Huurverhoging voor 2020 en 2021 afhankelijk van inkomen

In 2022 kennen inkomensafhankelijke huurverhogingen twee inkomensgrenzen. De maximale huurverhoging in 2020 liep op naar 5,1 procent en in 2021 zouden skibibewoners nog hogere huren kunnen krijgen. Het kabinet wil scherpere huren en wil dat mensen die scheef wonen, dus weinig huur betalen in verhouding tot hun inkomen, beduidend meer huur betalen. Huur gekoppeld aan inkomen, waardoor ook in de huursector de maandlasten stijgen. Ook is het kopen van een woning voor sommigen aantrekkelijker dan huren, maar niet van iedereen is informatie over de vennootschapsbelasting ontvangen. In de sociale huursector is de maximale huur en huurliberalisatie 737 euro in 2020 en 763,47 euro in 2022. In 2022 zal de huur voor scheve bewoners snel stijgen, maar in 2023 ziet het er nog slechter uit. De huurovereenkomst en huurtoeslag beperken de netto huurgroei bij hoge huren en lage inkomens.

Huurverhoging in 2020, 2021 en 2022

Maximale huurverhoging naar inkomen, jaarlijkse huurverhoging

Het kabinet van Rutte Asscher is ermee begonnen. Volgens het regeerakkoord wilde dit kabinet huren, wat oploopt tot de marktprijs. Iedereen weet dat de huursector, en vooral de sociale huursector, vroeger grote bouwsubsidies ontving, waardoor de huren gematigd konden blijven. De huursector is een sterk door de overheid gereguleerde markt waar de overheid de trend van de huurgroei in de loop van een jaar bepaalt. Een deel van de huurmarkt is met veel meer vrijheid geliberaliseerd, maar een belangrijk deel is sterk aan de lijn van de staat. Bovendien leven nogal wat mensen scheef. Ze zouden gezien hun inkomen meer huur kunnen betalen, maar dat doen ze niet omdat ze in een goedkope huurwoning wonen. Regelgeving van de overheid en de tendens om de huur per 1 januari van het jaar te verhogen, zijn op hun beurt direct bedoeld om mensen met een kleinere portemonnee te beschermen.

Een krom leven is een probleem

Jarenlang werd scheve huisvesting als een probleem gezien, omdat mensen die meer huur zouden kunnen betalen de plaats innemen van huishoudens met een lager inkomen. Sociale huisvesting is altijd voor lagere inkomens geweest, dus scheve huisvesting, hoewel begrijpelijk, is niet geschikt. Mensen wonen goedkoop op zichzelf en iemand anders komt op de wachtlijst. Daarnaast zouden ook mensen met hogere inkomens in een koopwoning kunnen gaan wonen. Van deze stroom kan de gehele woningmarkt, de huurmarkt en de koopmarkt profiteren. Lagere inkomens hebben nauwelijks een kans om door te groeien, maar hebben wel te maken met hoge huren. Gelukkig hebben ze huurtoeslag.

Huurverhogingen gerelateerd aan inkomen

Met het regeerakkoord was de kogel door de kerk, de huren zouden meer gekoppeld worden aan het inkomen, wat scheve woningen zou oplossen. Op dit moment is de huurmarkt tot aan de liberalisering al inkomensafhankelijk, omdat de huurder huurtoeslag kan aanvragen en daarmee een deel van de huur terugkrijgt. Nieuw is echter dat het tarief van de huurverhoging nu ook inkomensgebonden is. Dit project is gestart in 2013. Er waren drie inkomenscategorieën, hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurverhoging. De maximale huurstijging in 2013 is al opgelopen naar 4% plus inflatie, in 2015 weer, in 2016 was het 2,5% plus inflatie, in 2017 weer naar 4,3% huurverhoging. Over het algemeen is de stijging in de sociale huursector maximaal 15 tot 20%. In reactie hierop is in het regeerakkoord Rutte 3 van het kabinet bepaald dat de huren voor 2018-2021 niet worden verlaagd, integendeel, en zeker niet voor de hoogste inkomens.

Is de maximale huur ook inkomensafhankelijk?

Als iemand met een hoger inkomen in een woning uit de sociale huursector woont, kan hij dus een extra huurverhoging krijgen, maar de totale huur mag nooit hoger zijn dan de huurgrens van de sociale huursector en is ook afhankelijk van de kwaliteit van de woonruimte (puntensysteem). Er zijn geen beperkingen voor de geliberaliseerde huursector.

Bij de berekening van de huurverhoging wordt rekening gehouden met het inkomen van het huishouden twee jaar geleden

Het inkomen houdt rekening met het totale inkomen van alle bewoners, niet alleen van huurders. Eigenaars van sociale woningen kunnen bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen over hun huishoudinkomen, ook wel huishoudopgave genoemd. De Belastingdienst geeft een code af aan de verhuurder en informeert tevens de huurder. Een huishoudattest voor de vrije sector kan niet worden aangevraagd.

Huurverhoging volgens de huuraanpak en woonkwaliteit

Het verhogen van de huur alleen op basis van inkomen kan ook zeer onterecht zijn als de woning waarin u woont van te lage kwaliteit is. Als twee huishoudens met hetzelfde inkomen in twee verschillende woningen wonen, maar de ene woning van veel hogere kwaliteit is dan de andere, betalen in principe beide dezelfde huur. De huurbenadering brengt daar verandering in. Een huurbenadering is een afspraak over de som van alle huren, waarbij er een verschil mag zijn tussen de huurders als de overeengekomen verhoging over het totaal wordt gerealiseerd. Het is niet zo simpel als alleen inkomen huren, maar het is ook beter te verdedigen.

Huurverhoging afhankelijk van de kwaliteit van de woning

De benadering van het huurbedrag verwijst naar het systeem dat wordt beschreven in het contract tussen Aedes en Woonbond:

Huurliberalisatiegrens in 2020, 2021 en 2022

De liberaliseringsgrens vanaf 1 januari 2019 is 720,42 euro, wat tevens de huurgrens is. In 2020 is de huurgrens 737,14 euro, in 2021 752,33 euro en in 2022 is de liberaliseringsgrens 763,47 euro.

Huurverlaging is ook mogelijk

Wie eerder te maken heeft gehad met een inkomensafhankelijke huurverhoging, kan bij een inkomensdaling ook een lagere huur krijgen, tot maximaal de huur die zij vóór de huurverhoging betaalden, en niet langer dan twee jaar geleden. Daarnaast kan een uitzondering worden gemaakt voor chronisch zieken en gehandicapten.

De huurder berekent of het de moeite waard is om verder te gaan

De huurder van een sociale huurwoning moet nu berekenen of het voordelig is om in dezelfde woning te blijven wonen, of dat het beter is om te verhuizen naar een koopwoning of een duurdere huurwoning met meer comfort.

Bezwaar chronisch zieke tegen huurverhoging, voorwaarden

Als u chronisch ziek bent, kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging bij uw verhuurder als u aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet:

Huurovereenkomst 2019

In de huurovereenkomst is bepaald dat degenen die een hoge huur betalen in verhouding tot hun inkomen niet meer dan inflatie aan huurverhogingen ontvangen (1,6% in 2019). Maar huurverhogingen voor hogere inkomens kunnen de inflatie nog steeds overtreffen. Boven een inkomen van 42.436 euro (verslagjaar 2019) kan de huurverhoging in juli 2019 oplopen tot 5,6%, inflatie plus 4%.

Huurverhoging in 2019 en 2020

Het kabinet Rutte 3 is van mening dat sterkere huurverhogingen te weinig impact hebben op de scheve bevolking, dat te veel mensen met voldoende hoge inkomens nog in een sociale huurwoning zouden wonen, terwijl ze ook koopwoningen of huur zouden kunnen kopen. huurwoningen in de leegstaande sector. Het plan is om de huur in één klap te verhogen naar de nieuwe huurliberalisatiegrens van circa 720 euro. Voor een aantal getroffen huishoudens kan dit in 2019 en 2020 forse huurverhogingen betekenen.

maximale huurverhoging in juli 2019:

maximale huurverhoging in juli 2020:

Van juli 2021 tot juli 2022 gaan de huurprijzen niet omhoog

Van juli 2021 tot juli 2022 geldt het volgende.

maximale huurverhoging in juli 2022:

De maximale huurverhoging per 1 juli 2022 is maximaal 2,3%. De bevriezingsperiode loopt af en de inflatie plus 1%-regel eindigt. Gemiddeld stijgen de huren met 2%, dat wil zeggen dat niet elke corporatie de huren met hetzelfde bedrag verhoogt. Daarnaast kunnen woningcorporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging tot 100 euro doorvoeren:

maximale huurverhoging in juli 2023:

Als in 2023 ook de huren mee zouden stijgen met de inflatie (inflatie bijna 10%), dan gaat de poort dicht. Daarna wordt de huur onbetaalbaar. De vraag is wat het kabinet hierover op een bepaald moment gaat beslissen.

Huren in 2022 en 2023, hoeveel kost het?

De vraag is dan ook hoe de huurverhoging in 2022 en 2023 zich afzonderlijk gaat ontwikkelen. Er gelden maxima, maar kleinere huurverhogingen zijn uiteraard ook toegestaan. 2023 lijkt een probleemjaar te worden met de huidige inflatie.€