Huurtoeslag 2021 aanvragen en betaaldata 2021

Huurtoeslag voor 2022 en 2023 verlaagt de netto huur die je betaalt voor een huurwoning. Uw inkomen bepaalt voor een groot deel de hoogte van de huurtoeslag en de mate waarin u daar recht op heeft. Als uw huur, inkomen en vermogen aan de voorwaarden voldoen, heeft u recht op huurtoeslag. Deze appartementstoeslag wordt uitbetaald op vooraf vastgestelde betalingsdata. Huurtoeslag heeft als doel de huren betaalbaar te maken, dus solliciteer als je in aanmerking komt en let op de voorwaarden van Huurtoeslag 2022. U kunt de appartementstoeslag 2023 aanvragen vanaf december 2022 tot 1 september 2024. Achteraf gezien is je voorschot misschien te groot. In dat geval kan de Belastingdienst dit geheel of gedeeltelijk terugvorderen, dus probeer het te vermijden. Het kan echter ook zijn dat u te weinig huurtoeslag heeft ontvangen en dat de Belastingdienst u na afloop van het jaar bij de definitieve beschikking over huurtoeslag een extra bedrag overmaakt.

Inhoud

Vraag daarom huurtoeslag aan voor 2021 en 2022

Huurtoeslag is een inkomensafhankelijke uitkering en dus een toeslag op de huur die je voor je woning betaalt. Hoeveel huurtoeslag u ontvangt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Denk aan uw inkomen, aan het inkomen van uw toeslagpartner en samenwonenden. Immers, hoe lager dit totale inkomen, hoe hoger de uitkering kan zijn. Geen huurtoeslag aanvragen terwijl het nog mogelijk is, is geld overhouden waar u mogelijk recht op heeft. Overigens mogen alle quota op één bankrekeningnummer. Op deze rekening worden de bedragen van verschillende toeslagen apart weergegeven.

Onderteken de aanvraag huurtoeslag

Iedereen die de toeslag aanvraagt, moet de aanvraag sowieso ondertekenen. Maar de aanvrager is niet altijd de enige. Als er een toeslagpartner is en samenwonenden van 18 jaar of ouder, moeten zij de aanvraag ook ondertekenen. U kunt uw aanvraag digitaal indienen met uw DigiD-aanvraagcode. De aanvraag voor 2021 kan uiterlijk 1 september 2022 worden ingediend. Als u, uw toeslagpartner of samenwonenden een saldo hebben gekregen voor de aangifte inkomstenbelasting 2021, kunt u ook een extra saldo hebben voor het aanvragen van huurtoeslag. In dat geval kan een latere aanvraag alsnog worden ingewilligd. Na het indienen van de aanvraag mag de uitslag niet langer zijn dan acht weken. Als u in 2021 al huurtoeslag voor 2021 ontving, zit u in het systeem van de Belastingdienst en geldt uw aanvraag automatisch ook voor 2022. Als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als u verhuist of de huur stopt, dan moet u dit melden bij de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat uw huurtoeslag op basis van onjuiste aannames wordt berekend en uitbetaald.

Wanneer krijgt u huurtoeslag: voorwaarden huurtoeslag 2022, maximum inkomensgrens huurtoeslag 2022

In 2022 worden de maximale inkomensgrenzen afgeschaft. Het is de hoogte van de huur die bepaalt hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen. Bij hoge huren kan zelfs een veel hoger inkomen betekenen dat u recht heeft op huurtoeslag. Veel mensen die in 2019 zijn buitengesloten, kunnen in 2022 huurtoeslag krijgen, ook ouderen met een AOW-pensioen. Om huurtoeslag te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de cijfers voor 2022:

Betaaldata huurtoeslag in 2022

De huurtoeslag gaat in op de eerste dag van de maand en als je later in de maand aan de voorwaarden voldoet, is dat de eerste dag van de volgende maand. Daarnaast wordt de appartementstoeslag een maand vooruit betaald, zodat de eerste toeslag voor 2022 al in december 2021 kan worden ontvangen:

Wanneer wordt de appartementstoeslag voor 2022 uitbetaald?

In welke maand de huurtoeslag wordt betaald Datum en maand uitbetaling appartementstoeslag 2022
januari 2022 maandag 20 december 2021
februari 2022 donderdag 20 januari 2022
maart 2022 maandag, 21.02.2022
april 2022 maandag 21 maart 2022
mei 2022 woensdag 20.04.2022
juni 2022 vrijdag 20 mei 2022
juli 2022 maandag 20 juni 2022
augustus 2022 woensdag 20 juli 2022
september 2022 maandag 22.08.2022
oktober 2022 dinsdag 20 september 2022
november 2022 donderdag 20 oktober 2022
december 2022 maandag 21 november 2022
januari 2023 dinsdag 20 december 2022

Wat is een zelfstandige woonruimte voor de huurtoeslag 2021 en 2022?

Een zelfstandige woonruimte voldoet aan de volgende eisen:

Huurtoeslag zelfstandige woonruimte

De regel is dat u geen huurtoeslag kunt krijgen voor een zelfstandige woning, tenzij die woning in een door de Belastingdienst aangewezen of goedgekeurd woongebouw staat.

Inkomensgrens huurtoeslag: Bereken uw aanslag inkomen 2022

Naast huur is het inkomensniveau van belang. We hebben het hier over het controleren van het inkomen. De studiefinanciering wordt niet meegerekend in de toetsinkomsten. Het door u verstrekte inkomen is uw schatting voor het jaar van aanvraag. U ondersteunt het met uw belastingaangifte van een jaar geleden, inkomstenaangifte 2020 in 2021, inkomstenaangifte 2021 in 2022. Als er wijzigingen zijn geweest die bekend waren op het moment van de aanvraag van huurtoeslag, dan moeten deze in uw berekening worden meegenomen.Als u geen inkomensverklaring indient, kunt u gemakkelijk twaalf keer uw maandsalaris opnemen, inclusief vakantiegeld, fooien en bonussen, om het juiste inkomen te berekenen. Probeer uw inkomen zo realistisch mogelijk in te schatten, want niemand wil later alles terugbetalen.€