erg ongunstig uitpakken. Als de verhuurder deze clausule gebruikt, moet hij de huurverhoging ook verantwoorden op basis van vergelijkbare woningen in jouw buurt.

Er is geen voorziening voor huurverhogingen in de huurovereenkomst

Uw huurovereenkomst mag echter geen voorzieningen voor jaarlijkse huurverhogingen bevatten. En dat is vaak ongunstig voor de huurder. In dat geval kan de verhuurder een eventuele verhoging van de huurprijs voorstellen. U hoeft niet akkoord te gaan met de huurverhoging, maar dan stapt de verhuurder naar de rechter. Als de rechter oordeelt dat de huurverhoging redelijk is, krijgt u de mogelijkheid om de extra huur gewoon maandelijks te betalen. Anders wordt de huurovereenkomst beëindigd. Daarna kan alleen de rechter de huurovereenkomst beëindigen.

Bied een nieuwe lease aan

Ook kan de verhuurder niet tevreden zijn met de huidige huur, bijvoorbeeld omdat hij minder huur vraagt ​​dan hij wil. In dat geval kan de verhuurder een nieuw huurcontract aanbieden met andere voorwaarden. U hoeft niet akkoord te gaan met het nieuwe huurcontract, maar in de meeste gevallen zal dit betekenen dat uw huurcontract afloopt.

Voorzieningen huurverhoging vrije sector

En dan zijn er nog een aantal regels waar verhuurder en huurder zich aan moeten houden:

Een huis huren of kopen?

Wie bang is dat hij in de vrije sector veel meer huur gaat betalen, kan ook in 2021 en 2022 kijken of verhuurderswoningen een beter alternatief zijn. Als het financieren van een eigen woning voor u geen probleem is, kan kopen voordeliger zijn dan huren met een relatief lage hypotheekrente. Bovendien kunnen de huizenprijzen in een krappe woningmarkt eigenlijk alleen maar stijgen, waardoor de waarde stijgt. Met een huurwoning breng je geld naar de verhuurder en participeer je financieel niet in de hogere waarde van de woning. Sterker nog, een hogere woningwaarde kan leiden tot verdere huurverhogingen.

Check dus wat van toepassing is op jouw huurwoning

In 2020 en 2021 zal er veel vraag zijn naar woningen (er is woningnood), de vraag is groter dan het aanbod en de woningmarkt oogt overdreven. Dit betekent dat woningen duurder worden. Tegelijkertijd zal iedereen die een woning huurt ook hogere huren moeten verwachten. In de sociale-huursector zijn hogere huren vooral het gevolg van overheidsbeleid, in de vrije sector is dat anders geregeld. In de vrije sector bepalen de voorwaarden van uw huurovereenkomst welke huurverhogingen zijn toegestaan, en soms is de lucht de limiet. Als de huurverhoging meer is dan toegestaan ​​op grond van de huurovereenkomst, kunt u daar uiteraard bezwaar tegen maken en uiteindelijk naar de kantonrechter stappen. Kijk en controleer de huurovereenkomst goed voordat u aan het kruis tekent.

Lees verder